Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Kamera internetowa na Rynek Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Aktualności

Zmiany w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej

29-12-2021

Arkadiusz Bąk został nowym Prezesem Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Kielcach.

 

 

Zastąpi na tym stanowisku Jana Karwasińskiego, który funkcję prezesa pełnił od 2017 roku. Prezydent Bogdan Wenta podziękował dziś dotychczasowemu prezesowi za włożone zaangażowanie i pracę w spółce, a o powodach swojej decyzji poinformował podczas konferencji prasowej.

 

- Cenię sobie dotychczasową działalność Pana Prezesa Jana Karwasińskiego. Przez lata pracy, wykazał się dużym zaangażowaniem i merytoryczną wiedzą - mówił Bogdan Wenta, prezydent Kielc. - Na dzisiaj, w mojej ocenie, przed spółką stoi bardzo ważne i duże wyzwanie. To walka ze smogiem, która wymaga innego spojrzenia w tym obszarze. Dla mnie, jako osoby zarządzającej miastem, jest to jednym z z priorytetów. Miasto potrzebuje nowego, innowacyjnego spojrzenia w tym zakresie.

 

Prezydent podkreślał, że widzi dużą rolę spółki w działaniach na rzecz poprawy stanu jakości powietrza w Kielcach. - Powiększenie terenu działania spółki, czyli rozbudowa dotychczasowej sieci, zwiększenie liczby przyłączy, a tym samym likwidacji pieców węglowych na terenie Kielc czy inwestycja w Odnawialne Źródła Energii to wyzwania, jakie przed nami stoją. Oczywiście wiemy, że na to potrzebne są środki finansowe. Nowa perspektywa unijna pozwala pozytywnie patrzeć na możliwości finansowe. Tym bardziej, że czyste powietrze jest priorytetem dla wszystkich rządzących - przekonywał Bogdan Wenta.

 

- Bardzo dziękuję Panu Prezydentowi Bogdanowi Wencie i Radzie Nadzorczej za zaufanie. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej ma ogromny potencjał. Będzie dla mnie zaszczytem kontynuować wszystkie dobre projekty, które wprowadził mój poprzednik. Chciałbym wnieść do spółki swoją energię i pomysły, aby w nowoczesny sposób rozwijać Przedsiębiorstwo – powiedział Arkadiusz Bąk, nowy prezes zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Kielcach.  

 

Arkadiusz Bąk odbył studia na Wydziale Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Wykształcenie uzupełnił na Politechnice Warszawskiej oraz w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Podjął pracę jako oficer Wojska Polskiego na stanowisku dowódcy plutonu dowodzenia, następnie był głównym specjalistą ds. teleinformatyki w kieleckim oddziale Agencji Rynku Rolnego oraz dyrektorem Narzędziowni AG (partner Celsa HO) w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 

W 2011 roku objął stanowisko dyrektora Biura Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. W latach 2013-2015 pełnił funkcję Podsekretarza Stanu i Szefa Gabinetu Ministra w Ministerstwie Gospodarki.

 

W ostatnich latach był Dyrektorem Departamentu Budowy Infrastruktury w TP Teltech Sp. z o. (Grupa Orange Polska) oraz Menedżerem ds. Jakości, H&S oraz usług doradczych Nokia Solutions and Networks.

 

W latach 2014-2018 był radnym i przewodniczącym Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego V kadencji. W 2018 roku został radnym sejmiku VI kadencji oraz Wiceprzewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów.

 

- To menedżer z wieloletnim doświadczeniem zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym, które zdobywał między innymi jako Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki. Brał udział w zakończonych sukcesem wielomilionowych inwestycjach. Zarządzał zespołami, skutecznie motywując je do osiągania sukcesów, dlatego w mojej ocenie jest dobrze przygotowany do objęcia funkcji prezesa MPEC sp. z o.o. - opisuje Bogdan Wenta.

 

Zdaniem nowego prezesa Arkadiusza Bąka, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej musi wykorzystać swój dominujący potencjał w mieście, aby tworzyć Odnawialne Źródła Energii.

 

- MPEC sp. z o.o. ma przede wszytskim ogromne znaczenie dla komfortu życia mieszkańców. Jednak jeżeli spojrzymy na perspektywy rozwojowe miasta to zauważymy, że przedsiębiorcy będą chętniej lokować swoje inwestycje tam, gdzie będą mieli zapewniony dostęp do sieci ciepłowniczej. Uzbrajanie terenów inwestycyjnych w tę sieć będzie zwiększało ich atrakcyjność – podkreślał Arkadiusz Bąk.

 

Jednym z wyzwań stojących przed Spółką będzie modernizacja i rozbudowa sieci ciepłowniczej w Kielcach. Jednak nowe odcinki mają być budowane w tych miejscach, gdzie możliwe będzie pozyskanie największej liczby obiektów, które podłączą się do sieci. Dzięki temu osiągnięty będzie najlepszy efekt ekologiczny i ekonomiczny.

 

Jak zaznacza prezes Arkadiusz Bąk bardzo ważnym zadaniem dla Spółki będzie zintensyfikowanie promocji wymiany przestarzałych pieców i podłączanie do miejskiej sieci oraz zastępowanie piecyków gazowych ciepłem z sieci. W tym zakresie nowy prezes chciałby ożywić komunikację z mieszkańcami i klientami.

 

- Żeby sprostać obecnym wyzwaniom Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej powinno zdobyć kompetencje w zakresie nowych technologii OZE. Chciałbym utworzyć dział badań i rozwoju w zakresie energetyki cieplnej i wprowadzić zarządzanie projektowe – zaznaczał Arkadiusz Bąk.

 

Nowy prezes zamierza pozyskiwać na rozwój spółki fundusze zewnętrzne.

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności Raport dostępności