Kontrast
Czcionka
English

ePUAP RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Odzyskanie niepodległości Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Internetowa Telewizja Kielce

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Aktualności

Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Kielce

05-12-2018

Na jutro, na godz. 9.00 zwołano Nadzwyczajną Sesję Rady Miasta. W porządku obrad znalazły się m.in. zmiany uchwał: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2018-2045 oraz uchwały budżetowej na 2018 rok.


Jak poinformował na dzisiejszej konferencji prasowej Kamil Suchański,  przewodniczący Rady Miasta Kielce, posiedzenie jest konieczne m.in. ze względu na dużą liczbę przesunęć  budżetowych pomiędzy poszczególnymi działami. Ma to związek na przykład z odłożeniem w czasie inwestycji na około 50 mln zł z uwagi na to, że nie zostały rozstrzygnięte na nie przetargi. - Dwa projekty zmieniające uchwałę budżetową liczą około 200 stron - powiedział przewodniczący Rady.


Podczas sesji  radni zajmą się także zmianą uchwał w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym oraz w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce, z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego dla zadań inwestycyjnych przewidzianych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej. Ponieważ inwestycje zaplanowane na rok 2018 nie będą w pełni zrealizowane, transza kredytu - w wysokości 22 mln zł, nie będzie wykorzystywana i ma zostać przesunięta na późniejsze lata.


Ponadto rajcy zajmą się projektem „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Kielce na lata 2019 - 2023" oraz uchwałą w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych.

 

lista aktualności
Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym