Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Internetowa Telewizja Kielce

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Archiwum aktualności listopad 2005

30.11.2005 r.

Miasto Kielce złożyło dziś wniosek o dofinansowanie ze środków finansowych w ramach mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, projektu "Geopark Kielce - rewitalizacja obszarów poprzemysłowych pod potrzeby kultury, edukacji i wypoczynku". Przedmiotem projektu jest modernizacja Amfiteatru Kadzielnia. Projekt mający na celu podniesienie atrakcyjności oferty kulturalnej i turystycznej Geoparku na bazie rewitalizowanego obszaru poprzemysłowego kopalni wapienia Kadzielnia, został złożony do Priorytetu 2.3. Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa miast. Całkowity koszt projektu wynosi 3 723 666 euro, w tym wnioskowana kwota dotacji wynosi 3 102 672 euro

Szefowie kieleckich szkół oraz przedszkoli integracyjnych spotkali się dziś w ratuszu z Mieczysławem Tomalą, dyrektorem Wydziału Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia UM oraz Danutą Szmalec, dyrektorem Miejskiego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w sprawie omówienia projektu, którego celem jest integracja dzieci niepełnosprawnych z pełnosprawnymi oraz tworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej. Miasto Kielce ubiega się o środki finansowe w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, które będą wykorzystywane do 2009 roku. W działaniach zmierzających do pozyskanie funduszy z w/w mechanizmów w ramach obszaru priorytetowego "Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem" Kielce reprezentuje Marek Scelina, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w ramach współpracy przy przygotowaniu i realizacji projektu przeprowadzi diagnozę w zakresie funkcjonowania dzieci niepełnosprawnych w kształceniu integracyjnym i ogólnodostępnym oraz opracuje raport z badań.

Prezydent Kielc zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do składania ofert na realizację zadań publicznych Miasta w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym. Oferty mogą składać organizacje, których statut przewiduje prowadzenie takiej działalności na zadanie określone w konkursie. Termin składania niezbędnych dokumentów w Urzędzie Miasta Kielce, ul. Szymanowskiego 6, w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych (osobiście lub za pośrednictwem poczty) upływa w dniu 27 grudnia br.

O g ł o s z e n i e
Zespół Opieki Zdrowotnej w Kielcach zawiadamia, że rozpoczął proces wypłaty należności z tytułu indywidualnych roszczeń pracowników wynikających z:
  • art. 4 a ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń (Dz. U. z 1995 r. Nr 1 poz. 2 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej (Dz. U. z 1995 r. Nr 1 poz. 2 z późn. zm.)

Dla usprawnienia tej operacji ZOZ Kielce prosi o osobiste zgłoszenie się do jego siedziby w Kielcach ul. Szymanowskiego 6, pok. 20, codziennie w godz. 7.30 - 15.00 celem podpisania ugody i podania aktualnego numeru rachunku bankowego, na który ZOZ będzie mógł dokonać przelewu zaległych wynagrodzeń.

Komisja Rodziny i Spraw Społecznych Rady Miejskiej spotka się dziś (13.00) w Ośrodku Wsparcia Dziennego dla Niepełnosprawnych przy ul. Chęcińskiej 23. Celem posiedzenia jest wypracowanie opinii do projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006. Radni zajmą się także oceną funkcjonowania Ośrodka.

Komisja Statutowo - Samorządowa Rady Miejskiej zbierze się dziś o godz. 14.00. Przedmiotem obrad będzie analiza projektu budżetu Miasta na 2006 rok.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

Prezydent Miasta Kielce

działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 - ze zmianami)

informuje

o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miasta Kielce, ul. Rynek 1, w dniach od 28 listopada 2005r. do 19 grudnia 2005r. wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w Kielcach przy ulicach: Starodomaszowskiej, Jeleniewskiej, Kochanowskiego, Krakowskiej, Ceglanej i Paska.

Wykaz został wywieszony, celem podania do publicznej wiadomości.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kielce, ul. Rynek 1, II piętro, pok. nr 224 i 226.

 

, położonych przy ul. Starodomaszowskiej, Jeleniowskiej, Kochanowskiego, Krakowskiej, Ceglanej i Piaska będzie wywieszony w siedzibie Urzędu Miasta Kielce do 19 grudnia br.

Pliki do pobrania

Wykaz nieruchomości

Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach informuje, że od jutra (1.XII) likwiduje linię nr 102 relacji Os.Ślichowice - Dworzec PKS. Jednocześnie zmodyfikowana zostanie trasa linii nr 101, która połączy w relacji bezpośredniej Os. Świętokrzyskie i Os. Ślichowice. Po zmianie autobusy tej linii kursowały będą na trasie: Os. Ślichowice - IX Wieków Kielc - Warszawska - Ks.Bp. Jaworskiego - Jana Nowaka Jeziorańskiego. Od jutra częściowo zmieniona zostanie także trasa linii nr 42, która wydłużona będzie od Os. Ślichowice do ul. Kruszelnickiego.

29.11.2005 r.

Najbliższej sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się w czwartek, 1 grudnia br. poświęcona była dzisiejsza konferencja Przewodniczącego RM Tomasza Boguckiego. W porządku obrad znalazły się m.in. projekty uchwał zmieniające uchwałę budżetową na 2005 rok, sprzedaży nieruchomości przy ulicy Poleskiej, Wojska Polskiego i Alei Ks. Jerzego Popiełuszki. Szczegółowy program sesji.

Medale za długoletnie pożycie małżeńskie wręczył dziś prezydent Wojciech Lubawski 39 parom jubilatów z Kielc.

Dom Kultury "Zameczek" zaprasza na giełdę modelarską połączoną z wystawą modeli biorących udział w XI Ogólnopolskim konkursie modelarskim rozegranym w Kielcach we wrześniu br., która odbędzie się w "Zameczku" przy ul. Słowackiego 23 w dniu 3 XII 2005 r. /sobota/ w godz. 10.00 -13.00. WSTĘP WOLNY !

Komisja Budżetu i Finansów zbierze się dziś o godz. 14.00 w Urzędzie Miasta Kielce. Tematem posiedzenia będzie wstępna ocena założeń budżetowych na 2006 r. oraz opiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

28.11.2005 r.

O g ł o s z e n i e
Zespół Opieki Zdrowotnej w Kielcach zawiadamia, że rozpoczął proces wypłaty należności z tytułu indywidualnych roszczeń pracowników wynikających z:

- art. 4 a ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń (Dz. U. z 1995 r. Nr 1 poz. 2 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej (Dz. U. z 1995 r. Nr 1 poz. 2 z późn. zm.)

Dla usprawnienia tej operacji ZOZ Kielce prosi o osobiste zgłoszenie się do jego siedziby w Kielcach ul. Szymanowskiego 6, pok. 20, codziennie w godz. 7.30 - 15.00 celem podpisania ugody i podania aktualnego numeru rachunku bankowego, na który ZOZ będzie mógł dokonać przelewu zaległych wynagrodzeń.

Ponad 200 kibiców wzięło udział w zwiedzaniu budowanego przy ul. Ściegiennego w Kielcach stadionu. 22 listopada minął rok od oficjalnego rozpoczęcia inwestycji, która będzie zakończona na wiosnę 2006 roku. Specjalnie dla gości włączono oświetlenie obiektu. Spacerujący po trybunach prezydent Wojciech Lubawski podkreślił, że mamy z czego być dumni. Wycieczkę zorganizowały wraz z wykonawcą inwestycji, firmą Skanska, "Gazeta Wyborcza" i Radio Kielce.

Film "Boże Ciało" w reżyserii Adama Sikory został uznany za "Wydarzenie Nurtu 2005". Nagrodę przyznano w piątek, podczas uroczystego zakończenia XI Ogólnopolskiego Niezależnego Przeglądu Form Dokumentalnych. Najlepszy, zdaniem jury obraz, prezentuje dokumentalny zapis życia mieszkańców Lipin na Śląsku, którzy po ustrojowych transformacjach III Rzeczypospolitej żyją na granicy nędzy. "Nagrodę Publiczności", ufundowaną przez prezydenta Kielc zdobył film Mirosława Dembińskiego "Krasnoludki jadą na Ukrainę" - zmetaforyzowana relacja dokumentalna z akcji dobrosąsiedzkiej pomocy młodych ludzi, którzy udali się na Ukrainę, aby wesprzeć bojowników Pomarańczowej Rewolucji. Nagrodę ministra kultury otrzymał film "Bóg jest z nami mężczyznami" Jana Sosińskiego, będący znakomitą obserwacją dokumentalną obowiązującej w Albanii rodzinnej hierarchii.  Wyróżnienia przyznano obrazom: "Pielgrzymka za euro" Tomasza Blachnickiego oraz "Jutro już będzie .... inaczej" Marii Wiernikowskiej.

Komisja Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej zebrała się dziś o godz. 14.00. Przedmiotem dyskusji było m.in. omówienie problemów wspólnot mieszkaniowych oraz sprzedaży nieruchomości przyległych. Radni zajęli się także wypracowaniem stanowiska Komisji w sprawie budżetu Miasta na 2006 rok oraz zaopiniowali projekty uchwał na najbliższą sesję RM.

W styczniu odbędą się eliminacje do VIII edycji Festiwalu "Scena Dla Ciebie 2006" organizowanego przez Dom Kultury "Zameczek", UM Kielce oraz WDK. Celem przedsięwzięcia jest m.in. promocja młodych wokalistów i muzyków oraz zaproszenie najzdolniejszych do współpracy. Zgłoszenia przyjmowane będą do końca grudnia w siedzibie "Zameczku" przy ul. Słowackiego 23, tel. 361-39-44.

Pliki do pobrania

Regulamin

Sekcja Plastyczna "Artystyczne Szkło", działająca przy DK "Zameczek", ogłasza zapisy do powstającej właśnie grupy, którą tworzyć będą osoby (dzieci i dorośli) zainteresowane malowaniem i zdobieniem elementów szklanych (butelki, wazony, patery). Informacje można uzyskać pod numerem telefonu 361-39-44.

25.11.2005 r.

Zakończyły się uzgodnienia pomiędzy prezydentem Kielc a związkami zawodowymi nad regulaminem dotyczącym ustalania dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania. Prezydent Kielc proponuje podniesienie dodatku motywacyjnego i dodatku za wychowawstwo klasy. Środki finansowe na dodatek motywacyjny w poprzednim regulaminie były liczone 4% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym w przeliczeniu na jeden etat kalkulacyjny nauczyciela, co dawało kwotę 68 zł, a obecnie byłoby to 80 zł w przeliczeniu na jeden etat kalkulacyjny. Dodatek za wychowawstwo klasy prezydent Kielc chce podnieść z kwoty 80 zł na 90 zł. Porozumienie w tej sprawie ma zostać podpisane w środę, 30 listopada br.

Dziś zakończenie XI Ogólnopolskiego Niezależnego Przeglądu Form Dokumentalnych NURT 2005. W ramach przeglądu odbyły się jeszcze warsztaty dziennikarskie oraz pokaz specjalny filmu dokumentalnego "Światowe odkrycia Marii Malatyńskiej". Podczas uroczystego zakończenia NURTU (godz. 19.00), wręczone zostaną: Nagroda Publiczności NURTU 2005, nagrody w I Ogólnopolskim Konkursie na Scenariusz Filmu Dokumentalnego oraz Wydarzenie NURTU 2005. W części artystycznej wystąpi chór Fermata.

Interesujące rysunki Piotra Mołasa pn. "Wspomnienie-Gdańsk" można oglądać w Galerii Promocji "Młode Pokolenie" Domu Środowisk Twórczychw Kielcach. Wczoraj odbył się wernisaż wystawy, na którą składa się 19 prac, prezentujących w sposób graficzny gdańską architekturę. Uwagę artysty przykuł m.in. port, katedra czy zabytkowe kamienice. Piotr Mołas jest absolwentem kieleckiego "Plastyka" oraz częstochowskiej WSP. Dyplom z grafiki uzyskał w pracowni prof. Ewy Zawadzkiej. Brał udział w kilkunastu wystawach, m.in. XI Konkursie Graficznym im. J. Gielniaka w Jeleniej Górze, X Międzynarodowym Biennale Małej Formy Graficznej i Exlibrisu w Ostrowie Wielkopolskim, w wystawie "Ewa Zawadzka i jej studenci" w Xylon Muzeum w Schwetzingen w Niemczech czy "Profesor Ewa Zawadzka prezentuje" w Galerii PR - "na żywo" w Katowicach.

Dwie linie specjalne "S" zostaną uruchomione 26 listopada br. (sobota) w związku z rozgrywanym meczem piłkarskim Kolporter Korona Kielce - Groclin Grodzisk Wielkopolski. (26.XI.05, godz. 11.00, stadion przy ul. Szczepaniaka) - informuje Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach.

Trasy linii "S" 

Nr S1 - trasa przejazdu: Os.Ślichowice - Grunwaldzka - Żytnia - Seminaryjska - Tarnowska - Wapiennikowa - Husarska - Al.Na Stadion.
Nr S2 - trasa przejazdu: Os.Świętokrzyskie - Manifestu Lipcowego - Świętokrzyska - Warszawska - IX Wieków Kielc - Paderewskiego - Ogrodowa - Ściegiennego - Al.Legionów - Szczepaniaka - Al. Na Stadion.

Odjazdy w/w linii z początkowych przystanków o godz. 10:00.

Szczegółowych informacji o kursowaniu autobusów można będzie uzyskać:

- Dyspozytor Zajezdni Jagiellońska tel. 34 506 95
- Dyspozytor Zajezdni Pakosz tel. 361 63 71 lub 361 15 57
- Zarząd Transportu Miejskiego tel. 343 15 93 w. 31
- Punkt kontrolny ul. Żytnia tel. 361 49 38
- Punkt kontrolny ul. Warszawska tel. 368 17 09

176 osób skorzystało minionej nocy z pomocy kieleckich placówek dla bezdomnych i potrzebujących. (raport)

24.11.2005 r.

Dziś kolejny dzień XI Ogólnopolskiego Niezależnego Przeglądu Form Dokumentalnych NURT 2005. Podczas trzech pokazów (Nurtujące bajki, Czy życie jest telenowela?, Gry i zabawy ludu polskiego) publiczność zobaczy 12 filmów dokumentalnych. Są wśród nich m.in. "Żeby było jak w bajce", "Pielgrzymka za euro", "Teczki" oraz "Gry kardynalskie". W ramach imprez towarzyszących zaprezentowane zostaną obrazy: "Recepta na telenowelę" i "Nie godzę się...".

Dom Kultury "Zameczek" w Kielcach i Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach przy współpracy m.in. Urzędu Miasta Kielce zapraszają do udziału w XIV Konkursie Wiedzy o Regionie Kieleckim "MOJA ZIEMIA". Zgłoszenia do tegorocznej edycji będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie do 9 marca 2006 r. w Biurze Organizacyjnym osobiście, faxem, e-mailem lub listownie (z dopiskiem na kopercie "MOJA ZIEMIA"). Zgłoszenie powinno zawierać dokładną nazwę, adres i telefon szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna drużyny. Eliminacje ćwierćfinałowe odbędą się 23 marca 2006 r.

Pliki do pobrania

Regulamin

W styczniu odbędą się eliminacje do VIII edycji Festiwalu "Scena Dla Ciebie 2006" organizowanego przez Dom Kultury "Zameczek", UM Kielce oraz WDK. Celem przedsięwzięcia jest m.in. promocja młodych wokalistów i muzyków oraz zaproszenie najzdolniejszych do współpracy. Zgłoszenia przyjmowane będą do końca grudnia w siedzibie "Zameczku" przy ul. Słowackiego 23, tel. 361-39-44.

Pliki do pobrania

Regulamin

143 osoby skorzystały minionej nocy z pomocy kieleckich placówek dla bezdomnych i potrzebujących. (raport)

23.11.2005 r.

Trwa XI Ogólnopolski Niezależny Przegląd Form Dokumentalnych NURT 2005. Dziś w ramach trzech pokazów (To nie jest koniec świata, Odmieńcy, Nowa rodzina) widzowie obejrzą 14 filmów dokumentalnych. Są wśród nich m.in.: "Mastersi", "Ojciec Góra", "Odmieńcy" oraz "Bóg jest z nami, mężczyznami". Ponadto o godz. 19.00 zostanie zaprezentowany pokaz przedpremierowy filmu fabularnego pt. "Parę osób, mały czas" w reżyserii Andrzeja Barańskiego. W rolach głównych występują: Krystyna Janda i Andrzej Chudziak. Wstęp wolny.

Finał Akcji "Żyj Zdrowo i Bezpiecznie"-"Pierwszaki 2005" zorganizowanej przez "Echo Dnia" przy współpracy stowarzyszenia "Samorząd 2002" odbył się w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Dziś oprócz licznego grona "pierwszaków" do WDK przybyli m.in. prezydent Kielc oraz przedstawiciele Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz służby zdrowia i ratownicy medyczni. Inicjatywa ta w ciągu trzech miesięcy objęła około 8 tysięcy dzieci z terenu całego województwa. Przedsięwzięcie miało na celu promowanie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Nagrody wręczał m.in....
Dużą popularnością cieszył...

Biesiada Artystyczno-Literacka odbędzie się dziś (godz. 17.00) w Domu Środowisk Twórczych (ul. Zamkowa 5). Wezmą w niej udział: autorzy książek Biblioteki Świętokrzyskiej, w tym obchodzący jubileusz 50-lecia pracy twórczej Paweł Pierściński oraz prof. Andrzej Tyszka, Anna Błachucka, a także Jerzy Fijałkowski. W programie spotkania m.in. prezentacje książek, przypomnienie sylwetki Stefana Żeromskiego oraz wernisaż wystawy fotograficznej M.A.Zarębskiego "Literackie ślady polskości na Litwie. Wstęp wolny.

Dom Środowisk Twórczych i grupa "Młode pokolenie" zapraszają w czwartek (24 listopada br., godz. 18.00), na wystawę rysunków absolwenta kieleckiego "plastyka" Piotra Mołasa zatytułowaną "Wspomnienie - Gdańsk".

Komisja Edukacji i Kultury Rady Miejskiej w Kielcach zebrała się dziś w Urzędzie Miasta. Tematem dyskusji był projekt budżetu miasta na 2006 rok.

146 osób skorzystało minionej nocy z pomocy kieleckich placówek dla bezdomnych i potrzebujących.(raport)

22.11.2005 r.

O przyszłorocznych finansach miast, m.in. Kielc, pisze w dzisiejszym wydaniu dziennik "Rzeczpospolita". W połowie listopada minął ustawowy termin przygotowywania planów dochodów i wydatków samorządów na 2006 rok. "Rzeczpospolita" przeanalizowała projekty budżetów 18 dużych miast, stolic województw oraz Torunia i Zielonej Góry. Aleksandra Myczkowska, autorka artykułu pt. "Więcej z podatków i majątku" podaje, że dochody wybranych przez gazetę miast wzrosną o 9 proc. (w stosunku do planów na obecny rok) do prawie 24,5 mld zł. "Poziom zadłużenia 18 miast w stosunku do ich dochodów wyniesie w końcu roku 18 proc. (...) Najniższy wskaźnik zadłużenia, po ok. 18 proc. mają mieć Katowice i Kielce."

Jan Chudzik, Skarbnik Miasta Kielce w wypowiedzi dla "Rzeczpospolitej" powiedział: "Od lat sytuacja finansowa samorządów nie była tak dobra, jak obecnie. Zawdzięczamy to przede wszystkim ożywieniu gospodarczemu. Dodatkowo w niektórych regionach, na przykład w Kielcach, choć nieznacznie, ale jednak spadło bezrobocie. Już teraz widzimy, że w 2006 roku będziemy mieć pieniądze. Nasze dochody własne wzrosną o niemal 12 proc. Głównie dzięki wpływom ze sprzedaży majątku. znacząco, gdyż o 16 proc., zwiększą się także dotacje celowe przekazywane nam przez budżet państwa oraz wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych."

"Złote Miotły 2005" przyznano dziś podczas uroczystego podsumowania ósmej edycji plebiscytu organizowanego przez Urząd Miasta Kielce. Mieszkańcy zgłosili do nagrody 49 posesji, które ich zdaniem wyróżnia wzorowe utrzymywanie czystości, prawidłowe postępowanie ze śmieciami i szczególnie estetyczne zagospodarowanie zielenią przyczyniające się do podniesienia urody i czystości naszego miasta. Komisja (pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM Kielce: Jadwiga Skrobacka, Iwona Malec, Iwona Pamuła) wyłoniła laureatów po dokonaniu oględzin zgłoszonych terenów. Zwycięzcy plebiscytu spotkali się dziś w Pałacu Biskupów Krakowskich, gdzie ich starania nagrodzono pamiątkowymi statuetkami, dyplomami oraz talonami na rośliny ogrodowe. Nagrody wręczyli: Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Bogucki i zastępca prezydenta Kielc Marian Parafiniuk. Zobacz galerię zdjęć

Pierwsze pokazy w Kieleckim...

Pokazy konkursowe XI Ogólnopolskiego Niezależnego Przeglądu Form Dokumentalnych NURT 2005 rozpoczęły się dziś w Kieleckim Centrum Kultury. Publiczność w ramach trzech pokazów (Jutro będzie inaczej, W drodze, Drogowskaz) obejrzy 10 obrazów. Wśród prezentowanych form dokumentalnych znalazły się m.in.: "Jutro już będzie ...inaczej", "Trendy-waci", "Krasnoludki jadą na Ukrainę" oraz "Dialog z księdzem Tischnerem". Jako impreza towarzysząca NURT-owi dziś we foyer Dużej Sceny została otwarta wystawa prac uczniów Liceum Plastycznego w Kielcach, które zainspirowane zostały formą dokumentalną. O godz. 21.00 w Sali Kameralnej KCK odbędzie się pierwszy w Polsce koncert w ramach trasy koncertowej "Kolory Świata". Wystąpi Grażyna Auguścik uznawana jest za jedną z najwybitniejszych polskich wokalistek jazzowych oraz Cracow Klezmer Band i jako gość specjalny - John Mc Lean.

List gratulacyjny z okazji Dnia Pracownika Socjalnego od Ministra Pracy i Polityki Społecznej Krzysztofa Michałkiewicza otrzymali wczoraj Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach, podczas uroczystego spotkania w Teatrze Wielkim w Warszawie. W liście czytamy: "Gratuluje Państwu osiągnięć w dziedzinie pomocy społecznej. Działalność Państwa, nowatorskie, niekonwencjonalne metody pracy dobrze służą realizacji zadań z zakresu wspierania najsłabszych grup społecznych, aktywizowania jednostek, rodzin oraz środowiska lokalnego do rozwiązywania trudnych problemów społecznych". List z rąk ministra odebrała Magdalena Gościniewicz - zastępca dyrektora kieleckiego MOPR.

Rozpoczęły się prace nad świąteczną dekoracją Kielc prowadzone przez pracowników Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni. Przed ratuszem od strony Rynku udekorowana została już akacja, na której pojawiły się świetlne kurtyny, które będą rozmieszczone także na drzewach przy fontannie. Ozdoby pojawią się również na Placu Konstytucji 3 Maja i ulicy Sienkiewicza.

Komisja Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Kielcach zebrała się dziś w ratuszu. Tematem posiedzenia było m.in. określenie zadań własnych gminy z zakresu sportu i turystyki przed otwartym konkursem ofert dla organizacji pozarządowych.

150 osób skorzystało minionej nocy z pomocy kieleckich placówek dla bezdomnych i potrzebujących. (raport)

21.11.2005 r.

Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega, że w nocy z 21/22 listopada br. oraz w ciągu dnia 22 listopada br. na obszarze Polski południowej wystąpią obfite opady śniegu, które w połączeniu z dość silnym porywistym wiatrem powodować będą zawieje i zamiecie śnieżne. Zjawiska te spowodują przyrost pokrywy śnieżnej, znaczne utrudnienia komunikacyjne, ograniczenia widzialności, powstawanie zasp i ograniczenie przejezdności szlaków komunikacyjnych.

Publiczność kielecka będzie miała okazję uczestniczyć w premierowym polskim pokazie produkcji Stevena Spielberga "INTO THE WEST", która zostanie zaprezentowana dziś o godz. 20.30 w Kieleckim Centrum Kultury. Jest to jeden z punktów imprez towarzyszących XI Ogólnopolskiemu Niezależnemu Przeglądowi Form Dokumentalnych NURT 2005, który oficjalnie rozpoczyna się we wtorek, 22 listopada na Dużej Scenie Kieleckiego Centrum Kultury. Na tegoroczny przegląd nadesłano aż 119 form dokumentalnych. Spośród nich komisja selekcyjna wybrała te, które publiczność obejrzy na ekranie KCK w ramach poszczególnych pokazów. W piątek, podczas uroczystego zakończenia NURTU, wręczone zostaną: Nagroda Publiczności NURTU 2005, nagrody w I Ogólnopolskim Konkursie na Scenariusz Filmu Dokumentalnego oraz Wydarzenie NURTU 2005.

Laureaci tegorocznego Plebiscytu o "Złotą Miotłę 2005" zostaną jutro nagrodzeni podczas uroczystego podsumowania ósmej edycji tego konkursu, organizowanego przez Urząd Miasta Kielce. Komisja wyłoniła zwycięzców spośród niemal 50 zgłoszeń nadesłanych przez mieszkańców, którzy zgłosili nieruchomości zasługujące na nagrodę za wzorowe utrzymywanie czystości, prawidłowe postępowanie ze śmieciami i szczególnie estetyczne zagospodarowanie zielenią. Jutro w południe, w Pałacu Biskupów Krakowskich pamiątkowe statuetki otrzymają wyróżnieni w trzech kategoriach: dla administracji osiedli, dla właścicieli/zarządców nieruchomości zabudowanych oraz dla firm.

Dom Kultury "Zameczek" zaprasza na koncert zespołu "Strefa Ciszy" w ramach Młodzieżowej Kawiarni Artystycznej. Artyści wystapią dziś o godz. 18.00 w siedzibie placówki przy ul. Słowackiego 23. Wstęp wolny.

148 osób skorzystało minionej nocy z pomocy kieleckich placówek dla bezdomnych i potrzebujących. (raport)

18.11.2005 r.

Kielce będą bohaterami jednego z odcinków programu "Instynkt Tropiciela" realizowanego przez TV 4. Dziś "tropiciel" wraz z brygadą antyterrorystyczną "wkroczył" do ratusza, gdzie spotkał się z zastępcą prezydenta Andrzejem Sygutem. Ekipa telewizyjna, która przebywa w naszym mieście odwiedzi jeszcze m.in.: Muzeum Narodowe, Teatr im. Stefana Żeromskiego, Kieleckie Centrum Kultury, Amfiteatr na Kadzielni, a także Stok Narciarski TELEGRAF i budowany stadion piłkarski. Tematem programu będzie również rozrywka i życie nocne miasta. Odcinek o Kielcach zostanie wyemitowany 18 grudnia br. o godz. 13.00 na antenie TV 4.

XI Ogólnopolski Niezależny Przegląd Form Dokumentalnych NURT 2005 rozpoczyna się we wtorek, 22 listopada na Dużej Scenie Kieleckiego Centrum Kultury. Na tegoroczny przegląd nadesłano aż 119 form dokumentalnych. Spośród nich komisja selekcyjna wybrała te, które publiczność obejrzy na ekranie KCK w ramach poszczególnych pokazów. W piątek, podczas uroczystego zakończenia NURTU, wręczone zostaną: Nagroda Publiczności NURTU 2005, nagrody w I Ogólnopolskim Konkursie na Scenariusz Filmu Dokumentalnego oraz Wydarzenie NURTU 2005.

Dom Kultury "Zameczek" zaprasza na koncert zespołu "Strefa Ciszy" w ramach Młodzieżowej Kawiarni Artystycznej. Artyści wystapią 21 listopada (poniedziałek) o godz. 18.00 w siedzibie placówki przy ul. Słowackiego 23. Wstęp wolny.

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że w dniach 19.11.2005 - 20.11.2005 od godz. 22.00 do godz. 8.00 nastąpi całkowite zamknięcie ul. Szczepaniaka na odcinku od ul. Petyhorskiej do ul. Husarskiej. W tym czasie wykonywane będą roboty związane z budową kanału sanitarnego na zamkniętym dla ruchu odcinku.

Oobjazdy dla samochodów poprowadzono:

- dla jadących od ul. Szczepaniaka do ul. Ściegiennego ulicami: Petyhorską, Sobieskiego, Wybraniecką, Chodkiewicza i Husarską (na odcinku nie objętym robotami);
- dla jadących od ul. Ściegiennego do ul. Marmurowej ulicami: Gagarina i Al. Legionów;
- dla jadących od ul. Ściegiennego do ul. Szcepaniaka ulicami: Husarską (na odcinku nie objętym robotami), Chodkiewicza,Wybraniecką, Sobieskiego i Petyhorską.

MZD przeprasza kierowców za utrudnienia w ruchu i prosi o jazdę zgodnie z przyjętym oznakowaniem.

W związku z odbywającą się XXXIX Wystawą Psów Rasowych, 20.11.2005 r. (niedziela) uruchomione bedą kursy linii TK w/g rozkładów jazdy - jak w niedziele - informuje Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach.

