Kontrast
Czcionka
English

ePUAP RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urząd Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Internetowa Telewizja Kielce

Wyszukiwarka

Kalendarz wydarzeń

Pokaż/ukryj kalendarz

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Aktualności

Sprawdź termin ważności swojego dowodu osobistego

24-04-2017

Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej informuje i przypomina o obowiązku wymiany dowodu osobistego w razie upływu terminu ważności dowodu.

 

Nieważny dowód osobisty nie spełnia swoich funkcji, czyli nie potwierdza tożsamości i obywatelstwa. Jest bezużyteczny w obrocie prawnym.

 

Jeśli Twój dowód osobisty został wydany w 2007 roku, to koniecznie sprawdź czy jest ważny.

 

W 2017 roku tracą ważność dowody osobiste:

- wydane w 2007 roku;

- wydane osobom niepełnoletnim w 2012 roku.

 

Obecnie dowód osobisty wydany dziecku, które nie ukończyło 5 roku życia jest ważny przez okres 5 lat od daty wydania dowodu osobistego. W pozostałych przypadkach dowód osobisty jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu osobistego.

 

Od 1 stycznia 2010 roku dowody osobiste wydawane są nieodpłatnie.

 

Data ważności dowodu osobistego zamieszczona jest na awersie dokumentu w prawym dolnym rogu pod informacją o numerze dowodu osobistego.

 

Wniosek o wydanie dowodu osobistego – składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego.

 

W Urzędzie Miasta Kielce można złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego przy ul. Karola Szymanowskiego 6 (KSM) w pokoju Nr 80 lub Nr 83 (od poniedziałku do środy w godzinach od 7.45 do 16.45, a w czwartek i piątek w godzinach od 7.45 do 15.15) osobiście na 30 dni przed dniem upływu terminu ważności. W imieniu osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych wniosek składa jeden rodzic, opiekun prawny lub kurator.

 

Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.

 

Dowód osobisty wydany dziecku odbiera rodzic, opiekun prawny lub kurator, który wnioskował o wydanie dowodu osobistego, a osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator.

 

W przypadku, gdy osoba nie może osobiście złożyć wniosku o wydanie dowodu osobistego lub nie może osobiście odebrać dowodu osobistego – z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody zawiadamia o tym Urząd Miasta Kielce. W takiej sytuacji przyjęcie wniosku odbywa się w miejscu pobytu tej osoby, a odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik.

 

Wniosek w postaci elektronicznej (www.ePuap.gov.pl, https://obywatel.gov.pl/czym-jest-epuap),opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP jest wnoszony również do organu dowolnej gminyna terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Jeżeli jeszcze nie masz Profilu Zaufanego możesz go w szybki i prosty sposób założyć logując się na stronę www.ePuap.gov.pl, a potwierdzić za pośrednictwem:

 

1.       bankowości elektronicznej, jeżeli jesteś klientem banku PKO, BP, ING lub Milenium;

2.       urzędów – ZUS, Urząd Skarbowy, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki;

3.       zagranicą – Konsulaty lub Ambasady.

 

Więcej informacji na temat wydania dowodu osobistego znajdziesz na:

 

http://www.bip.kielce.eu

 

 

 

lista aktualności
Budżet Obywatelski
Idea Kielce
Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

  Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2009, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym