Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Internetowa Telewizja Kielce

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Aktualności

Prezydent wydał deczyzję o zakazie zorganizowania Marszu Równości

03-07-2019

Zobacz w  Internetowej Telewizji Kielce

 

Kierując się względami bezpieczeństwa, prezydent Kielc, wydał decyzję o zakazie zorganizowania zgromadzenia pod nazwą Marsz Równości, zaplanowanego w Kielcach na dzień 13 lipca 2019 roku i mającego się odbyć w formie przemarszu przez centrum miasta. Informację o decyzji, która została podjęta po ścisłych konsultacjach prowadzonych z przedstawicielami m.in. Policji oraz Straży Miejskiej, Bogdan Wenta przekazał na konferencji prasowej, w której uczestniczyli także organizatorzy wydarzenia. 

 

- Jako człowiek i obywatel zawsze będę popierał formy okazywania wolności i równości. Dotyczy to również środowisk wykluczonych - podkreślił Bogdan Wenta. Zaapelował też do wszystkich środowisk o zorganizowanie wspólnego jednoczącego wydarzenia.

 

Na 30 dni przed planowanym marszem do Urzędu Miasta Kielce wpłynęło 19 zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzeń w dniu 13 lipca. 13 z nich wniesiono prawidłowo, w sposób zgodny z przepisami. Poprzedzające wydanie decyzji konsultacje były prowadzone również na etapie rozpatrywania złożonych zawiadomień ze wszystkimi organizatorami planowanych zgromadzeń. Zgodnie z art. 14 pkt 2 ustawy Prawa o zgromadzeniach, organ gminy wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia, jeżeli jego realizacja może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach.


Po konsultacjach ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo stwierdzono, że uczestnictwo w przemarszu znacznej liczby osób bardzo mocno ze sobą antagonizujących stwarza potencjalne zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi oraz mienia w znacznych rozmiarach, m.in. uszkodzenia lub zniszczenia zaparkowanych w pobliżu trasy przemarszu samochodów czy witryn sklepowych. Zagrożenie, o którym mowa, wiąże się nie tylko bezpośrednio z potencjalnym zachowaniem jego uczestników, ale również z faktem, iiż na ten sam dzień zaplanowana została organizacja  innych zgromadzeń, w którym udział wziąć mają grupy społeczne o poglądach przeciwstawnych do poglądów prezentowanych przez uczestników przemarszu.


Ustawodawca rozróżnił trzy tryby organizowania zgromadzeń - organizowane w trybie zwykłym, uproszczonym i cyklicznym. Pozostałe zawiadomienia, inne niż tzw. Marsz Równości, o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w dniu 13 lipca 2019 roku, zostały zgłoszone w trybie uproszczonym. Oznacza to, że Prezydent Miasta Kielce nie ma ustawowej kompetencji do ich zakazania.


Duże znaczenie dla podjęcia decyzji o zakazie Marszu Równości miał także fakt, iż w dniach 11-21 lipca 2019 roku na terenie Kielc odbywać się będzie 46. Międzynarodowy Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej. Na 13 lipca 2019 roku zaplanowano w związku z ww. wydarzeniem warsztaty dla jego uczestników w Wojewódzkim Domu Kultury i Kieleckim Centrum Kultury oraz koncert „Gospodarze Gościom”, który ma się odbyć w Amfiteatrze Kadzielnia.


W Festiwalu co roku biorą udział zespoły artystyczne z Polski oraz zagranicy. Trasa przemarszu przebiega w okolicach atrakcji turystycznych oraz takich miejsc, jak ul. Sienkiewicza czy Rynek, co pozwala przypuszczać, iż będą na tym terenie obecne osoby postronne, w tym poruszający się w celach turystycznych harcerze spoza województwa świętokrzyskiego pragnący poznać lepiej miasto, w którym odbywa się festiwal. Zgromadzenie miałoby się odbyć w godzinach 14:00 - 17:00, a więc w porze wzmożonego ruchu.


Organizator Marszu ma prawo wnieść odwołanie od decyzji prezydenta do Sądu Okręgowego w Kielcach w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. -  Jeśli Sąd podejmie inną decyzję, niż prezydent, Komenda Wojewódzka Policji będzie mogła skierować do zabezpieczenia Marszu większymi siłami ochrony - poinformował Arkadiusz Kubiec, zastępca prezydenta Kielc.

 

 

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
Idea Kielce
Idea Kielce
Lato w Mieście 2019
Lato w Mieście 2019
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571