Kontrast
Czcionka
English

ePUAP RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Odzyskanie niepodległości Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Internetowa Telewizja Kielce

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Aktualności

Rozpoczyna się budowa Centrum Kształcenia Praktycznego

30-10-2018

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce

 

Uroczystość podpisania umowy na budowę Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach odbyła się dziś w ratuszu. Dokumenty parafowali prezydent Kielc Wojciech Lubawski, Dominik Kraska - dyrektor CK TECHNIK oraz Anna Bartela prezes zarządu Przedsiębiorstwa Anna - BUD sp. z o.o. (wykonawca inwestycji).

 

Prace nad utworzeniem CK TECHNIK Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach, nowoczesnego ośrodka kształcenia zawodowego dla uczniów szkół zawodowych w Kielcach oraz osób dorosłych rozpoczęły się w 2016 roku. Przez dwa lata zrealizowano wiele działań, które przybliżały Miasto Kielce do powstania Centrum. Opracowano dokumentację budowlano-wykonawczą, czego zwieńczeniem było uzyskanie 15 maja 2017 r. prawomocnego pozwolenia na budowę. Jednocześnie rozpoczęły się prace nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu oraz studium wykonalności inwestycji, których efektem było otrzymanie dofinansowania na realizację inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego ZIT KOF na lata 2014-20.

 

9 października br. wyłoniono generalnego wykonawcę inwestycji Przedsiębiorstwo ANNA - BUD sp. z o.o. z siedzibą w Bilczy, który już po podpisaniu umowy będzie mógł przystąpić do prac budowlanych. Te potrwają 17 miesięcy.

 

W ramach nowo tworzonej infrastruktury zostaną udostępnione nowoczesne pracownie, w których będzie prowadzona działalność edukacyjna dla czterech branż:

  • metalowej
  • mechanicznej / mechatronicznej
  • elektrycznej / elektronicznej
  • informatycznej

 

Do Centrum trafi młodzież z publicznych szkół zawodowych, która będzie odbywać zajęcia praktyczne w nowocześnie wyposażonych pracowniach pod okiem wysoko wykwalifikowanej i doświadczonej kadry.

 

Centrum oferować będzie również kursy zawodowe, w tym kwalifikacyjne kursy zawodowe przeznaczone dla osób dorosłych, które chcą zdobyć lub poszerzyć swoje umiejętności zawodowe, a w wyniku złożonego egzaminu potwierdzającego kwalifikację potwierdzić także zawód. Także nauczyciele przedmiotów zawodowych, korzystając z pomocy Centrum, mogą podnieść swoje kwalifikacje. Centrum to również ośrodek egzaminowania i walidacji umiejętności zawodowych potwierdzonych odpowiednimi uprawnieniami i kwalifikacjami.

 

Prowadzone w Centrum kształcenie będzie odbywać się w ramach publicznego systemu oświaty dla mieszkańców Kielc oraz regionu. Zajęcia będą wynikać z obowiązku nauki na podstawie programów nauczania w zakresie praktycznej nauki zawodu dla uczniów kieleckich szkół ponadgimnazjalnych a w przyszłości ponadpodstawowych oraz osób dorosłych. Kształcenie ma charakter publiczny i ogólnodostępny.

 

Centrum Kształcenia Praktycznego powstanie w okolicy skrzyżowania ulicy Łódzkiej z ul. Olszewskiego. Jego budowa będzie kosztować niemal 40 mln zł. Całkowita wartość projektu, powiększona o koszty wyposażenia CK Technik to prawie 50 milionów zł.

 

Projekt pn.: „Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego” zostanie dofinansowany w ramach działania 6.6 „Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa – ZIT KOF” Osi Priorytetowej 6 „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

 

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej i budżetu państwa wynosi 33 470 820,00 PLN. Całkowita wartość projektu: 49 395 825,00 PLN.

 

Więcej o Centrum Ksztłacenia Praktycznego.

 

loga

 

lista aktualności
Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym