Kontrast
Czcionka
English

ePUAP RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Odzyskanie niepodległości Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

baner infrastruktura transportowa

 

Komunikacja publiczna

Informacje

79 mln zł unijnego dofinansowania na rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach

13-06-2017

Przygotowany przez Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Urzędu Miasta Kielce przy współpracy Miejskiego Zarządu Dróg i Zarządu Transportu Miejskiego  w Kielcach wniosek o dofinansowanie dla projektu „Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach” przeszedł pozytywną ocenę formalną i merytoryczną oraz został wybrany do dofinansowania przez Polską Agencje Rozwoju Przedsiębiorczości środkami z UE w ramach z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Osi Priorytetowej II Nowoczesna Infrastruktura Transportowa, Działania 2.1 Zrównoważony Transport Miejski.

 

W dniu 14 czerwca 2017 r. zostanie podpisana umowa o dofinansowanie projektu pomiędzy Polską Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, reprezentowaną przez  Małgorzatę Oleszczuk - Zastępcę Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości   a Gminą Kielce, reprezentowaną przez Wojciecha Lubawskiego - Prezydenta miasta Kielce.

 

Transport publiczny w Kielcach oparty jest na komunikacji autobusowej obejmującej miasto i obszar podmiejski. Rozwój Kielc oraz funkcjonalne powiązanie z gminami ościennymi wymagają inwestycji w infrastrukturę transportową, w tym drogową  z priorytetowym i bezkolizyjnym poruszaniem się autobusów. Najefektywniejszym rozwiązaniem jest realizacja wysokiej jakości korytarzy autobusowych z wydzielonymi pasami dla autobusów. Projekt jest kontynuacją inwestycji w zakresie komunikacji publicznej prowadzonych z udziałem środków UE w latach 2007-2013. Składa się  z 4 zadań, których realizacja umożliwi dalszą kompleksową poprawę transportu publicznego w Kielcach:

 

-        Zadanie 1: Zakup 25 sztuk autobusów o napędzie spełniającym co najmniej normę Euro 6

-        Zadanie 2: Zakup i montaż 30 szt. elektronicznych tablic informacyjnych

-        Zadanie 3: Rozbudowa ul. Wapiennikowej w Kielcach wraz z rozbudowa skrzyżowań: z ul. Ściegiennego i ul. Husarską oraz z ul. Ks. J. Popiełuszki i ul. Rtm. W. Pileckiego

-        Zadanie 4: Rozbudowa ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Sandomierskiej do ul. Zielnej wraz z przebudową parkingu przy cmentarzu Cedzyna w Kielcach

 

Podstawowym celem Projektu jest: zwiększenie wykorzystania transportu miejskiego miasta Kielce oraz jego obszaru funkcjonalnego, przyczyniające się do poprawy mobilności mieszkańców i poprawy dostępności wewnętrznej stolicy województwa świętokrzyskiego i jej obszaru funkcjonalnego.

 

Całkowita wartość projektu wynosi 104,1 mln zł, wydatki kwalifikowalne – 93,1 mln zł, wnioskowana kwota dofinansowania – 79,1 mln zł.

 

Projekt realizowany jest w okresie I kwartał 2017 r. –  IV kwartał 2019 r. i obejmuje m.in. zakup 25 szt. autobusów o napędzie spalinowo - elektrycznym (hybrydowych) oraz 30 szt. elektronicznych tablic informacyjnych. Ponadto wybudowane zostanie ponad 3 km buspasów oraz 1,5 km ścieżek rowerowych. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia udziału taboru niskoemisyjnego (autobusy hybrydowe) we flocie transportu publicznego. Wpłynie także na poprawę jakości funkcjonowania systemu komunikacji miejskiej.

 

Rozbudowa infrastruktury transportu publicznego w Kielcach obejmująca zakres rzeczowy projektu ujęta została jako jedna z najważniejszych inwestycji komplementarnych realizowanych na terenie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego  w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020.

 

 

lista aktualności
Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym