Kontrast
Czcionka
English

ePUAP RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urząd Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Internetowa Telewizja Kielce

Wyszukiwarka

Kalendarz wydarzeń

Pokaż/ukryj kalendarz

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Aktualności

Miasto przystąpiło do opracowania Programu wspierania przedsiębiorczości

14-09-2017

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce

 

Miasto przystąpiło do opracowania Programu wspierania przedsiębiorczości dla Miasta Kielce. Przedsięwzięcie to było tematem konferencji prasowej w ratuszu.

 

Główne cele Programu to rzetelne zidentyfikowanie barier rozwojowych biznesu w Kielcach w ścisłej współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami, rozpoczęcie szerokiej debaty na temat przyszłości Kielc i głównych kierunków rozwoju gospodarczego miasta oraz opracowanie metod i narzędzi, które pozwolą w krótkim czasie na podwyższenie atrakcyjności inwestycyjnej i konkurencyjności naszego miasta w skali kraju. Zadanie jest trudne, ponieważ kolejne raporty wskazują, iż województwo świętokrzyskie plasuje się w końcówce większości raportów gospodarczych (np. Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2016 – Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Atrakcyjność inwestycyjna województw 2016 – SGH Warszawa, Indeks Millennium 2017 - potencjał innowacyjności regionów). Samo miasto osiąga lepsze wyniki gospodarcze, jednak w województwie brakuje innych, silnych ośrodków gospodarczych, które stymulowałyby rozwój całego regionu, a skala oddziaływania Kielc jest ograniczona (głównie Powiat Kielecki). Zrealizowanie działań ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej w Kielcach oraz stworzenie atrakcyjnych warunków do inwestowania wydaje się być jednym z najważniejszych wyzwań na najbliższe lata.

 

Program wspierania przedsiębiorczości dla Miasta Kielce to dokument opracowywany w oparciu o metodę partycypacyjno - ekspercką. W trakcie prac zostanie powołana do życia Rada Programowa, w której zasiądą osoby zaangażowane na co dzień w życie gospodarcze miasta (przedsiębiorcy, przedstawiciele uczelni wyższych i instytucji otoczenia biznesu). Zadaniem Rady będzie czuwanie nad wyborem kierunków rozwoju miasta i optymalnych działań rozwojowych. Prace Rady Programowej wspierać będą zewnętrzni eksperci wybrani spośród osób cieszących się autorytetem w poszczególnych branżach, czyli Panel Ekspertów. Przewiduje się zaangażowanie specjalistów z branży wystawienniczo - kongresowej, metalowo - maszynowej, BSS oraz z zakresu wspierania przedsiębiorczości. Jednym z najważniejszych elementów programu będzie głos społeczności lokalnej, która może włączyć się w tworzenie Programu  poprzez badania ankietowe i fokusowe. Te elementy, jak również analiza danych zastanych pozwoli na stworzenie spójnego dokumentu obejmującego diagnozę stanu obecnego, jak i wskazanie działań zaradczych i prorozwojowych dla Miasta Kielce. Warto przy tym zaznaczyć, iż oddziaływanie programu nie ograniczy się tylko do samego miasta, ale będzie uwzględniało i wpływało także na sąsiednie gminy w ramach Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.

 

Zlecenie jest realizowane przez konsorcjum firm ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. (Kutno) oraz Europejski Instytut Marketingu Miejsc - Best Place (Warszawa) wyłonione w przetargu nieograniczonym. Planowany termin zakończenia prac to kwiecień 2018 r.

 

Podczas konferencji prasowej w magistracie przedstawiono także wybrane wskaźniki Raportu z monitorowania realizacji Strategii Rozwoju Miasta Kielce na lata 2007 -2020.  Strategia Rozwoju Miasta Kielce na lata 2007-2020 przyjęta Uchwałą Rady Miasta nr XII/214/2015 z dnia 30 lipca 2015 roku nakłada obowiązek oceny jej realizacji, w oparciu o przyjęte wskaźniki monitorujące, które odnoszą się zarówno do celów strategicznych, jak i celów operacyjnych i poszczególnych działań. Ocena ta odbywa się poprzez monitoring wskaźników na podstawie których sporządza się raport z monitorowania Strategii.

 

Celem niniejszego raportu jest pokazanie w jaki sposób kształtują się tendencje, które  zaszły w poszczególnych obszarach strategicznych w ostatnich dwóch latach w oparciu o określone wskaźniki. Obserwowane zmiany wynikają przede wszystkim z podjętych w tym czasie przez Urząd Miasta Kielce i inne jednostki zależne działań, przyczyniając się tym samym do realizacji celów strategicznych i operacyjnych. Jest to pierwszy raport monitorujący stopień wykonania Strategii. Taki raport z wykonania Strategii będzie ukazywał się co roku, aż do 2021 r. Ponadto w przyszłym roku planowany jest tzw. monitoring trendów, który powinien dać pogląd na to, w  jakich kierunkach Miasto i region się rozwijają a także jakie działania należy podjąć.  

 

Raportu z monitorowania realizacji Strategii Rozwoju Miasta Kielce

lista aktualności
Budżet Obywatelski
Idea Kielce
Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

  Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2009, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym