Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Antysmog - Kongres Ekologii Powietrza Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Internetowa Telewizja Kielce

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Aktualności

Standardy dostępności przestrzeni publicznej dla osób niepełnosprawnych miasta Kielce

04-02-2019

 

Informacja o wprowadzeniu „Standardów  dostępności przestrzeni publicznej dla osób  niepełnosprawnych miasta Kielce”

 

Szczegółowe informacje w Zarządzeniu Nr 28/2019 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia „Standardów  dostępności przestrzeni publicznej dla osób  niepełnosprawnych miasta Kielce”, które dostępne jest  w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Kielce.

 

 

 

Standardy dostępności przestrzeni publicznej dla osób  niepełnosprawnych miasta Kielce zwane dalej Standardami  to wytyczne architektoniczne dla projektantów  i uzgadniających dotyczące barier   i  ułatwień w korzystaniu z przestrzeni publicznej, w szczególności przez osoby z niepełnosprawnościami.

 

Standardy obejmują: chodniki, przejścia dla pieszych, przystanki komunikacji zbiorowej, tymczasową organizację ruchu podczas prac remontowych, miejsca parkingowe, tereny rekreacyjne oraz informację uniwersalną (piktogramy, kolorystyka itp.).

 

W zakresie kompleksowego dostosowania projektowanych budynków do potrzeb osób   z różnym rodzajem niepełnosprawności Standardy zalecają stosowanieopracowania Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju pn. „Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami uwzględniając koncepcję uniwersalnego projektowania – poradnik”.

 

Standardy  mają służyć mieszkańcom i zarządzającym, planistom, projektantom oraz wykonawcom.Oparte są na zasadach projektowania uniwersalnego, zwanego także projektowaniem dla wszystkich. Takie podejście ma w założeniu stworzyć, już na etapie projektowania, publiczną przestrzeń dostępną w jak największym stopniu, dla możliwie jak największej grupy osób, niezależnie od ich wieku oraz stopnia sprawności fizycznej   i intelektualnej, bez konieczności jej późniejszej adaptacji.

 

Dokument określa wymagania i wytyczne przy projektowaniu oraz realizowaniu zadań związanych z budową, przebudową, remontem i utrzymaniem infrastruktury miejskiej.   

 

Standardy obowiązują pracowników wszystkich wydziałów Urzędu Miasta Kielce oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, którzy zapewniają stosowanie Standardów przez podległych im pracowników.  Osoby te  powinny zapewnić, aby podmioty współpracujące z Miastem Kielce przy działaniach realizowanych na terenach miasta Kielce przyjęły zobowiązanie do przestrzegania Standardów.

 

            Wdrażanie Standardów odbywało się będzie między innymi poprzez postanowienia zawarte w:

1)        Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia (S.I.W.Z.);

2)        zawieranych umowach, w szczególności:

a)  na dzierżawę terenów miejskich,

b)  organizację imprez w przestrzeni publicznej;

3)        zgodach na zajęcie terenu, w tym zezwoleniach na prowadzenie robót oraz na lokalizację tzw. sezonowych ogródków gastronomicznych.

 

Z uwagi na różnorodność sytuacji zastanych w środowisku zabudowanym Standardy  nie wykluczają możliwości zastosowania innych, indywidualnych rozwiązań w projektowaniu konkretnych przestrzeni publicznych, w szczególności  z uwzględnieniem uwarunkowań historycznych, pod warunkiem, że będą przestrzegane wymagania wynikające z zasad projektowania uniwersalnego wraz z uwzględnione ogólnie obowiązujące przepisy prawa.

 

Standardy wprowadzane powinny być do wszystkich działań rozpoczynanych, ale również do działań rozpoczętych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, jeżeli umożliwia to stan ich zaawansowania, przy uwzględnieniu uwarunkowań prawnych, ekonomicznych  i organizacyjnych.

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym