Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Internetowa Telewizja Kielce - ITV

74. rocznica pogromu ludności żydowskiej

 

Zobacz również:

 

Blanka, Oskar i Olaf. Trojaczki z Kielc za kilka dni zostaną wypisane do domu

(2020-07-03)

Zdjęcia sprzed 40 lat na niezwykłej wystawie w Kielcach

(2020-07-03)

Budowa dworca autobusowego na finiszu. Ogłoszono przetarg na wynajem lokali

(2020-07-03)

Raport o stanie gminy Kielce za 2019 rok

(2020-07-01)

Od 7 lipca wracają opłaty w Strefie Płatnego Parkowania

(2020-07-01)

Nowoczesne laboratoria Politechniki Świętokrzyskiej oddane do użytku

(2020-07-01)

Kontrolerzy ZTM i strażnicy miejscy przypominają pasażerom o zasłanianiu nosa i ust

(2020-06-29)

Lato w Mieście 2020

(2020-06-25)

Załatw sprawę w Wydziale Komunikacji - wszystko w jednym miejscu - ITV Kielce
(2020-06-23)

 

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Aktualności

Informacje dla wyborców - ważne terminy

22-06-2020

W związku z zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020r. wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydent Miasta Kielce informuje, że wyborca - przebywający czasowo w Kielcach w dniu wyborów, może głosować jeżeli złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Wniosek składa się w Urzędzie Miasta Kielce najpóźniej do 23 czerwca 2020r.

Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich przy ul. Karola Szymanowskiego 6, Referat Ewidencji Ludności pokój 91 lub 92 (od poniedziałku do piątku w godz. 745 - 1515) lub w sekretariacie wydziału, pokój 74.


Wyborca dopisany do spisu wyborców na własny wniosek zostanie z urzędu skreślony ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.

 

UWAGA!

W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca, który nie złożył wniosku o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania może po dniu pierwszego głosowania złożyć taki wniosek najpóźniej do dnia 7 lipca 2020r.

 

Do pobrania:

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców

 

 

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać (do piątku - 26 czerwca) zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.


Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się, po uprzednim telefonicznym umówieniu wizytyw Urzędzie Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich, ul. K. Szymanowskiego 6, pokój 91, 92 do dnia 26 czerwca 2020r. (od poniedziałku do piątku w godz. 745 - 1515).

 

Do odbioru zaświadczenia wyborca może upoważnić inną osobę. Upoważnienie powinno zawierać: imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL, a także dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia.


Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania.

W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.


UWAGA!

W dniu 26 czerwca 2020 r. zaświadczenia o prawie do głosowania będą wydawane do godz. 15.00.

W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca zmieniający miejsce pobytu po dniu pierwszego głosowania może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania po złożeniu wniosku nie później niż do dnia 10 lipca 2020r.

 

Do pobrania:

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

 

Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 23 czerwca 2020r. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do dnia 26 czerwca 2020r.

 

Przypominamy, że każda wizyta mieszkańca Kielc musi być poprzedzona kontaktem telefonicznym lub internetowym, celem ustalenia konkretnego dnia i godziny wizyty. Zgodnie z obecnymi zaleceniami sanitarnymi, każdy interesant, przebywając w urzędzie, musi być wyposażony w maseczkę (lub zasłonić nos i usta za pomocą chustki, apaszki, szalika albo innego materiału). Numery do Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich dostępne są w Książce telefonicznej na stronie urzędu.

 

 

 

 

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności