Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Antysmog - Kongres Ekologii Powietrza Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

baner infrastruktura transportowa

 

Komunikacja publiczna

Informacje

Wniosek o dofinansowanie na budowę ścieżek rowerowych w Kielcach

22-06-2018

Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi UM Kielce, we współpracy z Miejskim Zarządem Dróg w Kielcach, przygotował i złożył w dniu 22.06.2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego wniosek o dofinansowanie projektu: „Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej”. Projekt planowany jest do realizacji przy współfinansowaniu środkami EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VI „Rozwój miast”, Działanie 6.2 „Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska – ZIT KOF”.

 

Przedmiotem projektu jest budowa i modernizacja ścieżek rowerowych w Kielcach oraz stworzenie spójnego systemu dróg dla rowerów będących elementem zrównoważonej mobilności miejskiej. Projekt przewiduje: budowę ścieżek rowerowych o nawierzchni z betonu asfaltowego, przebudowę chodników, zjazdów, kolidującej sieci infrastruktury technicznej, zieleni, odwodnienie na potrzeby ścieżki rowerowej. Realizacja tej inwestycji będzie stanowić uzupełnienie i połączenie z obecnie istniejącą infrastrukturą oraz połączenie z istniejącymi bądź budowanymi dróg dla rowerów w sąsiednich gminachKieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. Łącznie wybudowanych i przebudowanych zostanie w Kielcach 12,06 km dróg dla rowerów.

 

Realizacja projektu wynika z dokumentu "Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014 - 2020", która została sporządzona dla 12 gmin wchodzących w skład Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.

 

Okres rzeczowej realizacji projektu to lata 2018-2020.

Szacunkowe całkowite koszty wynoszą 10,20 mln zł, w tym kwota dofinansowania: 8,67 mln zł.

Projekt realizowany będzie przez Miejski Zarząd Dróg w Kielcach.

 

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym