Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Internetowa Telewizja Kielce - ITV

 Wspominamy tych, którzy odeszli...

Zobacz również:

 

Kwesta na ratowanie zabytkowych nagrobków. Miasto, jak co roku przekaże dotację
(2020-10-30)
Miasto Kielce właścicielem Korony
(2020-10-29)
Miejski program in vitro ze zgodą Rady Miasta
(2020-10-28)
Organizacja ruchu na Wszystkich Świętych
(2020-10-27)
Budżet Obywatelski. Trwa budowa boisk przy szkołach
(2020-10-27)
Nauka zdalna w szkołach
(2020-10-26)
Prace na ważnej inwestycji drogowej mocno zaawansowane
(2020-10-26)
KORONAWIRUS. Komunikat Wydziału Komunikacji
(2020-10-23)
Ogród Botaniczny w jesiennej odsłonie
(2020-10-22)

Przedstawiciele transportu publicznego otrzymali środki ochronne
(2020-10-22)

W weekend pojedzie więcej autobusów na cmentarze
(2020-10-21)
Akademickie i Młodzieżowe Targi Pracy tym razem online
(2020-10-21)
Zieleń miejska pomoże zadbać o nagrobki
(2020-10-21)
Jesienny spacer do źródła Silnicy
(2020-10-20)
Kielce jesienne
(2020-10-19)

 

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Aktualności

Środki ochrony osobistej dla kieleckich szkół

02-10-2020

Miasto zakupi dodatkowe środki ochrony osobistej, które przekazane zostaną kieleckim szkołom.

Na ten cel Gmina Kielce otrzymała dofinansowanie w wysokości 346.888,55 zł, z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Pieniądze pochodzącą ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWŚ 2014-2020.

Miasto realizuje projekt pn.: Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków epidemii COVID-19 na terenie Powiatu Grodzkiego - Miasta Kielce.

Przedmiotem projektu jest zakup środków ochrony indywidualnej (np. maseczki, przyłbice, kombinezony, gogle, fartuchy ochronne), sprzętu jednorazowego użytku, drobnych urządzeń, niezbędnych do działań na rzecz zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 oraz środków do dezynfekcji przestrzeni publicznych w Kielcach, w tym m.in. przystanków i wiat autobusowych. Projekt obejmuje wsparciem w szczególności: podmioty/osoby zaangażowane w walkę z epidemią COVID-19 oraz prowadzące działania w ramach łagodzenia skutków koronowirusa.

W związku z możliwością pojawienia się dodatkowych środków unijnych na dalsze działania profilaktyczne oraz zwalczające skutki epidemii, projekt został rozszerzony o zakup środków ochrony osobistej, które przekazane zostaną kieleckim szkołom.

Tytuł projektu: Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków epidemii COVID-19 na terenie Powiatu Grodzkiego - Miasta Kielce.
Beneficjent: Gmina Kielce
Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020; Oś Priorytetowa 9: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem,

Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych
Całkowita wartość projektu: 4.294.013,75 zł
Dofinansowanie: 3.649.907,97zł
Wkład własny: 644 105,78 zł

 


 

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności