Kontrast
Czcionka
English

ePUAP RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Odzyskanie niepodległości Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

baner infrastruktura transportowa

 

Komunikacja publiczna

Informacje

Konkurs na makro-innowacje

25-05-2016
Ministerstwo Rozwoju ogłosiło konkurs na makro-innowacje w temacie Przerwanie procesu dziedziczonego ubóstwa na obszarach zdegradowanych. Celem konkursu jest wypracowanie modelowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania dziedziczeniu ubóstwa...
więcej

Konsultacje społeczne w Ministerstwie Rozwoju

22-04-2016
Ministerstwo Rozwoju zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Planu transportowego dla Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.
więcej

Budowa ul. Pileckiego

30-03-2016
Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi UM informuje, że Gmina Kielce jako Beneficjent projektu pn. Budowa nowego przebiegu DW 764 w Kielcach na odcinku od skrzyżowania ul. Tarnowskiej z ul. Wapiennikową (DK 73) do Ronda Czwartaków, złożyła...
więcej

Inwestycja dotycząca rozbudowy ul. Ściegiennego rozliczona

30-03-2016
Miasto Kielce otrzymało ostatnią refundację w wysokości 6,3 mln zł., wydatków poniesionych na realizację projektu: Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73, współfinansowanego środkami pochodzącymi z Programu Operacyjnego...
więcej

Gmina aplikuje o dofinansowanie projektu adaptacji budynków na potrzeby Teatru "Kubuś"

21-01-2016
Gmina Kielce złożyła drugi wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
więcej

Gmina aplikuje o dofinansowanie projektu "Budowa oczek wodnych w Kieleckim Ogrodzie Botanicznym"

18-01-2016
Gmina Kielce złożyła pierwszy wniosek do naboru ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Chodzi o dofinansowanie projektu „Budowa oczek wodnych w Kieleckim Ogrodzie Botanicznym".
więcej

Największy projekt Miasta współfinasowany ze środków UE zakończony

31-12-2015
Zakończyła się realizacja największego projektu Miasta Kielce współfinansowanego ze środków UE. Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi złożył dziś w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie 35 wniosek o płatność dla projektu.
więcej
Najnowsze     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata
Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Idea Kielce
Idea Kielce
Lato w Mieście
Lato w Mieście
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym