Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Kamera internetowa na Rynek Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Aktualności

Tomasz Rejmer ponownie dyrektorem Domu Kultury "Białogon"

31-12-2021

Prezydent Kielc Bogdan Wenta wręczył Tomaszowi Rejmerowi powołanie na dyrektora Domu Kultury "Białogon" w Kielcach. Stanowisko będzie sprawował od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2026 roku.


Tomasz Rejmer od 14 lat jest animatorem kultury zaangażowanym w tworzenie przestrzeni kulturalnej w Kielcach. W 2007 roku rozpoczął pracę zawodową w strukturach Domu Kultury "ZAMECZEK" obejmując funkcję kierownika Ośrodka Kultury "BIAŁOGON" mieszczącego się w Domu Harcerza na Białogonie. Jest również czynnym instruktorem Związku Harcerstwa Polskiego w stopniu harcmistrza i wraz z Komendą Chorągwi Kieleckiej ZHP, w 2016 roku zainicjował założenie wspólnie z Miastem Kielce instytucji kultury w harcerskiej nieruchomości tj. Domu Harcerza na Białogonie w Kielcach.

 

Dom Kultury "BIAŁOGON" utworzono w 2017 roku, dzięki współpracy z Urzędem Miasta Kielce i Radnymi Rady Miasta, na podstawie umowy Prezydenta Miasta i Komendy Chorągwi Kieleckiej ZHP. Pierwszym dyrektorem placówki był Tomasz Rejmer, którego zadaniem było ugruntowanie instytucji w przestrzeni miejskiej i rozpoczęcie jej działalności merytorycznej. Wszystkie postawione cele opisane w koncepcji programowej instytucji na lata 2017-2021, zostały zrealizowane.

 

Jak sam mówi o sobie, jego ambicją jest dalszy rozwój instytucji i przeprowadzenie szeregu wydarzeń jubileuszowych na trwałe wpisanych w kalendarz kulturalny miasta Kielce, m.in. tj. 50 Międzynarodowy Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej. - Znam kulturę, jej specyfikę, a przede wszystkim obszar edukacji kulturalnej, produkcji wydarzeń kulturalnych i artystycznych, w tym prowadzenia imprez masowych. Moje doświadczenie zawodowe połączone z działalnością w strukturach harcerskich pragnę wykorzystać do dalszego rozwoju oferty programowej placówki, wpisując ją w nową Strategię Rozwoju Miasta Kielce 2030+. W trudnych czasach pandemii ukierunkowany jestem na ścisłą współpracę z władzami miasta w celu odbudowy tkanki społecznej i wzbudzenia wśród kielczan nadziei wraz z entuzjazmem do twórczego życia w stolicy regionu świętokrzyskiego - zaznacza Tomasz Rejmer.

 

 

 

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności Raport dostępności