Kontrast
Czcionka
English

ePUAP RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Odzyskanie niepodległości Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

baner infrastruktura transportowa

 

Komunikacja publiczna

Informacje

24 mln unijnego dofinansowania na rozbudowę ulicy Łopuszniańskiej

29-06-2017

Przygotowany przez Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Urzędu Miasta Kielce we współpracy z Miejskim Zarządem Dróg w Kielcach wniosek o dofinansowanie projektu „Rozbudowa ulicy Łopuszniańskiej w Kielcach”, przeszedł pozytywną ocenę formalną i merytoryczną oraz został wybrany do dofinansowania przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego środkami z UE w ramach RPOWŚ 2014-2020, Oś Priorytetowa VI: Rozwój miast, Działanie 6.4 Infrastruktura drogowa - ZIT KOF.

 

W dniu 29 czerwca 2017 r. została odpisana umowa o dofinansowanie projektu pomiędzy Zarządem Województwa Świętokrzyskiego a Prezydentem Miasta Kielce.

 

Projekt jest kontynuacją dotychczasowych działań Miasta w zakresie poprawy infrastruktury drogowej  w Kielcach. Jego realizacja wynika z dokumentu „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014 - 2020”, która została sporządzona dla 12 gmin wchodzących w skład Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. Jednym z działań zapisanych w Strategii ZIT KOF, w ramach Celu strategicznego 2 „Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa drogowego” jest rozbudowa i poprawa jakości dróg na obszarze KOF tak, aby zwiększyć wewnętrzną i zewnętrzną integrację obszaru funkcjonalnego oraz bezpieczeństwo drogowe.

 

Przedmiotem projektu jest rozbudowa i przebudowa ul. Łopuszniańskiej, która stanowi odcinek drogi wojewódzkiej nr 761 Kielce - Piekoszów. Trasa drogi przebiegać będzie  w przybliżeniu po istniejącym śladzie. W zakresie projektu planuje się m.in. przebudowę jezdni polegającą na wzmocnieniu konstrukcji nawierzchni jezdni oraz poszerzeniu jej do szer.  m (2x3,5m), modernizację istniejącego wiaduktu nad linią kolejową nr 568 relacji Sitkówka Nowiny-Szczukowice i budowę kładki pieszo-rowerowej, przebudowę chodników, zjazdów na działki, budowę ścieżki rowerowej, budowę kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczalnią wód deszczowych, budowę/przebudowę oświetlenia ulicznego, przebudowę lub zabezpieczenie istniejącej infrastruktury podziemnej  i napowietrznej. W wyniku realizacji inwestycji przebudowanych zostanie 2,03 km. 

 

Przewidywany okres realizacji to lata 2017-2019. Szacunkowe całkowite koszty projektu wynoszą ponad 30 mln PLN,  w tym kwota dofinansowania - ponad 24 mln PLN.

 

Jednostką realizująca projekt jest Miejski Zarząd Dróg w Kielcach.

 

lista aktualności
Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Sportowy Turniej Miast i Gmin
Sportowy Turniej Miast i Gmin
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w plikach cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji tutaj