Kontrast
Czcionka
English

ePUAP RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Odzyskanie niepodległości Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

baner infrastruktura transportowa

 

Komunikacja publiczna

Informacje

Kolejny krok do nowej siedziby dla "Kubusia"

27-09-2016

28 września 2016 r. w siedzibie Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” przy ul. Dużej  9, zostanie podpisana pomiędzy Zarządem Województwa Świętokrzyskiego, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym  Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, reprezentowanym przez Adama Jarubasa - Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, a Gminą Kielce - Beneficjentem, reprezentowanym przez Wojciecha Lubawskiego - Prezydenta Miasta Kielce pre-umowa na dofinansowanie realizacji projektu: Adaptacja budynków zespołu powięziennego przy ul. Zamkowej w Kielcach pod potrzeby Teatru Lalki i Aktora „Kubuś”.


Projekt planowany jest do realizacji przy współfinansowaniu środkami z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 20 stycznia 2016 r. Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Urzędu Miasta Kielce złożył wniosek o dofinansowanie projektu. Całkowita wartość projektu: 19 987 807,50 PLN, w tym dofinansowanie w wysokości 13 000 200,00 PLN, co stanowi 80 % kosztów kwalifikowanych. Realizacja inwestycji planowana jest w latach 2018-2019.


Przedmiotem inwestycji jest przebudowa, rozbudowa i nadbudowa dwóch budynków wchodzących w skład zespołu powięziennego (dawne budynki starościńskie, stajnie, wozownie z XVIII w. w zespole pałacu biskupów krakowskich) chronionego, jako część układu urbanistyczno - krajobrazowego miasta wpisanego do rejestru zabytków, na potrzeby nowej siedziby Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach oraz rewitalizacja muru z wieżą i aranżacją miejsca pamięci.

 

Zakładany zakres prac:

  • Wykonanie robót związanych z technologią teatralną, akustyką i elektroakustyką,
  • Modernizacja pomieszczeń na potrzeby użytkownika,
  • Wymiana istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej,
  • Renowacja zabytkowego muru i wieży,
  • Wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnego, gazowego i elektrycznego,
  • Wymiana dachu z podniesieniem kalenicy o ok. 1,5 m,
  • Modernizacja instalacji grzewczej i zmiana sposobu ogrzewania.


Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach jest jedynym w województwie świętokrzyskim profesjonalnym teatrem lalkowym. Swoją działalność w zakresie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury - prowadzi nieprzerwanie od 1955 roku. Teatr od wielu lat jest obecny na najważniejszych przeglądach i festiwalach teatralnych odnosząc sukcesy, zarówno na scenie polskiej, jak i zagranicznej. Rocznie z oferty artystycznej i edukacyjnej Teatru korzysta ponad 56 tysięcy osób.

 

Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia atrakcyjności turystycznej Kielc i regionu.  Będzie miała również  wpływ na wzrost zainteresowania kulturą oraz wzbogacenie istniejącej już oferty, poprzez zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury. Przeniesienie Teatru do nowej siedziby otworzy perspektywy rozwoju sceny teatralnej w Kielcach i w województwie świętokrzyskim. W nowoczesnych wnętrzach, o infrastrukturze pozwalającej na pełne wykorzystanie potencjału osobowego i technicznego teatru, możliwe będzie zwiększenie średniorocznej liczby widzów. Umiejscowienie siedziby Teatru w otoczeniu innych instytucji kultury umożliwi wspólne działania i osiągnięcie efektu synergii. Najbliższe otoczenie będzie zachęcało do skorzystania np. z oferty Muzeum Narodowego czy Wzgórza Zamkowego, w którym działają Institute of Design Kielce oraz Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej, zabytkowego Parku Miejskiego, czy Bazyliki Katedralnej. Dzięki nowej lokalizacji synergia działań różnych podmiotów z obszaru kultury będzie łatwiejsza i bardziej efektowna, a ul. Zamkowa ma szansę stać się centrum kulturalnym miasta.
 

lista aktualności
Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Idea Kielce
Idea Kielce
Lato w Mieście
Lato w Mieście
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym