Kontrast
Czcionka
English

ePUAP RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urząd Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Internetowa Telewizja Kielce

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Aktualności

Program „Peryferia” - element nowej polityki przestrzennej Miasta Kielce

02-01-2019

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce

 

Zwiększenie koncentracji uwagi na systemowe rozwiązywanie problemów peryferyjnych obszarów miasta, to jedna z pierwszych decyzji prezydenta Bogdana Wenty w zakresie prowadzonej przez samorząd Miasta Kielce polityki przestrzennej. Chodzi o tereny dawnych wsi, obecnie stanowiące obszary tzw. „podmiejskie” w granicach administracyjnych Kielc: m.in. rejon Zagórza, Mójczy, Cedzyny, Ostrogórki, Dymin, Posłowic, Zalesia, Niewachlowa I i II, a także Łazy, Dobromyśl, Pietraszki czy Dąbrowa.


Celem jest, aby mieszkańcy tych obszarów w większym niż dotychczas stopniu czuli się beneficjentami rozwoju Kielc, a lokalne standardy jakości ich życia - w szczególności w kwestii wyposażenia w podstawową infrastrukturę techniczną, społeczną i usługową - szybciej dorównały tym, które istnieją w obszarze samego miasta. Problematyka peryferyjnych obszarów Kielc oraz dedykowane im stosowne działania  znajdą odzwierciedlenie w aktualizowanych podstawowych dokumentach rozwojowych miasta, tj. strategii rozwoju i branżowych programach operacyjnych.

 

Bazą dla zaprogramowania kompleksowych działań w sferze podnoszenia jakości życia w ww. obszarach będzie zlecony do opracowania przez służby miejskie w 2019 r. wieloaspektowy raport pn. „Problematyka peryferyjnych obszarów Miasta Kielce”. Poza sporządzeniem profesjonalnych analiz o charakterze urbanistyczno-inżynierskim i ekonomicznym, w celu precyzyjnego rozpoznania rzeczywistych lokalnych potrzeb i rodzaju oczekiwanych przez mieszkańców przedsięwzięć  prezydent Kielc zorganizuje w tym roku cykl spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami poszczególnych omawianych rejonów.


Chodzi o poznanie najpilniejszych, palących potrzeb mieszkańców, tzw. pilnych interwencji krótkoterminowych oraz  sfer wskazanych przez nich, jako zagadnienia do realizacji w dłuższym terminie. W tym celu uruchomione zostaną także dedykowane konkretnym obszarom sondaże i ankiety na internetowej platformie konsultacyjnej.  O terminach i miejscach ww. konsultacji mieszkańcy, radni i lokalne media zostaną poinformowani odrębnymi ogłoszeniami i obwieszczeniami.


Uzyskane w 2019 r. informacje i wypracowane wnioski, po ich zestawieniu z możliwościami finansowymi miasta, a także prognozowanymi środkami zewnętrznymi w nowej perspektywie finansowej 2021-2027, zostaną w formie raportu przedstawione publicznie i służyć będą jako podstawa do formułowania zapisów podstawowych dokumentów rozwojowych Miasta Kielce oraz kreowania nowych projektów inwestycyjnych i modernizacyjnych.


Działania te podejmowane są z pełnym przekonaniem, że zmniejszenie dysproporcji w poziomach rozwoju poszczególnych obszarów Kielc oraz umiejętne wykorzystanie niewątpliwych lokalnych atutów i potencjałów obszarów peryferyjnych są kluczem do harmonijnego,  zrównoważonego i trwałego rozwoju Miasta Kielce jako całości, z pożytkiem dla wszystkich kielczan.
 

lista aktualności
Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym