Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Kamera internetowa na Rynek Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Biuro Prasowe i Rzecznik Prasowy

Rzecznik Prasowy Prezydenta


Tomasz Porębski

pok. 103
tel. 41-36-76-111

tel. kom. 695 801 800

Andrzej Młynarczyk - główny specjalista
Rynek 1, pok. 39 
tel.: 41-36-76-039
e-mail:

Jarosław Siłakiewicz - główny specjalista
Rynek 1, pok. 39
tel.: 41-36-76-038
e-mail:

Anatol Fedoryszen - pomoc administracyjna
Rynek 1, pok. 40
tel.: 41-36-76-040

e-mail:

Monika Warelis - inspektor
Rynek 1, pok. 40
tel.: 41-36-76-040

e-mail:

Dariusz Kuc - specjalista
Rynek 1, pok. 40
tel.: 41-36-76-040

e-mail:

Agnieszka Rokita - inspektor
Rynek 1, pok. 40
tel.: 41-36-76-040

e-mail:

Agnieszka Cukrowicz - specjalista
Rynek 1, pok. 40
tel.: 41-36-76-040

e-mail:

Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności Raport dostępności