Kontrast
Czcionka
English

ePUAP RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Odzyskanie niepodległości Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Internetowa Telewizja Kielce

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Aktualności

Informacja dla przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

20-12-2017

Informacja dla przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenia na sprzedaż napojów  alkoholowych

 

Informuję, że zgodnie z art.131 ustawy z dnia  26 października 1982 r. o wychowaniu  w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.) na obszarze kraju obowiązuje zakaz reklamy i promocji napojów alkoholowych,  z wyjątkiem piwa, którego reklama i promocja jest dozwolona przy spełnieniu określonych  w ustawie warunków.

 

Zakaz nie obejmuje reklamy i promocji napojów alkoholowych prowadzonej wewnątrz pomieszczeń hurtowni, wydzielonych stoisk lub  punktów prowadzących wyłącznie sprzedaż napojów alkoholowych oraz na terenie punktów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

 

Naczelny  Sąd Administracyjny w wyroku  II GSK 982/17 z dnia 13 lipca 2017 r.stwierdził  iż „eksponowanie w oszklonej witrynie sklepowej - jako oknie wystawowym - znaków towarowych napojów alkoholowych, stanowi reklamę tych napojów w rozumieniu art.21  ust.1 pkt.3 cyt. ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi”  ponadto uzasadnia cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W uzasadnieniu wyroku wskazano, iż ustawodawca jednoznacznie dopuszcza możliwość reklamy napojów alkoholowych pod warunkiem prowadzenia jej wewnątrz wskazanych miejsc, to znaczy, że z punktu widzenia reklamy napojów alkoholowych,  znaki towarowe napojów alkoholowych nie mogą być widoczne z zewnątrz tych miejsc. Wystawienie  w   witrynie sklepowej,  znajdującej się bezpośrednio przy chodniku, napojów alkoholowych z widocznymi z zewnątrz sklepu znakami towarowymi, jest reklamą tych produktów zabronioną bądź ograniczoną na podstawie art. 131  cyt. ustawy.

 

Mając na uwadze powyższy  wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego proszę  o zwrócenie  szczególnej uwagi  na aranżację witryn sklepowych, w sposób zgodny  z obowiązującymi przepisami. 

 

Prezydent Miasta Kielce

lista aktualności
Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Sportowy Turniej Miast i Gmin
Sportowy Turniej Miast i Gmin
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym