Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Internetowa Telewizja Kielce

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Aktualności

Fundusze europejskie dla przedsiębiorców 2019

05-03-2019

Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP z funduszy UE przewidziano dla przedsiębiorców planujących inwestowanie w dalszy rozwój przedsiębiorstwa, wprowadzenie nowych produktów lub usług, zakup nowych technologii, unowocześnienie parku maszynowego, wdrożenie innowacji, itp. W drugim kwartale 2019 roku planowane jest ogłoszenie trzech konkursów, tj. konkurs w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej (wsparcie do 55% kosztów kwalifikowalnych projektu jeśli jesteś mikro lub małym przedsiębiorcą lub do 45% w przypadku średnich przedsiębiorstw), konkurs w ramach pomocy de minimis (wsparcie do 80% kosztów kwalifikowalnych projektu) oraz konkurs dla mikroprzedsiębiorstw (wsparcie do 100% kosztów kwalifikowalnych projektu, maksymalnie 200 tys. zł). Całkowita alokacja środków na wszystkie trzy konkursy to aż 90 mln zł. Wsparcie mogą utrzymać wyłącznie przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą minimum rok i nie otrzymali wcześniej pomocy finansowej w ramach Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (RPO WŚ).   

 

Dla przedsiębiorców chcących skorzystać ze specjalistycznego doradztwa, warto wykorzystać wsparcie oferowane w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”. Z oferowanego wsparcia w postaci voucherów na usługi doradcze mogą skorzystać przedsiębiorstwa działające już od 6 miesięcy. Przykładowy katalog usług obejmuje m.in. opracowanie strategii marketingowej, doradztwo w zakresie optymalizacji podatkowej, przeprowadzenie audytu technologicznego, zyskanie ochrony własności intelektualnej, stworzenie strategii eksportowej lub innowacyjności i konkurencyjności. W zależności od rodzaju usług można pozyskać vouchery o wartości sięgającej 20 tys. zł, 150 tys. zł, a nawet 1 mln zł. O wsparcie można aplikować w ramach konkursów ogłaszanych co najmniej raz w roku. Zakończenie projektu przewidziane jest na listopad 2023 roku.  

 

Dla tych przedsiębiorców, którzy mają problem ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników, przewidziano konkursy w ramach Poddziałania 8.5.1 „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego”  oraz 8.5.3 „Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych” (RPO WŚ). W pierwszym z poddziałań będzie można uzyskać wsparcie na sfinansowanie staży zawodowych we współpracy ze szkołami zawodowymi z terenu województwa świętokrzyskiego czy też na dostosowanie profilu kształcenia w tych szkołach do potrzeb własnej firmy.  Wsparcie będzie można aplikować na przełomie marca i kwietnia 2019 roku. Tymczasem w ramach drugiego poddziałania można podnieść umiejętności lub kwalifikacje swoich pracowników. Przykładowo, można wysłać ich na kwalifikacyjne kursy zawodowe lub kursy umiejętności zawodowych. Szczególnie preferowaną grupą odbiorców w tym przypadku będą osoby w wieku 50+, którzy wymagają dostosowania do potrzeb współczesnego rynku pracy. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w tym obszarze przewidziano na listopad 2019 roku. Do dyspozycji przedsiębiorców na realizację projektów w obu działaniach Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego przeznaczył 26 mln zł.    

 

Można też zadbać o zdrowie swoich pracowników, a tym samym zmniejszyć skalę zwolnień lekarskich, wydłużyć czas aktywności zawodowej oraz sprawić, żeby ich praca była wydajniejsza. Wszystko to dzięki wsparciu jakie oferuje Poddziałanie 8.2.1 „Przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności zawodowej” RPO WŚ. W ramach tego poddziałania można sfinansować szereg działań prozdrowotnych, jak pakiety dodatkowych świadczeń medycznych, warsztaty radzenia sobie ze stresem, pikniki dla pracowników i ich rodzin, czy doposażenie stanowisk pracy zgodnie z najnowszymi wymogami ergonomii i bezpieczeństwa pracy. Najbliższy konkurs przeznaczony będzie dla przedsiębiorców z terenów wiejskich o najgorszym dostępie do usług publicznych. Ogłoszenie konkursu przewidziano na maj 2019 roku, a do wykorzystania będzie ponad 8,5 mln zł.  

    

Informacje na temat ogłaszanych konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 2014-2020: http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/

 

Przedsiębiorcy mogą też korzystać z bazy usług rozwojowych (BUR). To ogólnopolska platforma prowadzona przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, która działa pod adresem https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl Można tam znaleźć szkolenia, kursy zawodowe, studia podyplomowe i usługi doradcze. Można uzyskać nawet 60 tys. zł na firmę i 6 tys. zł na kształcenie jednego pracownika. Refundacja poniesionych kosztów sięga aż 80%. Więcej informacji na temat naszego województwa dostępnych jest pod adresem http://www.siph.com.pl/pl/OSiph/BUR oraz http://it.kielce.pl/biznes-adapter.html

 

Bardzo podobne wsparcie do tego, które oferuje BUR, proponuje Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS). To instrument będący w dyspozycji powiatowych urzędów pracy, który wspiera kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników. W ramach KFS można sfinansować np. kursy i studia podyplomowe, egzaminy potwierdzające nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych, czy badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu. W roku 2019 województwo świętokrzysko otrzymało aż 5 mln 506 tys. zł na wsparcie przedsiębiorców w ramach KFS. Więcej informacji na temat KFS można znaleźć na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach: www.wup.kielce.pl

 

Można również nawiązać współpracę z jedną ze świętokrzyskich szkół zawodowych i zostać partnerem w projekcie „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”, który daje uczniom szansę na praktyczne kształcenie w miejscu pracy. Wsparcie dla przedsiębiorców polega na przygotowaniu pedagogicznym dla instruktorów zawodu, świadczeniu usług doradczych w zakresie organizowania kształcenia w miejscu pracy, przygotowania stanowiska pracy (do 50 tys. zł). Nabór do projektu trwa do 10 kwietnia 2019 roku. Maksymalna wartość grantu do pozyskania w ramach projektu to 2,8 mln zł

 

Jeśli przedsiębiorstwo działa w sektorze usług zdrowotnych i uzdrowiskowych, branży metalowej lub spożywczej, może wziąć udział w targach i spotkaniach biznesowych organizowanych w kraju i zagranicą w ramach projektu „Świętokrzyskie – hard to pronounce, easy to do business in”. Na 2019 rok zaplanowano przyjazdowe misje gospodarcze, pro-eksportowe konferencje oraz branżowe spotkania match-makingowe. Można również wyjechać na targi Hannover Messe oraz Libramont: Foire de Libramont (zapewnione m.in.: stoisko o powierzchni 25m2 lub 40m2, wyposażenie, grafikę oraz wspólne zaplecze gospodarcze). Informacji na temat udziału w misjach gospodarczych, konferencjach i spotkaniach branżowych udziela Centrum Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości. Strona internetowa projektu: https://www.swietokrzyskie.pro/tag/swietokrzyskie-hard-to-pronounce/

      

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571