Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Internetowa Telewizja Kielce

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Aktualności

„Bądź EKO - nadaj przedmiotom drugie życie"

23-12-2019

Energetyczne Centrum Nauki Kieleckiego Parku Technologicznego zaprasza do udziału w konkursie „Bądź EKO – nadaj przedmiotom drugie życie". Jego celem m.in. tworzenie proekologicznych wzorców zachowań oraz kształtowanie postaw, wartości, nawyków przestrzegania zasad ochrony środowiska naturalnego i oszczędnego gospodarowania zasobami przyrody czy też wzrost świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży dotyczącej powstawania problemów środowiskowych i przekonań, które zapewnią troskę i możliwość ochrony środowiska.


W Konkursie współfinansowanym ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach mogą uczestniczyć szkoły podstawowe z siedzibą na terenie województwa świętokrzyskiego. Skierowany jest on do uczniów klas 0-VIII. Uczestnicy mogą wybrać jedną formę zadania konkursowego: plastyczną lub literacką.


W formie plastycznej udział mogą wziąć grupy 3-osobowe, które przygotują trójwymiarową pracę przestrzenną z wykorzystaniem metody upcyklingu. Praca może być wykonana dowolną techniką plastyczno-techniczną, jednak wyłącznie przy użyciu elementów z surowców wtórnych. Skala wykonanej pracy jest dowolna, jednak praca nie może przekraczać wymiarów 50x50x100 cm.


W formie literackiej, polegającej na stworzeniu pracy pisemnej (apel, list, opowiadanie, wiersz, esej – do wyboru,) związanej z promowaniem postaw ekologicznych, może brać udział jeden uczestnik.  Praca może zajmować od 1 do 5 stron w formacie A4. Prace, które nie spełniają wymogów nie będą brały udziału w konkursie. Dodatkowo wymogiem jest, aby praca była napisana odręcznie.


Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie Deklaracji Uczestnictwa i złożenie jej za pośrednictwem poczty do siedziby Organizatora (Kielecki Park Technologiczny, Energetyczne Centrum Nauki, ul. Olszewskiego 6, 25 – 663 Kielce) lub e-mailem (skan podpisanego dokumentu na adres: ecn@technopark.kielce.pl) w nieprzekraczalnym terminie do 21 stycznia 2020 r. do godziny 16.00 oraz dostarczenie zgód rodziców lub opiekunów prawnych na uczestnictwo w konkursie.


Termin wykonania i przekazania prac konkursowych mija 21 lutego 2020 r.

Szczegółowe informacje, regulamin i formularze są dostępne na stronie internetowej.

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571