Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Ankieta - Oceń nas

Ankieta

dotycząca badania zadowolenia klientów Urzędu Miasta Kielce

1. W jakim wydziale lub biurze załatwiał(a) Pan/Pani swoją sprawę?*

2. Proszę zaznaczyć cel Pana/Pani wizyty w Urzędzie*

3. Proszę ocenić pracowników Urzędu, z którymi zetknął/ęła się Pan/Pani podczas załatwiania sprawy*

 b.dobrze (5)dobrze (4)dostatecznie (3)źle (2)b.źle (1)
Jasność i precyzja udzielanych informacji
Uprzejmość i życzliwość pracownika
Kompetencja i znajomość procedur
Gotowość do pomocy
Uczciwość i bezstronność

4. Proszę Pana/Panią o ocenę organizacji pracy i systemu informacyjnego*

 b.dobrze (5)dobrze (4)dostatecznie (3)źle (2)b.źle (1)
Czystość gabinetów i korytarzy
Dostępność miejsc pozwalających na wypełnienie dokumentów (stoliki, krzesła)
Dostępność i czystość toalet
Rozmieszczenie tablic informacyjnych
Dostępność do informacji koniecznych do załatwienia sprawy
Dostępność do odpowiednich formularzy
Zrozumiałość formularzy, druków
Termin w którym sprawa została załatwiona
Godziny urzędowania

5. Jak ogólnie ocenia Pan/Pani swoje zadowolenie z pracy Urzędu?*

6. Proszę zaznaczyć czy w ostatnim czasie zauważył/a Pan/Pani zmiany w jakości pracy Urzędu*

7. Prosimy wpisać wszystkie istotne Pana/Pani zdaniem uwagi, które mogłyby wpłynąć na poprawę usług świadczonych przez pracowników naszego Urzędu:

* - pola wymagane
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571