Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Internetowa Telewizja Kielce - ITV

Ruszyła platforma sprzedaży abonamentów parkingowych

Zobacz również:

 

Wystąpienie prezydenta Kielc Bogdana Wenty
(2020-11-27)
Od poniedziałku biblioteki otwarte dla czytelników
(2020-11-27)
Skwer Wolontariuszy oficjalnie otwarty
(2020-11-26)
Zbiórka darów dla pacjentów i mieszkańców DPS
(2020-11-25)
Kielecki Wirtualny Jarmark Bożonarodzeniowy
(2020-11-24)
Konkurs "Napisz list do sąsiada" rozstrzygnięty
(2020-11-23)
Trwa budowa szpitala tymczasowego, umowa podpisana
(2020-11-20)
Plany rozwoju Korony Kielce
(2020-11-19)
Kielce szykują się na święta
(2020-11-19)
Drogowcy gotowi na zimę
(2020-11-17)
Nowoczesny plac zabaw przyjazny dla dzieci niepełnosprawnych
(2020-11-16)
Dobre informacje dla rozwoju miasta
(2020-11-13)

 

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Aktualności

Komunikat w sprawie proponowanej podwyżki opłat za śmieci

05-11-2020
Miasto Kielce stanęło przed trudną decyzją. Na najbliższej sesji Radni zdecydują w sprawie podwyżki opłat za śmieci od 1 stycznia 2021 roku. Stawka osobowa wzrośnie z 14 zł do 20 zł w przypadku odpadów segregowanych, a z 28 zł na 40 zł w przypadku braku segregacji.
 
Podwyżka jest konsekwencją zmian w polskim prawie,  uchwalonych przez większość parlamentarną, które wskazują na konieczność bilansowania się kosztów gospodarki odpadami komunalnymi. 
 
Propozycja uchwały w tej sprawie wpłynęła do Biura Rady Miasta 27 października 2020 r.
 
Podwyższanie obciążeń finansowych nigdy nie było i nie będzie priorytetem dla obecnych władz Kielc. Liczymy, że działania podejmowane przez miasto pozwolą na ustabilizowanie wysokości opłat przez następnych kilka lat.
 
Konieczność tej podwyżki wynika z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która zmieniła sposób opłacania odbioru śmieci. Od września tego roku przestała obowiązywać dotychczasowa opłata ryczałtowa, a w jej miejsce pojawiły się opłaty za każdą tonę odbieranych śmieci. Wymusiło to na samorządach w całej Polsce wyposażenie samochodów do odbioru odpadów w specjalne wagi i kamery, a także konieczność wymiany pojemników do składowania odpadów.
 
Wyższe koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami są także konsekwencją rosnącej co roku liczby śmieci wytwarzanych w Kielcach i wzrostu kosztów niezależnych od działań samorządu. 
 
Prawo jest w tym przypadku bezwzględne. Wszystkie koszty odbioru śmieci muszą być pokryte opłatami od mieszkańców. Wyraźnie o tym mówi w swoim stanowisku Regionalna Izba Obrachunkowa, która kontroluje sposób wydawania samorządowych pieniędzy.
 
Zgodnie z przepisami art 6r Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarowania odpadami komunalnymi zorganizowany przez gminę powinien się samofinansować, co przekłada się na obowiązek ustalenia wysokości ponoszonych przez mieszkańców gminy opłat - na poziomie zabezpieczającym pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami - stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 5 lutego 2018 r.
 
W Kielcach z roku na rok rośnie liczba wytwarzanych śmieci. Ten proces postępuje mimo, że ubywa w mieście mieszkańców. Przyczynia się to do wzrostu kosztów funkcjonowania całego systemu. 
 
 
Pieniądze pozyskane ze zwiększonych opłat nie mogą być wykorzystywane na żaden inny cel, nie jest więc to próba zwiększenia dochodów gminy, które mocno się zmniejszają z powodu skutków pandemii COVID-19. Dla pełnej jasności finansów opłaty te gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym, z którego nie można pokryć innych kosztów funkcjonowania miasta.
 
Szacunki pokazują, że odbiór śmieci wytwarzanych przez mieszkańców pochłonie prawie 50 milionów złotych. Ten koszt zwiększa się z roku na rok, mimo podejmowanych oszczędności.
 
 
Szczegółowe zestawienia pokazują, że wszystkie środki z podwyższonych opłat służyć będą pokryciu kosztów funkcjonowania miejskiego systemu gospodarowania odpadami.
 
 
Wyzwanie, przed którym stanęło miasto Kielce, dotyczy wszystkich samorządów gminnych w Polsce i zdecydowana większość z nich podejmuje uchwały w sprawie podwyższenia opłat od mieszkańców i gospodarstw domowych. Kielce nie są tu wyjątkiem, a ponadto można powiedzieć, że należą i będą należeć do grupy miast o najniższych opłatach za śmieci. Dla porównania średnio za odbiór odpadów segregowanych w Warszawie trzeba zapłacić 31 zł, w Krakowie 26 zł, w Lublinie 45 zł, a w porównywanym często do Kielc mniejszym Rzeszowie 32 zł.
 
 
Także w regionie w wielu gminach dotychczasowe opłaty były wyższe niż w Kielcach. W Chmielniku po tegorocznych podwyżkach wyniosą nawet 32 zł od osoby.
 
 
Podejmowane przez miasto działania pozwolą sądzić, że nowe obciążenia pozostaną na stabilnym poziomie przez najbliższych kilka lat. Pozwalają o tym sądzić dotychczasowe efekty, w tym przede wszystkim znacząca poprawa funkcjonowania Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Kielcach. 
 
Więcej informacji w sprawie kosztów odbioru odpadow w załączonym pliku.
 
lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności