Kontrast
Czcionka
English

ePUAP RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Odzyskanie niepodległości Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Internetowa Telewizja Kielce

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Aktualności

#biznesklasa - edukacyjna gra miejska w ramach projektu „Program: Edukacja Przedsiębiorczości”

30-10-2018

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce

 

Edukacyjna gra miejska w plenerze, której scenariusz opiera się na uproszczonej symulacji zakładania i rozpoczynania własnej działalności gospodarczej, odbyła się dziś w Kielcach. Wzięli w niej udział uczestnicy projektu Program: Edukacja Przedsiębiorczości - uczniowie czterech kieleckich szkół ponadpodstawowych, którzy zgłosili się do udziału w wydarzeniu.

 

Celem gry było promowanie, pobudzanie i kształtowanie postaw przedsiębiorczych i społecznych u uczniów. Rozgrywka opierała się na grze zespołowej. Każdy zespół miał do zdobycia 8 punktów kontrolnych związanych z rejestracją i prowadzeniem działalności gospodarczej (m.in. w Urzędzie Miasta Kielce, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych). Pomiędzy punktami kontrolnymi mogli poruszać się dowolnie (pieszo, rowerem, autobusem, itp.).

 

Partnerami wydarzenia byli: Kielecki Park Technologiczny, Bank Gospodarstwa Krajowego, Biurex Sp. z o.o. Doradztwo Podatkowe, Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich, Miejski Urząd Pracy,  Fundacja PEStka, Sąd Rejonowy, Pierwszy Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych. To w tych miejscach uczniowie zbierali punkty. W każdym punkcie kontrolnym na uczestników czekał szereg zadań do wykonania m.in. zarejestrowanie firmy, opłacenie obowiązujących składek na ubezpieczenie społeczne, zasięgnięcie informacji o możliwościach dofinansowania działalności gospodarczej z funduszy UE, czy też zapoznanie się z procedurami przy zatrudnieniu osoby bezrobotnej.

 

I miejsce zajął zespół z Technikum nr 6 (Mateusz Ślusarczyk,  Arkadiusz Strąk,  Wiktor Wojcieszyński, Adam Rak, Dawid Gwadera). II miejsce - Technikum nr 1 ( Hubert Wiącek, Tomasz Nadolski, Milena Libocha , Kacper Nyga, Maria Ślusarczyk). III miejsce - Technikum nr 1 (Artur Kaczor, Jakub Zielonka, Mikołaj Kubicki, Konrad Grabalski, Adrian Grzegorczyk). Na zwycięzców czekały atrakcyjne nagrody: tablety multimedialne za zajęcie I miejsca, zegarki typu smartwatch za zajęcie II miejsca oraz odtwarzacze mp5 za zajęcie III miejsca.

 

Partnerami medialnymi wydarzenia były TVP 3 Kielce oraz Radio Kielce.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminę Kielce w ramach Osi priorytetowej VIII Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, Poddziałanie 8.3.6 Wzrost edukacji ogólnej - ZIT KOF Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

lista aktualności
Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym