Kontrast
Czcionka
English

ePUAP RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Odzyskanie niepodległości Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

zit - loga

Aktualności

Lista pozytywnie ocenionych projektów wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 8.5.4

10-08-2017
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego przedstawia listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Konkurs: RPSW.08.05.04-IZ.00-26-100/17.
więcej

Lista wniosków, które przeszły pozytywnie ocenę formalną w ramach Poddziałania 8.4.3

10-08-2017
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego prezentuje listę wniosków, która przeszła pozytywnie ocenę formalną w ramach konkursu nr RPSW.08.04.03-IZ.00-26-125/17
więcej

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług doradczych

04-08-2017
Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług doradczych w zakresie kwalifikowalności VAT w projektach dofinansowanych ze środków unijnych w ramach perspektywy 2014-2020.
więcej

Siódme spotkanie z Koordynatorami Gminnymi ZIT

28-07-2017
W dniu 28 lipca 2017 r. w siedzibie Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi, w Biurze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych odbyło się kolejne spotkanie robocze z Koordynatorami Gminnymi ZIT.
więcej

Podpisanie umowy w ramach Działania 6.1 „Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF” w ramach RPOWŚ 2014-2020

28-07-2017
Podpisanie umowy w ramach Działania 6.1 „Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
więcej

Przetarg nieograniczony dot. zorganizowania, przeprowadzenia i obsługi szkoleń dla partnerstwa pn. Kielecki Obszar Funkcjonalny

24-07-2017
Przetarg nieograniczony dot. zorganizowania, przeprowadzenia i obsługi szkoleń dla partnerstwa pn. Kielecki Obszar Funkcjonalny
więcej

Pozytywnie ocenione projekty w ramach Poddziałania 8.1.2 Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 – ZIT

20-07-2017
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego przedstawia listę ocenionych projektów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania...
więcej

Pozytywnie ocenione projekty w ramach Poddziałania 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej konkurs dla obszaru ZIT

20-07-2017
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego przedstawia listę ocenionych projektów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach Osi 8
więcej
1  2  3  4  5  6  7  8  9    18
Najnowsze     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata
Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Idea Kielce
Idea Kielce
Lato w Mieście
Lato w Mieście
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym