Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Internetowa Telewizja Kielce

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Aktualności

Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta

08-03-2019

Zobacz w  Internetowej Telewizji Kielce

 

W ratuszu odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miasta. Do proponowanego porządku obrad wprowadzone zostały zmiany polegające na uwzględnieniu autopoprawek do projektów uchwał dotyczących Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2045 i budżetu na rok bieżący.

 

Rekomendacje przedmiotowych uchwał przedstawiła Beata Pawłowska, skarbnik miasta.

Danuta Papaj, Pełnomocnik Prezydenta ds. Finansów, Budżetu i Przedsiębiorczości zapewniła obecnych podczas sesji pracowników Teatru „Kubuś”, że miasto nie wycofuje się z realizacji nowej siedziby teatru.

Mieczysław Pastuszko, dyr. Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi wyjaśnił też, że pieniądze w ramach RPO na ten projekt są przyznane. Jednak miasto oczekuje na ostateczną decyzję instytucji zarządzającej.

 

Obok wspomnianego tematu radni zajęli się również sprawą projektu przebudowy ulic Witosa i Zagnańskiej. Dyskusji przysłuchiwała się liczna grupa mieszkańców ulicy Witosa, która jest przeciwna realizacji tej inwestycji w kształcie proponowanym przez miasto.

 

W głosowaniu radni 19 głosami za przy 1 przeciw oraz 1 niegłosującym zgodzili się na przekazanie dodatkowych pieniędzy na przebudowę ulicy Witosa i Zagnańskiej kosztem innych inwestycji. W czasie odłożona będzie też budowa nowej siedziby teatru "Kubuś". W trakcie ostatniego głosowania radni podjęli jednogłośnie uchwałę zmieniającą tę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571