Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Internetowa Telewizja Kielce

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Aktualności

IV posiedzenie Rady Biznesu

14-01-2020

Zobacz w  Internetowej Telewizji Kielce

 

14 stycznia odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Biznesu przy Prezydencie Miasta Kielce. Tematem przewodnim spotkania była współpraca samorządu i biznesu ze światem nauki.  Zaprezentowana została oferta kieleckich uczelni oraz projekty promujące przedsiębiorczość realizowane przez Centrum Obsługi Inwestora Urzędu Miasta Kielce.


Politechnika Świętokrzyska zaprezentowała jeden z kluczowych projektów, którego realizacja właśnie się rozpoczyna – Centrum Naukowo–Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego (CENWIS). Projekt ten zakłada wybudowanie i wyposażenie 12 nowoczesnych i unikalnych technologicznie laboratoriów działających w obszarze inteligentnych specjalizacji naszego regionu w latach 2019 - 2020. Działania te mają ułatwić dostęp przedsiębiorstw regionu świętokrzyskiego do nowoczesnej aparatury badawczej i rozwój technologiczny firm działających w kluczowych dla regionalnej gospodarki gałęziach. Ważnym obszarem działalności Politechniki jest również współpraca z Głównym Urzędem Miar. Na terenie Kielc powstaje kampus laboratoryjny GUM, który zapewni profesjonalną bazę dydaktyczną i badawczą dla naukowców i firm z kraju i zagranicy. Dla uczelni oznacza to możliwość aktywnego włączenia się w projekty naukowe realizowane na całym świecie.


O projektach i ofercie kształcenia kadr nowoczesnej gospodarki opowiadali również przedstawiciele Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Uczelnia mocno stawia na przyciąganie najzdolniejszych studentów nie tylko z regionu świętokrzyskiego. Obecnie realizowany jest, wraz z Miastem Kielce, program stypendialny, która ma zachęcić młodzież do studiowania w Kielcach. Dziś już połowa studentów UJK to osoby spoza województwa, a ponad 600 - to obcokrajowcy. Niebagatelne znaczenie dla umiędzynarodowienia studiów ma kierunek medyczny, na którym studiują osoby z 30 rożnych krajów. Oferta współpracy komercyjnej Uniwersytetu obejmuje przede wszystkim takie dziedziny jak fizyka, chemia, ochrona środowiska, ale także badania rynku, coaching biznesowy, zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwie i inne. Szczegółowa oferta jest dostępna na stronie: http://www.ujk.edu.pl/oferta_komercyjna.html.


Centrum Obsługi Inwestora Urzędu Miasta Kielce opowiadało o projektach promujących postawy przedsiębiorcze i rozwój kluczowych dla gospodarki kompetencji, m.in. o projekcie zapewniającym kompleksowe szkolenie dla przyszłych programistów. Projekt „Wysokiej jakości kwalifikacje i staże zawodowe kluczem do sukcesu w branży IT”  jest skierowany do młodzieży uczącej się w 2 kieleckich szkołach średnich na kierunkach informatycznych. Efektem dwuletniego cyklu szkoleniowego, obejmującego kusy programowania i staże w firmach, będzie przeszkolenie 80 uczniów oraz 10 nauczycieli.


Kolejne spotkanie Rady Biznesu przy Prezydencie Kielc zaplanowane jest na 17 lutego b.r. Tematem dyskusji będzie diagnoza sytuacji społeczno – gospodarczej Kielc oraz prace nad przyszłą Strategią Miasta Kielce.

 

 

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571