Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Antysmog - Kongres Ekologii Powietrza Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

baner infrastruktura transportowa

 

Komunikacja publiczna

Informacje

Coraz bliżej rozbudowy Ogrodu Botanicznego ze środków unijnych

07-02-2018

Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Urzędu Miasta Kielce przygotował we współpracy z Geoparkiem Kielce wniosek o dofinansowanie projektu: „Rozbudowa Ogrodu Botanicznego w Kielcach w oparciu o endogeniczne zasoby dziedzictwa naturalnego”, planowanego do realizacji przy współfinansowaniu środkami EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Dziś w ratuszu wniosek został podpisany przez Skarbnik Miasta Barbarę Nowak oraz Dyrektor Geoparku Kielce Elżbietę Czajkowską.

 

Wniosek został przygotowany na II etap konkursu w ramach Działania 7.2 „Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów” i złożony w dniu dzisiejszym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego. W pierwszym etapie konkursu, który odbył się w 2017 r., projekt przeszedł już pozytywną ocenę formalną i merytoryczną oraz rekomendowany został do dofinansowania. W dniu 4 grudnia 2017 r. podpisana została pre-umowa na dofinansowanie projektu.

 

Przedmiotem projektu jest wykonanie prac budowlanych na terenie Ogrodu Botanicznego, zlokalizowanego u podnóża wschodniego zbocza Karczówki, obejmujących budowę oczek wodnych i udostępnienie podziemnych struktur (pustek) wraz z zagospodarowaniem terenu (wodospad, alpinarium Pieniny, alejki, ścieżki, przejścia i kładki nad oczkami wodnym, nasadzenia roślinności zgromadzone w odpowiednich kolekcjach i działach tematycznych; media; przyłącza; kanalizacja deszczowa; instalacja wody do podlewania; oświetlenie terenu). Budowa Ogrodu Botanicznego należy do najważniejszych działań statutowych Geoparku Kielce.

 

Celem projektu jest wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego regionu świętokrzyskiego, w tym Miasta Kielce poprzez realizację działań związanych z tworzeniem infrastruktury o charakterze turystycznym w oparciu o bogactwo geologiczne i ślady historycznego górnictwa kruszcowego Kielc, a także poprzez wyeksponowanie w jednym miejscu na terenie Ogrodu niezwykłych walorów różnorodności biologicznej regionalnych zasobów przyrodniczych.

 

Rzeczowa realizacja projektu rozpocznie się w II kwartale 2018 r. i potrwa do końca III kwartału 2019 r. Szacunkowe całkowite koszty wynoszą 9,15 mln PLN, w tym kwota dofinansowania środkami z RPOWŚ 2014-2020 to 6,32 mln PLN.

 

Jednostką realizująca projekt jest Geopark Kielce.

 

 

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym