Kontrast
Czcionka
English

ePUAP RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Odzyskanie niepodległości Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

baner infrastruktura transportowa

 

Komunikacja publiczna

Informacje

Ponad 152 mln zł unijnego dofinansowania na projekt „Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach”

13-06-2017

Przygotowany przez Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Urzędu Miasta Kielce przy współpracy Miejskiego Zarządu Dróg i Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach wniosek o dofinansowanie dla projektu „Rozwój komunikacji publicznej  w Kielcach” przeszedł pozytywną ocenę formalną i merytoryczną oraz został wybrany do dofinansowania przez Polską Agencje Rozwoju Przedsiębiorczości środkami z UE   w ramach z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Osi Priorytetowej II Nowoczesna Infrastruktura Transportowa, Działania 2.1 Zrównoważony Transport Miejski.

 

W dniu 14 czerwca 2017r. zostanie podpisana umowa o dofinansowanie projektu pomiędzy Polską Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, reprezentowaną przez  Małgorzatę Oleszczuk - Zastępcę Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  a Gminą Kielce, reprezentowaną przez  Wojciecha Lubawskiego - Prezydenta miasta Kielce.

 

Projekt jest kontynuacją inwestycji w zakresie komunikacji publicznej prowadzonych  z udziałem środków UE w latach 2007-2013. Składa się z 9 zadań:

 

-        Zadanie 1: Wdrożenie inteligentnego systemu transportowego (ITS) wraz  z budową niezbędnej infrastruktury

-        Zadanie 2: Zakup i montaż automatów do sprzedaży biletów w autobusach komunikacji miejskiej

-        Zadanie 3: Zakup i montaż wewnętrznych tablic LCD „koralikowych” wizualizujących przebieg trasy danej linii

-        Zadanie 4: Doposażenie autobusów w urządzenia systemu zapowiedzi głosowych

-        Zadanie 5: Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosa

-        Zadanie 6: Budowa drogi gminnej na os. Dąbrowa II  w Kielcach na odcinku od ul. Wincentego z Kielc do ul. Warszawskiej wraz z budową nowej pętli autobusowej

-        Zadanie 7: Budowa pętli autobusowej przy ul. Zagnańskiej w Kielcach wraz z rozbudową ul. Zagnańskiej od ul. Witosa do granicy miasta

-        Zadanie 8: Budowa Centrum Komunikacyjnego wraz z Systemem Informacji dla Pasażerów (przebudowa, rozbudowa i modernizacja istniejącego zespołu dworca autobusowego przy ul. Czarnowskiej 12 w Kielcach)

-        Zadanie 9: Poprawa dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowę ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności.

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie wykorzystania transportu miejskiego Kielc oraz jego obszaru funkcjonalnego, zapewniające wzrost mobilności jego mieszkańców i poprawę efektywności układów transportowych. Projekt wpłynie m.in. na skrócenia czasu podróży komunikacją miejską, integrację form transportu poprzez budowę Centrum Komunikacyjnego, gdzie zlokalizowany zostanie parking dla samochodów wraz z miejscami postojowymi dla rowerów. Budowa nowych połączeń drogowych podniesie przepustowość tras oraz czas przejazdu autobusów, co w bezpośredni sposób przyczyni się do zmniejszenia zużycia paliw kopalnych używanych do napędzania pojazdów silnikowych.

 

Szacunkowe całkowite koszty realizacji Projektu wynoszą 196 mln PLN, w tym kwota dofinansowania z PO PW 2014-2020 wynosi 152 mln PLN, (85 % kosztów kwalifikowanych).  Przewidywany okres realizacji Projektu: styczeń 2018 r. - listopad  2020 r.  

 

W ramach projektu wybudowane zostanie m.in. nowoczesne Centrum Komunikacyjne (na bazie dworca autobusowego),  wprowadzony zostanie Inteligentny System Transportowy, który umożliwi wprowadzenie priorytetów dla komunikacji publicznej (doposażenie skrzyżowań z sygnalizacją świetlną m. in. w elementy umożliwiające nadawanie priorytetów i odbiór sygnałów przesyłanych z autobusów komunikacji publicznej). W ramach projektu zakupionych zostanie 146 automatów do sprzedaży biletów oraz 186 szt. wewnętrznych informacyjnych tablic LCD (tablice „koralikowe”), które pozwalają na przekazanie w autobusie pełnej i czytelnej informacji o trasie linii, położeniu przystanków i aktualnej lokalizacji autobusu. Ponadto autobusy zostaną doposażone w urządzenia systemu zapowiedzi głosowych.  Projekt przewiduje również budowę przedłużenia ul. Olszewskiego w kierunku ulic: Zagnańskiej i Witosa planowana jest w celu zapewnienia łatwego i dogodnego połączenia terenów przemysłowych północnej części Kielc, gdzie znajduje się między innymi Kielecki Park Technologiczny, budowę drogi gminnej na osiedlu Dąbrowa II oraz budowę pętli autobusowej przy ul. Zagnańskiej wraz z rozbudową tej ulicy od ul. Witosa do granicy miasta.

 

Rozbudowa infrastruktury transportu publicznego w Kielcach obejmująca zakres rzeczowy projektu ujęta została jako jedna z najważniejszych inwestycji komplementarnych realizowanych na terenie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020.

 

lista aktualności
Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym