Kontrast
Czcionka
English

ePUAP RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Odzyskanie niepodległości Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

baner infrastruktura transportowa

 

Komunikacja publiczna

Informacje

Podpisana pre-umowa na dofinansowanie projektu modernizacji oświetlenia ulicznego w gminie Kielce.

22-11-2016

W dniu 16 listopada 2016r. Prezydent Miasta Kielce podpisał z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego trzy umowy wstępne (pre-umowy), m.in. na przygotowanie projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej Kielc poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Kielce”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Osi 6 „Rozwój miast” Działania 6.2 „Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska – ZIT KOF”.

 

Fiszkę o przyznanie dofinansowania opracował Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi wspólnie z Miejskim Zarządem Dróg w Kielcach.

 

Duża część oświetlenia ulicznego Kielc, z uwagi na przestarzałą konstrukcję, zastosowanie nieekologicznych rozwiązań oraz zły stan techniczny, wymaga modernizacji. W ramach poprawy efektywności energetycznej zaplanowano modernizację 847 punktów oświetleniowych. W wyniku realizacji projektu oraz przeprowadzonych  prac zmniejszeniu ulegnie energochłonność układu oświetlenia. Modernizacja oświetlenia układu drogowego obejmie 29 ulic i znacząco wpłynie na poprawę parametrów oświetlenia ulicznego oraz zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu użytkowania.

 

Całkowita wartość projektu wynosi 5.13 mln zł, w tym kwota dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPOWŚ 2014-2020 wynosi 4,36 mln zł i stanowi 85% wydatków kwalifikowanych.

 

lista aktualności
Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Idea Kielce
Idea Kielce
Lato w Mieście
Lato w Mieście
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym