Kontrast
Czcionka
English

ePUAP RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Odzyskanie niepodległości Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

baner infrastruktura transportowa

 

Komunikacja publiczna

Informacje

Podpisana ostatnia pre-umowa na dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków RPOWŚ w ramach ZIT

23-12-2016

Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi informuje, że w dniu 20 grudnia 2016 r. Prezydent Miasta Kielce podpisał z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego umowę wstępną (pre-umowa), na przygotowanie projektu pn. „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połaczenia ul. Witosa z ul. Radomską”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Osi 6 „Rozwój miast” Działania 6.4 „Infrastruktura drogowa – ZIT KOF”.

 

Zakres projektu obejmuje m.in.::

 

·         Rozbudowę ul. Zagnańskiej na dł. ok. 1,6 km

·         Rozbudowę ul. Witosa  na dł. ok. 2,6 km

·         Budowę przedłużenia ul. Witosa do ul. Radomskiej  o dł. ok. 0,7 km

·         Rozbudowę istniejącej drogi wojewódzkiej nr 745 w ciągu ul. Szybowcowej  na odcinku od ul. Radomskiej do granicy Miasta Kielce o dł. ok. 0,8 km.

·         Przebudowę/ rozbudowę istniejących lub budowę nowych skrzyżowań;

 

Dzięki realizacji projektu zostanie zapewniony dostęp komunikacyjny terenów przyległych poprzez budowę dróg serwisowych, dojazdowych, zjazdów, powstaną chodniki i ścieżki rowerowe, nowe obiekty mostowe, system odwodnienia wraz z oczyszczalniami wód deszczowych oraz nowe oświetlenie drogowe. Realizacja przedsięwzięcia pozytywnie wpłynie na jakość życia mieszkańców, bezpieczeństwo drogowe regionu oraz dostępność do sąsiednich gmin. Fiszkę o przyznanie dofinansowania opracował Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi wspólnie z Miejskim Zarządem Dróg w Kielcach.

 

Całkowita wartość projektu wynosi 121,10 mln zł, w tym kwota dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPOWŚ 2014-2020 wynosi 84,11 mln zł i stanowi 85% wydatków kwalifikowanych.

 

 

lista aktualności
Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Idea Kielce
Idea Kielce
Lato w Mieście
Lato w Mieście
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym