Kontrast
Czcionka
English

ePUAP RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Odzyskanie niepodległości Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

baner infrastruktura transportowa

 

Komunikacja publiczna

Informacje

Kolejny krok do nowej siedziby dla "Kubusia"

27-09-2016
28 września 2016 r. w siedzibie Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” zostanie podpisana pre-umowa na dofinansowanie realizacji projektu: Adaptacja budynków zespołu powięziennego przy ul. Zamkowej w Kielcach pod potrzeby Teatru Lalki i Aktora „Kubuś”.
więcej

Raport z wykorzystania funduszy europejskich przez Miasto Kielce i miejskie jednostki organizacyjne

03-08-2016
Miasto Kielce wraz z miejskimi jednostkami organizacyjnymi od lat pozyskuje środki bezzwrotne, w tym przede wszystkim fundusze europejskie, mając na uwadze poprawę jakości życia mieszkańców związanej z zamieszkaniem, pracą i inwestowaniem.
więcej

Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach

28-07-2016
Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi informuje, że wdniu 26 lipca 2016 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Kielce, a EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. z Kielc, na opracowanie studium wykonalności...
więcej

Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach

28-07-2016
Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi informuje, że wdniu 20 lipca 2016 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Kielce, a Kancelarią VIP Sp. z o.o. z Olsztyna na opracowanie studium wykonalności wraz z niezbędnymi analizami...
więcej

Podpisana pre-umowa na dofinansowanie rozbudowy ul. Łopuszniańskiej

11-07-2016
W dniu 6 lipca 2016r. Prezydent Miasta Kielce podpisał z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego kolejną umowę wstępną (pre-umowę) na przygotowanie projektu „Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej w Kielcach”
więcej

Gmina Kielce podpisała pre-umowę na dofinansowanie modernizacji energetycznej obiektów oświatowych

11-07-2016
W dniu 3 czerwca 2016r.Prezydent Miasta Kielce podpisał z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego umowę wstępną (pre-umowę) na przygotowanie projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce
więcej

Dofinansowanie dla inwestycji drogowej ze środków Unii Europejskiej

29-06-2016
Wniosek o dofinansowanie dla inwestycji pn. Budowa nowego przebiegu DW 764 w Kielcach na odcinku od skrzyżowania ul. Tarnowskiej z ul. Wapiennikową (DK 73) do Ronda Czwartaków, przeszedł w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie pozytywną..
więcej

Konkurs na makro-innowacje

25-05-2016
Ministerstwo Rozwoju ogłosiło konkurs na makro-innowacje w temacie Przerwanie procesu dziedziczonego ubóstwa na obszarach zdegradowanych. Celem konkursu jest wypracowanie modelowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania dziedziczeniu ubóstwa...
więcej
1  2    
Najnowsze     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata
Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym