Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Internetowa Telewizja Kielce

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Aktualności

Program usuwania i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Kielce

17-06-2019

W Szkole Podstawowej nr 4 odbyły się dziś ostatnie w tym roku szkolnym warsztaty edukacyjne dot. negatywnego wpływu azbestu na zdrowie i życie oraz sposobów jego bezpiecznego usuwania zorganizowane w ramach prowadzonej kampanii informacyjnej dla młodzieży w wybranych szkołach podstawowych.  W czerwcu takie warsztaty odbyły się również w SP nr 20, SP nr 9 i SP nr 5. Kolejne planowane są we wrześniu.

 

Urząd Miasta Kielce realizuje „Program usuwania i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Kielce na lata 2019-2022”, w ramach którego świadczy bezpłatnąusługę: załadunku, wywozu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest (płyty azbestowe płaskie i faliste, gromadzone płyty azbestowo-cementowe) m.in. składowanych na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych. Wykonanie usługi odbywa się na podstawie złożonego wniosku w Urzędzie Miasta Kielce - Wydziale Gospodarki Komunalnej i Środowiska UM Kielce,  ul. Strycharska 6,  pok. 412 Nr tel.  41 - 36 76 655, 36 73 313.

 

Wniosek należy złożyć nie później niż do dnia 25 września 2019 r.

 

Warunkiem skorzystania z usługi jest m.in. składowanie wyrobów zawierających azbest na nieruchomościach, które w całości usytuowane są w granicach administracyjnych miasta Kielce, z usługi skorzystać mogą również osoby fizyczne, będące dzierżawcami ogródków działkowych  znajdujących się na terenie Miasta Kielce.

 

Ponadto we wrześniu planowane są spotkania informacyjne dla mieszkańców Kielc dot. realizowanego przez Miasto „Programu usuwania i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Kielce na lata 2019-2022” i możliwości bezpiecznego pozbycia się wyrobów zawierających azbest.

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571