Kontrast
Czcionka
English

ePUAP RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Zima w Mieście Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Informacje

Wniosek na dofinansowanie Rozbudowy Ogrodu Botanicznego w Kielcach

30-03-2017

Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi, Referat Funduszy Europejskich przygotował we współpracy z Geoparkiem Kielce wniosek o dofinansowanie projektu: "Rozbudowa Ogrodu Botanicznego w Kielcach w oparciu o endogeniczne zasoby dziedzictwa naturalnego", planowanego do realizacji przez Gminę Kielce przy współfinansowaniu środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWŚ 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 "Sprawne usługi publiczne", Działanie 7.2 "Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów".

 

W dniu 29 marca br. wniosek złożony został w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego - Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Przedmiotem projektu jest wykonanie prac budowlanych na terenie Ogrodu Botanicznego, zlokalizowanego u podnóża wschodniego zbocza Karczówki, obejmujących budowę 3 oczek wodnych i udostępnienie podziemnych struktur (pustek) wraz z zagospodarowaniem terenu (wodospad, alpinarium Pieniny, alejki, ścieżki, przejścia i kładki nad oczkami wodnym, nasadzenia roślinności zgromadzone w odpowiednich kolekcjach i działach tematycznych; media; przyłącza; kanalizacja deszczowa; instalacja wody do podlewania; oświetlenie terenu). Budowa Ogrodu Botanicznego należy do najważniejszych działań statutowych Geoparku Kielce.

 

Celem projektu jest wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego regionu świętokrzyskiego, w tym Miasta Kielce poprzez realizację działań związanych z tworzeniem infrastruktury o charakterze turystycznym w oparciu o bogactwo geologiczne i ślady historycznego górnictwa kruszcowego Kielc, a także poprzez wyeksponowanie w jednym miejscu na terenie Ogrodu niezwykłych walorów różnorodności biologicznej regionalnych zasobów przyrodniczych. Przewidywany okres realizacji projektu to lata 2017-2019. Szacunkowe całkowite koszty wynoszą 9 mln PLN, w tym kwota dofinansowania - 6 mln PLN. Jednostką realizująca projekt jest Geopark Kielce.

lista aktualności
Budżet Obywatelski
Idea Kielce
Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Zima w Mieście 2018
Zima w Mieście 2018
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym