Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Antysmog - Kongres Ekologii Powietrza Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

baner infrastruktura transportowa

 

Komunikacja publiczna

Informacje

Wniosek o dofinansowanie modernizacji oświetlenia ulicznego w Kielcach

22-06-2018

Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi UM Kielce, we współpracy z Miejskim Zarządem Dróg w Kielcach, przygotował i złożył w dniu 21.06.2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego wniosek o dofinansowanie projektu: „Poprawa efektywności energetycznej Kielc poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Kielce”. Projekt planowany jest do realizacji przy współfinansowaniu środkami EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VI „Rozwój miast”, Działanie 6.2 „Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska - ZIT KOF”.

 

Przedmiotem projektu jest modernizacja oświetlenia ulicznego na wybranych obszarach miasta Kielce, co wpłynie na poprawę efektywności energetycznej oraz obniżenie emisji szkodliwych substancji do powietrza na obszarze Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. Modernizacji będzie podlegał cały osprzęt oświetleniowy tzn. linie kablowe i napowietrzne, słupy oświetleniowe wraz z oprawami. W ramach modernizacji przewiduje się uzupełnienie i zagęszczenie oświetlenia na tych odcinkach, na których niezbędne jest spełnienie normy PN EN 13201. Łączenie przewiduje się, że zmodernizowanych i dobudowanych zostanie 1158 szt. opraw oświetleniowych.

 

Realizacja projektu wynika z dokumentu "Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014 - 2020", która została sporządzona dla 12 gmin wchodzących w skład Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.

 

Okres rzeczowej realizacji projektu to lata 2018-2019.

Szacunkowe całkowite koszty wynoszą 6 mln zł, w tym kwota dofinansowania: 4,36 mln zł.

Projekt realizowany będzie przez Miejski Zarząd Dróg w Kielcach.

 

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym