Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Internetowa Telewizja Kielce - ITV

 Wspominamy tych, którzy odeszli...

Zobacz również:

 

Kwesta na ratowanie zabytkowych nagrobków. Miasto, jak co roku przekaże dotację
(2020-10-30)
Miasto Kielce właścicielem Korony
(2020-10-29)
Miejski program in vitro ze zgodą Rady Miasta
(2020-10-28)
Organizacja ruchu na Wszystkich Świętych
(2020-10-27)
Budżet Obywatelski. Trwa budowa boisk przy szkołach
(2020-10-27)
Nauka zdalna w szkołach
(2020-10-26)
Prace na ważnej inwestycji drogowej mocno zaawansowane
(2020-10-26)
KORONAWIRUS. Komunikat Wydziału Komunikacji
(2020-10-23)
Ogród Botaniczny w jesiennej odsłonie
(2020-10-22)

Przedstawiciele transportu publicznego otrzymali środki ochronne
(2020-10-22)

W weekend pojedzie więcej autobusów na cmentarze
(2020-10-21)
Akademickie i Młodzieżowe Targi Pracy tym razem online
(2020-10-21)
Zieleń miejska pomoże zadbać o nagrobki
(2020-10-21)
Jesienny spacer do źródła Silnicy
(2020-10-20)
Kielce jesienne
(2020-10-19)

 

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Aktualności

Studenci kieleckich uczelni mogą ubiegać się o stypendia

12-10-2020

1 października rozpoczął się nabór wniosków o stypendia przyznawane przez Miasto Kielce. W roku akademickim 2020/2021 pomoc finansowa adresowana jest do studentów zarówno z Kielc, jak i innych miast, również z zagranicy, jeśli wybrali naukę na kieleckiej uczelni.

 

 

Stypendium w ramach Międzynarodowego Programu Stypendialnego Miasta Kielce przeznaczone jest dla maturzystów z najwyższą średnią za wybieranie kieleckich uczelni.

Przysługuje studentowi, który:

a) ma status studenta pierwszego roku uczelni mającej siedzibę w mieście Kielce,

b) uzyskał z egzaminu maturalnego wynik przynajmniej 78% liczony jako średnia z 2 wybranych przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym lub uzyskał tytuł finalisty lub laureata turnieju lub olimpiady tematycznej związanej z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy wymienionym w wykazie, o którym mowa w art. 44zzzw ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty albo tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzanego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy, organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem maturalnym albo części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.


Szczegółowe informacje oraz druki do pobrania znajdują się w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta ul. Strycharska 6, pok. nr 10, nr tel. 36-76-635.


Wnioski należy składać w budynku Urzędu Miasta Kielce ul. Strycharska 6 pok. nr 12 w terminie od 1 do 20 października 2020 r., lub przesyłką pocztową na adres Urząd Miasta Kielce, ul. Rynek 1.


 

Pliki do pobrania:

 

NUMER KONTA, DRUK DLA MATURZYSTÓW

WNIOSEK DLA MATURZYSTÓW

 


W roku akademickim 2020/2021 możliwość ubiegania się o stypendium mają również studenci z Ukrainy. Wsparcie przyznawane jest, jeśli student jest absolwentem szkoły średniej lub wyższej z miasta partnerskiego Kielc - Winnicy na Ukrainie oraz kontynuuje studia na kolejnym roku nauki.

 

Prawo do ubiegania się o stypendium przysługuje studentom, którzy:

a) mają status studenta jednolitych studiów stacjonarnych, studiów stacjonarnych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia realizowanych na uczelni wyższej w Kielcach,

b) są absolwentami szkoły średniej lub wyższej w Winnicy na Ukrainie,

c) w terminie określonym regulaminem uczelni zaliczyli dany rok studiów poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie stypendium,

d) nie przebywają na urlopie, o którym mowa w art. 172 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, z wyjątkiem urlopów naukowych i w ramach stypendiów zagranicznych.

 

Ze względu na to, że program stypendialny dla studentów z Winnicy na Ukrainie wygaśnie we wrześniu 2021 r., stypendia będą przyznawane jedynie studentom, którzy kontynuują studia na kolejnym roku nauki. 

 

Wnioski należy składać w budynku Urzędu Miasta Kielce ul. Strycharska 6 pok. nr 12 w terminie od 1 do 15 października 2020 r. lub przesyłką pocztową na adres Urząd Miasta Kielce, ul. Rynek 1.


Szczegółowe informacje oraz druki do pobrania znajdują się w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta ul. Strycharska 6, pok. nr 10, nr tel. 36-76-635.


Pliki do pobrania:

 

KLAUZULA DLA STUDENTÓW Z WINNICY

NUMER KONTA, DRUK DLA STUDENTÓW Z WINNICY

PISMO PRZEWODNIE DLA STUDENTÓW Z WINNICY

WNIOSEK DLA STUDENTÓW Z WINNICY

 

 

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności