Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Kamera internetowa na Rynek Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Azbest

Prezydent Miasta Kielce informuje, że w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Środowiska można składać wnioski o zakwalifikowanie do udziału w Programie usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest.

Wzory dokumentów dot. demontażu, załadunku, wywozu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych i elewacji oraz pionów kanalizacji deszczowej obiektów budowlanych stanowiących własność spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, oraz załadunku, wywozie i utylizacji wyrobów zawierających azbest składowanych na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych można pobrać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Kielce, jak również ze strony internetowej www.um.kielce.pl.

 

I. Zarządzenie Nr 167/2021 z dnia 20 maja 2021 r. Prezydenta Miasta Kielce
 

II. Wniosek DEMONTAŻ (dot. Spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych)

 

III. Wniosek ODBIÓR

 

IV. Program usuwania i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla miasta Kielce na lata 2019-2022

Dokumenty należy składać bezpośrednio w Urzędzie Miasta Kielce, Rynek 1, na kancelarii Urzędu pok. nr 12 lub ul. Strycharska 6 na kancelarii Urzędu pok. nr 12 w godzinach od 7:30 do 15:30 lub przesłać pocztą na adres:
Urząd Miasta Kielce
Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska
ul. Strycharska 6
25-659 Kielce

Osoby fizyczne dokumenty mogą składać do dnia 1.08.2021 r.
Spółdzielnie i Wspólnoty mieszkaniowe dokumenty mogą składać do dnia 16.04.2021 r.
Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje po numerem telefonu 41 36 76 655

Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności Raport dostępności