Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Antysmog - Kongres Ekologii Powietrza Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

baner infrastruktura transportowa

 

Komunikacja publiczna

Informacje

Miliony na inwestycje Geoparku

15-03-2018

Zobacz w  Internetowej Telewizji Kielce

 

Uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie dwóch projektów realizowanych przez Geopark Kielce, w imieniu Gminy Kielce, odbyło się w Centrum Geoedukacji z udziałem przedstawicieli Instytucji Zarządzającej, Pośredniczącej oraz Beneficjenta w osobach: marszałka województwa świętokrzyskiego Adama Jarubasa, prezydenta Kielc Wojciecha Lubawskiego, zastępcy prezydenta Tadeusza Sayora oraz dyrektor Geoparku Kielce Elżbiety Czajkowskiej. 


Projekt ,,Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej na terenach przyrodniczo cennych administrowanych przez Geopark Kielce’’ o całkowitej wartości 13 940 000,00 zł brutto, związany jest z dwoma zadaniami inwestycyjnymi obejmującymi budowę infrastruktury na terenach dawnych kamieniołomów: Kadzielnia i Wietrznia oraz modernizacji ekspozycji stałej w Centrum Geoedukacji wraz z budową Geologicznego Ogrodu Doświadczeń. W ramach projektu powstaną ścieżki edukacyjne i zabezpieczone zostaną skarpy na Kadzielni, a na Wietrzni infrastruktura edukacyjna z Ogrodem Doświadczeń. Został zakwalifikowany do dofinansowania w formule pozakonkursowej, w ramach Działania 6.3 ,,Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo ZIT-KOF’’. 


Projekt ,,Rozbudowa Ogrodu Botanicznego w oparciu o endogeniczne zasoby dziedzictwa naturalnego’’ o całkowitej wartości 9 152 616,06 zł brutto, obejmuje budowę we wschodniej części Ogrodu 3 oczek wodnych i udostępnienie podziemnych pustek zlokalizowanych w ich sąsiedztwie wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym budową Alpinarium i infrastruktury technicznej (m.in. sieci wodociągowej i energetycznej). Uzyskał dofinansowanie w trybie konkursowym, w ramach Działania 7.2 ,,Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów.


Beneficjentem obu projektów, które zakończyć się mają w 2019 roku jest Gmina Kielce, a jednostką realizująca zaś Geopark Kielce.

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym