Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Internetowa Telewizja Kielce - ITV

Wystąpienie prezydenta Kielc Bogdana Wenty

Zobacz również:

 

Od poniedziałku biblioteki otwarte dla czytelników
(2020-11-27)
Skwer Wolontariuszy oficjalnie otwarty
(2020-11-26)
Zbiórka darów dla pacjentów i mieszkańców DPS
(2020-11-25)
Kielecki Wirtualny Jarmark Bożonarodzeniowy
(2020-11-24)
Konkurs "Napisz list do sąsiada" rozstrzygnięty
(2020-11-23)
Trwa budowa szpitala tymczasowego, umowa podpisana
(2020-11-20)
Plany rozwoju Korony Kielce
(2020-11-19)
Kielce szykują się na święta
(2020-11-19)
Drogowcy gotowi na zimę
(2020-11-17)
Nowoczesny plac zabaw przyjazny dla dzieci niepełnosprawnych
(2020-11-16)
Dobre informacje dla rozwoju miasta
(2020-11-13)

 

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Aktualności

Zebrała się Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego trzeciej kadencji

28-08-2020

Na pierwszym w nowej kadencji posiedzeniu zebrała się Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego. Zasiadają w niej przedstawiciele Rady Miasta Kielce, prezydenta Kielc oraz reprezentanci organizacji pozarządowych.

 


- Rada pełni bardzo ważną rolę w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. To łącznik pomiędzy sektorem obywatelskim a administracją publiczną. Naszym wspólnym celem jest poszukiwanie najlepszych rozwiązań  i  kompromisów możliwych do przyjęcia przez obie strony - prezydenta i Radę Pożytku. Stanowi to podstawę partnerskiej współpracy i skuteczności wspólnie podejmowanych działań, których mam nadzieję będzie bardzo dużo w trakcie całej kadencji Rady – podkreślił prezydent Kielc Bogdan Wenta.

 

Obecnie powołana Rada jest już radą III kadencji. - Jest organem doradczym, którego rolą jest konsultowanie i opiniowanie dokumentów takich, jak uchwały czy strategie. Bierze również udział przy opracowaniu Wieloletniego Programu Współpracy miasta z  organizacjami pozarządowymi - mówi Ewa Tyszer-Wieczorek, kierownik Biura ds. Partycypacji Społecznej w Wydziale Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej UM Kielce.

 

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego składa się z 12 członków. To sześciu przedstawicieli organizacji pozarządowych, troje reprezentantów prezydenta i tyleż samo Rady Miasta Kielce. - Tutaj mamy kilka stron, które regularnie są ze sobą w kontakcie i uzgadniają wspólne stanowisko. To bardzo cenna inicjatywa i w ciągu ostatniego roku widzieliśmy, że prezydent ma dla niej coraz więcej zadań - podkreśla Michał Braun, radny Rady Miasta Kielce, który w Miejskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego zasiada od początku jej powstania.

 

Zadania Rady wynikają z art. 41 i ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Należy do niej m.in. opiniowanie projektów strategii rozwoju gminy, opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego, dotyczących sfery zadań publicznych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym programów współpracy z nimi, wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych.

 

Kadencja Rady trwa 3 lata.

 

      -  Przedstawiciele Rady Miasta Kielce:

1)  Marianna Noworycka - Gniatkowska

2)  Joanna Winiarska

3)  Michał Braun

 

- Przedstawiciele Prezydenta Miasta Kielce:

4)  Dorota Czesak

5)  Iwona Czech

6)   Agata Bednarz

 

- Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

7)   Artur  Stawecki - Stowarzyszenie Prowincja Równości

8)   Paulina   Papka -   Krajowe Towarzystwo Autyzmu - Oddział w Kielcach

9)   Andrzej  Petrus - Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju  Turystyczno - Gospodarczego i Ochrony Praw Lokalnej Społeczności - Nasza Grabina

10) Andrzej  Wojciechowski - Kielecki Klub Jeździecki MAAG

11) Tomasz Tkaczyk- Stowarzyszenie Patriotyczne

12) Mateusz Drożdż - Związek Harcerstwa Polskiego  Chorągiew Kielecka  Hufiec Kielce Miasto im. Obrońców Westerplatte.

 

 

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności