Kontrast
Czcionka
English

ePUAP RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Odzyskanie niepodległości Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Internetowa Telewizja Kielce

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Aktualności

Prezydent o pieniądzach dla PGE VIVE Kielce i inwestycji Hydrogeotechniki

10-07-2018

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce

 

Dodatkowe pieniądze dla klubu sportowego PGE Vive Kielce oraz inwestycja firmy Hydrogeotechnika w osiedlu pod Telegrafem to tematy konferencji prasowej prezydenta Kielc Wojciecha Lubawskiego
Prezydent podkreślił, że docenia to, czego dla kieleckiej piłki ręcznej dokonał Bertus Servaas. Przypomniał też, że przez dekadę miasto przekazało klubowi PGE Vive Kielce ponad 22 miliony złotych na promocję poprzez sport.  Obecnie klub prosi o kolejne pieniądze w wysokości 4,5 miliona złotych, a takich pieniędzy w budżecie nie ma. Decyzja może być tylko jedna. Miasto nie przekaże klubowi takiej kwoty. Po zbilansowaniu półrocza, może w budżecie znajdzie się na ten cel jedynie kilkaset tysięcy złotych.

 

Drugą poruszoną sprawą jest planowana przez firmę „Hydrogeotechnika” inwestycja na działce przy ulicy Karskiego dotycząca instalacji przetwarzania odpadów. Prezydent wyjaśnił, że przy realizacji przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko Urząd Miasta, na wniosek właściciela działki, wszczyna postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.


W odpowiedzi na wniosek Hydrogeotechniki, w ramach postępowania przeprowadzana jest ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W ramach procedury organ właściwy do wydania decyzji uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska i zasięga opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

 

W ramach przewidzianego  przez przepisy ustawy „O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (…)” udziału społeczeństwa,  rozpowszechniono informację o prowadzonym postępowaniu wśród mieszkańców, a dodatkowo poproszono o opinię Wodociągi Kieleckie.

 

Ze względu na bardzo duże zainteresowanie inwestycją rozważane jest przeprowadzenie również rozprawy administracyjnej z udziałem społeczeństwa, co dopuszczają przepisy wynikające z Kodeksu postępowania administracyjnego. Wszystkie zgłoszone w czasie konsultacji uwagi i opinie podlegać będą analizie i wymagają odniesienia się do nich między innymi przez inwestora.

lista aktualności
Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Idea Kielce
Idea Kielce
Lato w Mieście
Lato w Mieście
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym