Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Internetowa Telewizja Kielce

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Aktualności

Zakończyła się weryfikacja projektów zgłoszonych do Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego 2020

30-09-2019

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce

 

Zgodnie z harmonogramem Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2020, w dniach  od 29 sierpnia do 26 września br. odbyła się weryfikacja merytoryczna projektów zgłoszonych w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Projekty oceniane były zgodnie z kryteriami zawartymi w Regulaminie Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2020 stanowiącym załącznik  nr 1 do Uchwały Rady Miasta Kielce   nr XVI/216/2019  z dnia 18 lipca 2019 r.  w sprawie Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2020.  

 

Na wstępie należy zaznaczyć, że 1 projekt został oceniony negatywnie pod względem formalnym, tym samym nie został  przekazany do oceny merytorycznej. Ocenie  merytorycznej poddano łącznie 115 projektów, w tym 5 projektów zostało wycofanych przez Wnioskodawców w trakcie tej oceny. Spośród nich:

- 86 projektów zostało ocenionych pozytywnie

- 24 projekty uzyskały ocenę negatywną

 

Do najczęstszych przyczyn negatywnej oceny  projektów zaliczyć należy m.in. niespełnienie wymogu ogólnodostępności projektu, lokalizację projektu na nieruchomościach niebędących własnością Gminy Kielce oraz brak możliwości realizacji projektu w trakcie jednego roku budżetowego. Od tego roku nowością jest, iż od negatywnej oceny Wnioskodawcy mogą złożyć odwołanie - będzie to możliwe w dniach od 1 do 3 października br. Odwołanie wnosi się do Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego za pośrednictwem Urzędu Miasta Kielce w formie elektronicznej lub pisemnej. Za datę wniesienia odwołania uznaje się datę wpływu do Urzędu Miasta Kielce. 

 

Po oszacowaniu kosztów, podział projektów kształtuje się następująco:

- 34 projekty inwestycyjne duże

- 39 projekty inwestycyjne małe

- 37 projekty nieinwestycyjne

 

Szczegółowe uzasadnienie do projektów ocenionych negatywnie (wraz z ich wykazem) zostało udostępnione na stronie http://bo.kielce.eu. Tam też znajduje się pełna lista projektów zaakceptowanych.

 

Głosowanie rozpocznie się 9 października i potrwa do 23 października br. Listę zwycięskich projektów poznamy 28 października br.

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571