Kontrast
Czcionka
English

ePUAP RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Odzyskanie niepodległości Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

baner infrastruktura transportowa

 

Komunikacja publiczna

Informacje

Podpisana pre-umowa na dofinansowanie budowy Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego

25-11-2016

W dniu 24 listopada 2016r. Prezydent Miasta Kielce podpisał z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego umowę wstępną (pre-umowę) na przygotowanie projektu „Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.6 „Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa – ZIT KOF”, Osi 6 „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Przedsięwzięcie realizowane będzie przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach.
Niniejszy projekt zakłada zwiększenie i poprawę potencjału Miasta Kielce i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego w zakresie kształcenia zawodowego w oparciu o praktyczną naukę zawodu na potrzeby inteligentnych specjalizacji regionalnych województwa świętokrzyskiego. CKP w Kielcach będzie pełnić rolę centrum nauki zawodu dla publicznych szkół zawodowych prowadzonych przez Gminę Kielce oraz innych szkół na podstawie umów dwustronnych. Ośrodek będzie się charakteryzować nowym sposobem kształcenia zawodowego oraz wysoką jakością prowadzonej nauki zawodu. Wybór zawodów, w których będzie odbywać się kształcenie nastąpi w porozumieniu z organami szkół zawodowych oraz przedsiębiorcami i instytucjami rynku pracy  na podstawie analizy zmian trendów rynkowych i prognozowanego zapotrzebowania. Realizacja projektu ma na celu stworzenie jednego, silnego i nowoczesnego ośrodka, wyposażonego  w nowoczesne technologie i  infrastrukturę do praktycznej nauki zawodu dla młodzieży i dorosłych w mieście i regionie.
Szacunkowe całkowite koszty realizacji projektu wynoszą 44.28 mln zł, w tym wysokość dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPOWŚ 2014-2020 stanowi 30.60 mln zł i nie przekracza 85% wydatków kwalifikowanych.
 

lista aktualności
Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Idea Kielce
Idea Kielce
Lato w Mieście
Lato w Mieście
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym