Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Internetowa Telewizja Kielce

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Aktualności

Obradowali radni

27-06-2019

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce

 

Kieleccy radni nie udzielili wotum zaufania prezydentowi Kielc Bogdanowi Wencie. Przeciwko głosowało 15 radnych, za było - 9 osób, jedna wstrzymała się od głosu. Głosowanie poprzedziła długa i burzliwa dyskusja.

 

Wotum zaufania to nowa instytucja do oceny władzy, która została wprowadzona po reformie ustawy o samorządzie. Od tego roku procedurę udzielenia absolutorium poprzedza rozpatrzenie raportu o stanie gminy oraz głosowanie w sprawie wotum zaufania. Możliwość zabrania głosu mają też mieszkańcy miasta. Na sesji wypowiadało się 9 osób, które zgłosiły się i uzyskały 50-osobowe poparcie.

 

Po wysłuchaniu wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kielce w sprawie udzielenia absolutorium prezydentowi Kielc z tytułu wykonania budżetu miasta za 2018 rok oraz pozytywnej opinii VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w tej sprawie, na ten temat wypowiedzieli się przedstawiciele wszystkich klubów radnych. W głosowaniu kieleccy rajcy jednomyślnie opowiedzieli się za udzieleniem absolutorium prezydentowi Kielc.

 

Odnosząc się do nieuzyskania wotum zaufania Bogdan Wenta podkreślił, że działania, które rozpoczął ze swoim zespołem, mają potrwać 5 lat. Zaznaczył, że to praca wymagająca i wiążąca się także z krytyką. - Wiele razy radziłem sobie z takimi trudnościami. Natomiast w przypadku tej misji zwycięzcą możemy być tylko my wszyscy, miasto i jego mieszkańcy, którzy będą z satysfakcją patrzeć na styl swojego życia, bo to oni obdarzyli mnie kredytem zaufania. Szanuję państwa głos w tej publicznej debacie i przyjmuję krytykę, bo na tym polega demokracja. Musimy podjąć działania i mam  nadzieję, że przy wspólnej pracy znajdziemy rozwiązanie - powiedział po głosowaniu nad absolutorium prezydent Kielc.

 

porządek obrad

 

projekty uchwał

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
Idea Kielce
Idea Kielce
Lato w Mieście 2019
Lato w Mieście 2019
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571