Kontrast
Czcionka
English

ePUAP RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Odzyskanie niepodległości Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

baner infrastruktura transportowa

 

Komunikacja publiczna

Informacje

Wniosek o dofinansowanie na rewitalizację zabytkowego śródmieścia Kielc

30-06-2017

Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi UM Kielce przygotował i złożył dziś w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego - Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, wniosek  o dofinansowanie projektu: „Rewitalizacja zabytkowego śródmieścia Kielc – Etap III”, planowanego do realizacji przez Gminę Kielce przy współfinansowaniu środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWŚ 2014-2020, Oś Priorytetowa VI: Rozwój miast, Działanie 6.5:Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich.

 

Projekt jest kontynuacją dotychczasowych działań Miasta w zakresie rewitalizacji śródmieścia Kielc, zrealizowanych przy współfinansowaniu unijnym w perspektywach finansowych 2004-2006 oraz 2007-2013.

 

W ramach projektu do realizacji planowane są następujące zadania:

 

  1. Przebudowa Skweru im. Ireny Sendlerowej przy ul. Paderewskiego i nadanie mu nowych funkcji społeczno-integracyjnych;
  2. Poprawa estetyki przestrzeni publicznej poprzez zmianę sposobu zagospodarowania obszaru w rejonie ul. Bodzentyńskiej i pl. Św. Wojciecha;
  3. Adaptacja budynku dawnej bożnicy i byłego Archiwum Państwowego położonego  u zbiegu ul. IX Wieków oraz ul. Warszawskiej na potrzeby Centrum Lalki;
  4. Otwarcie komunikacyjne i gosp. północnej części śródmieścia poprzez budowę łącznika drogowego ul. Silnicznej i Warszawskiej;
  5. Budowa promenady handlowo-spacerowej pomiędzy ul. Piotrowską a Al. IX Wieków Kielc;
  6. Przebudowa i modernizacja ul. Głowackiego.

 

Powyższe zadania wynikają z Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych w mieście Kielce na lata 2014-2020 i zapewniają kompleksowość projektu, przyczyniając się do rozwiązania problemów społecznych, a w konsekwencji poprawę przestrzeni publicznych, aktywizację społeczno-gospodarczą i integrację międzypokoleniową mieszkańców Kielc.

 

Planowany okres realizacji to lata 2018-2021. Szacunkowe całkowite koszty wynoszą 23,9 mln PLN,  w tym kwota dofinansowania – 13,8 mln PLN.

 

Wniosek o dofinansowanie powstał we współpracy z następującymi jednostkami: Miejskim Zarządem Dróg w Kielcach, Wydziałem Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem UM Kielce, Wydziałem Inwestycji UM Kielce, Teatrem Lalki i Aktora „Kubuś” oraz Muzeum Zabawek i Zabawy.

 

lista aktualności
Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Sportowy Turniej Miast i Gmin
Sportowy Turniej Miast i Gmin
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w plikach cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji tutaj