Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Wybory do Parlamentu Europejskiego Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Internetowa Telewizja Kielce

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Aktualności

Informacja dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą związaną z opieką nad dziećmi do lat 3

30-04-2019

Informacja dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą związaną z opieką nad dziećmi do lat 3

 

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie miasta Kielce związaną z opieką nad dziećmi do lat 3 lub o kodzie PKD 8891Z – Opieka dzienna nad dziećmi :

 

Podklasa ta obejmuje:

  • działalność żłobków,
  • pozostałą opiekę dzienną nad dziećmi, włączając dzieci niepełnosprawne.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • wychowania przedszkolnego, sklasyfikowanego w 85.10.Z.

 

zobligowani są zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz.U. 2018.603) do rejestracji lub zgłoszenia do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Kielce.

 

Wpisu do rejestru (dot. żłobków, klubów dziecięcych) lub zgłoszenia do wykazu (dot. dziennych opiekunów) trzeba dokonać elektronicznie  poprzez niżej wymienioną platformę:

https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0

 

Przedsiębiorcy którzy nie prowadzą wyżej wymienionej działalności, a mają ją wpisaną jako wykonywaną proszeni są o aktualizację wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/) lub w Urzędzie Miasta Kielce.

 

Termin na rejestrację, zgłoszenie bądź aktualizację powyższych danych upływa z dniem 31.05.2019 r.

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
Idea Kielce
Idea Kielce
XXV Sportowy Turniej Miast i Gmin
XXV Sportowy Turniej Miast i Gmin
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571