Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Internetowa Telewizja Kielce - ITV

 Wspominamy tych, którzy odeszli...

Zobacz również:

 

Kwesta na ratowanie zabytkowych nagrobków. Miasto, jak co roku przekaże dotację
(2020-10-30)
Miasto Kielce właścicielem Korony
(2020-10-29)
Miejski program in vitro ze zgodą Rady Miasta
(2020-10-28)
Organizacja ruchu na Wszystkich Świętych
(2020-10-27)
Budżet Obywatelski. Trwa budowa boisk przy szkołach
(2020-10-27)
Nauka zdalna w szkołach
(2020-10-26)
Prace na ważnej inwestycji drogowej mocno zaawansowane
(2020-10-26)
KORONAWIRUS. Komunikat Wydziału Komunikacji
(2020-10-23)
Ogród Botaniczny w jesiennej odsłonie
(2020-10-22)

Przedstawiciele transportu publicznego otrzymali środki ochronne
(2020-10-22)

W weekend pojedzie więcej autobusów na cmentarze
(2020-10-21)
Akademickie i Młodzieżowe Targi Pracy tym razem online
(2020-10-21)
Zieleń miejska pomoże zadbać o nagrobki
(2020-10-21)
Jesienny spacer do źródła Silnicy
(2020-10-20)
Kielce jesienne
(2020-10-19)

 

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Aktualności

Informacja o formach i terminach pomocy dla emerytów i rencistów oświaty

13-10-2020

Miejski Zespół Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych przypomina o formach i terminach pomocy dla emerytów i rencistów oświaty.

 

Informacja dotycząca świadczeń ZFŚS dla osób uprawnionych w Zespole Obsługi Socjalnej Emerytów i Rencistów przy Miejskim Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kielcach ul. Urzędnicza 16.

1. ZAPOMOGI

Emeryt lub rencista oświaty może ubiegać się o bezzwrotną zapomogę, jeżeli został dotknięty wypadkiem losowym, przewlekłą chorobą,  bądź znalazł się w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej.


Zapomoga  przyznawana jest na wniosek osoby zainteresowanej, przedstawicieli Związków  Zawodowych lub bezpośredniego przełożonego, po przedłożeniu:
•    podania (na którym powinny znaleźć się dane wnioskodawcy + nr konta, jeżeli wnioskodawca takie posiada, oraz uzasadnienie i podpis),
•    oryginalne zaświadczenie o przewlekłym leczeniu lub inny dokument potwierdzający stan zdrowia z ostatnich 3 miesięcy na dzień składania wniosku, (jeżeli jest to zapomoga z tytułu leczenia), kserokopie dokumentów potwierdzających wypadek losowy,
•    oświadczenie o dochodach do zapomogi (stanowiące Załącznik Nr 6 do regulaminu).
 

Terminy, w jakich przyjmowane są wnioski o zapomogi:
•    styczeń – luty – Komisja w marcu
•    kwiecień – maj – Komisja w czerwcu
•    lipiec – sierpień – Komisja we wrześniu lub październiku.


2. WCZASY TURYSTYCZNE

Emeryt lub rencista oświaty oraz dzieci uprawnione mogą ubiegać się o dofinansowanie wypoczynku w formie wczasów turystycznych  w okresie co 2 lata.
Wnioski o wczasy turystyczne można składać od 1.III – 30.IV każdego roku.

3. POMOC MATERIALNA W FORMIE EKWIWALENTU PIENIĘŻNEGO

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej można składać, co roku, w terminie od 15.X. do 15.XI.

4. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA I REKREACYJNA

W zakresie działalności kulturalno-oświatowej i rekreacyjnej emeryci i renciści mogą korzystać z:
1)    dopłat do wycieczek krajowych i zagranicznych organizowanych przez dział socjalny;
2)    dopłat do imprez kulturalno-oświatowych i rekreacyjnych.

 

Terminy organizacji ww. form są uzależnione od możliwości finansowych działu socjalnego, informacje są zamieszczane na tablicy ogłoszeń działu socjalnego oraz na stronie www.mzppp.pl w zakładce ZOSEiR.

Wnioski w sprawie przyznania określonych rodzajów pomocy socjalnej można składać w dziale socjalnym osobiście, drogą listową (decyduje data stempla pocztowego) oraz elektroniczną (socjalny@mzppp.pl).

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności