Kontrast
Czcionka
English

ePUAP RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Odzyskanie niepodległości Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Internetowa Telewizja Kielce

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Aktualności

Kielczanie wymienili surowce na 300 sadzonek drzew

11-09-2018

300 sadzonek – dębów, grabów lip oraz brzóz trafiło w ręce kielczan w ramach ogólnopolskiej akcji „100 tysięcy drzew na 100-lecie niepodległości Polski”. W zamian mieszkańcy przekazali do odzysku plastik, aluminium oraz niemal 100 kg baterii. Kielecką odsłonę akcji zorganizowali Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, Urząd Miasta Kielce oraz ENERIS Surowce.

 

W niedzielnym wydarzeniu wzięło udział ponad 300 osób. Tak duże zainteresowanie ze strony kielczan sprawiło, że akcja zakończyła się wcześniej niż planowano.


Aby otrzymać jubileuszowe drzewko z dołączonym certyfikatem wystarczyło 10 sztuk butelek PET, puszek aluminiowych bądź baterii. Łącznie mieszkańcy zapełnili posegregowanymi surowcami 2 kontenery. Sadzonki były wydawane także każdemu, kto poprawnie wypełnił test sprawdzający wiedzę nt. środowiska oraz historyczną.

Dokładnie takie same działania, zgodne z ideą „sadzonka drzewa za surowce wtórne”, zostały przeprowadzone 9 września w kilkunastu innych miastach w całej Polsce. W ramach tej patriotyczno-ekologicznej akcji przekazano 100 tysięcy sadzonek rodzimych gatunków drzew. Przedsięwzięcie „100 tysięcy drzew na 100-lecie niepodległości Polski” zostało objęte Honorowym Patronatem Prezesa Rady Ministrów, włączono je również do oficjalnych wydarzeń organizowanych pod hasłem „Niepodległa”.
 


Celem ogólnopolskiej akcji jest zwrócenie uwagi na związek między patriotyzmem a postawami proekologicznymi, takimi jak segregacja odpadów. W Kielcach, w których od marca obowiązuje segregacja na 5 frakcji (papier, tworzywa sztuczne i metale, szkło, odpady biodegradowalne oraz zmieszane), z roku na rok rośnie udział odpadów segregowanych w stosunku do ogólnie zebranych.
— Od lipca 2013 roku, a wiec odkąd wprowadzony został nowy system gospodarki odpadami, odnotowujemy stały wzrost tonażu odpadów zbieranych selektywnie. W 2015 roku zebraliśmy 1217 ton szkła i 5584 ton odpadów opakowaniowych, dwa lata później było to już odpowiednio 1730 i 6385 ton. Optymizmem napawa również zbiórka papieru. Od marca, w więc odkąd segregujemy również tę frakcję, odebraliśmy od mieszkańców 335 ton surowca — informuje Andrzej Dziewanowski, dyrektor operacyjny kieleckiego Zakładu ENERIS Surowce.

 

Zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej, państwa członkowskie powinny do 2020 roku uzyskać 50% poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia. Tymczasem, według danych GUS, w 2016 roku odpady segregowane stanowiły około 25% ogólnie zebranych w Polsce. Na tle tych danych Kielce wypadają pozytywnie – w 2016 roku 29% zbiórki stanowiły odpady zbierane selektywnie (GUS, listopad 2017).

lista aktualności
Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym