Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Internetowa Telewizja Kielce

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Aktualności

W "Koperniku" podsumowali unijny projekt

01-10-2019

Konferencja, podsumowująca realizację dwuletniego projektu „Uczę się, uczę innych, uczę się od innych - współpraca międzynarodowa nauczycieli gwarancją sukcesu uczniów Kopernika” odbyła się w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Kielcach. Projekt Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest na zasadach programu Erasmus+ na podstawie umowy zawartej między Gminą Kielce /Zespół  Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Kielcach
a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) z siedzibą w Warszawie. Kwota dofinansowania wyniosła: 218 796,04 zł.


W projekcie zorganizowano 32 mobilności. Jego głównym celem było podnoszenie kompetencji dydaktycznych,  językowych, komunikacyjnych nauczycieli zarówno przedmiotów ogólnokształcących, jak również zawodowych. W ramach projektu nauczyciele uczestniczyli w kursach językowych i metodycznych w Norwegii, Hiszpanii, Austrii i na Malcie.


Udział w przedsięwzięciu dał im okazję do wykazania się kreatywnością i wypracowania nowatorskich metod pracy. Realizacja  projektu jednoznacznie wynika z opracowanego przez szkołę Europejskiego Planu Rozwoju, wzmocni prestiż szkoły i jej pracowników, wpłynie na podniesienie jakości pracy szkoły, będzie sprzyjać budowaniu wizerunku szkoły jako instytucji otwartej, mającej wymiar międzynarodowy. Koordynatorem projektu była Jolanta Gad.

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571