Z uwagi na przygotowania do imprezy "Sylwester pod Gwiazdami" w dniu 31 grudnia 2005 roku zostaną wprowadzone ograniczenia ruchu w rejonie Rynku i Placu Konstytucji 3 Maja. W okresie od 31.12.2005 r. od godz. 18.00 do 01.01.2006 r. do godz. 2.00 zamknięta będzie ulica Piotrkowska (na odcinku od Rynku do ul. Silnicznej) oraz ul. Leśna (na odcinku od Rynku do ul. Sienkiewicza). Zamknięte zostaną także parkingi na Placu Konstytucji 3 Maja oraz przy Rynku od strony Muzeum Narodowego. Zmianie ulegnie również organizacja ruchu z postoju taxi przy ul. Piotrkowskiej.

147 osób skorzystało minionej nocy z pomocy kieleckich placówek dla bezdomnych i potrzebujących. (raport)
Ślubowanie złożył Zbigniew...

17.11.2005 r.

Sesja Rady Miejskiej w Kielcach odbyła się dziś w Urzędzie Miasta. W czasie obrad zaprzysiężono nowego radnego - Zbigniewa Marcinkowskiego, który zastąpił pełniącą obecnie mandat poselski Halinę Olendzką. W porządku obrad znalazły się uchwały m.in. w sprawach: określenia zasad zbycia udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Spółka z o.o. w Kielcach, przyjęcia Programu współpracy w 2006 roku Gminy Kielce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, a także zatwierdzenia Statutu Szpitala Miejskiego Św. Aleksandra w Kielcach. Radni zajmowali się również uchwałami dotyczącymi wydzierżawienia gruntów oraz sprzedaży nieruchomości położonych w Kielcach. Program sesji

Dom Kultury "Zameczek" w Kielcach i Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach przy współpracy m.in. Urzędu Miasta Kielce zapraszają do udziału w XIV Konkursie Wiedzy o Regionie Kieleckim "MOJA ZIEMIA". Zgłoszenia do tegorocznej edycji będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie do 9 marca 2006 r. w Biurze Organizacyjnym osobiście, faxem, e-mailem lub listownie (z dopiskiem na kopercie "MOJA ZIEMIA"). Zgłoszenie powinno zawierać dokładną nazwę, adres i telefon szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna drużyny. Eliminacje ćwierćfinałowe odbędą się 23 marca 2006 r.

Pliki do pobrania

Regulamin

 W styczniu odbędą się eliminacje do VIII edycji Festiwalu "Scena Dla Ciebie 2006" organizowanego przez Dom Kultury "Zameczek", UM Kielce oraz WDK. Celem przedsięwzięcia jest m.in. promocja młodych wokalistów i muzyków oraz zaproszenie najzdolniejszych do współpracy. Zgłoszenia przyjmowane będą do końca grudnia w siedzibie "Zameczku" przy ul. Słowackiego 23, tel. 361-39-44.

Pliki do pobrania

Regulamin

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że w dniach 19.11.2005 - 20.11.2005 od godz. 22.00 do godz. 8.00 nastąpi całkowite zamknięcie ul. Sczepaniaka na odcinku od ul. Petyhorskiej do ul. Husarskiej. W tym czasie wykonywane będą roboty związane z budową kanału sanitarnego na zamkniętym dla ruchu odcinku.

Oobjazdy dla samochodów poprowadzono:

- dla jadących od ul. Szczepaniaka do ul. Ściegiennego ulicami: Petyhorską, Sobieskiego, Wybraniecką, Chodkiewicza i Husarską (na odcinku nie objętym robotami);
- dla jadących od ul. Ściegiennego do ul. Marmurowej ulicami: Gagarina i Al. Legionów;
- dla jadących od ul. Ściegiennego do ul. Szcepaniaka ulicami: Husarską (na odcinku nie objętym robotami), Chodkiewicza,Wybraniecką, Sobieskiego i Petyhorską.

MZD przeprasza kierowców za utrudnienia w ruchu i prosi o jazdę zgodnie z przyjętym oznakowaniem.

Sekcja Plastyczna"Artystyczne Szkło", działająca przy DK "Zameczek", ogłasza zapisy do powstającej właśnie grupy, którą tworzyć będą osoby (dzieci i dorośli) zainteresowane malowaniem i zdobieniem elementów szklanych (butelki, wazony, patery). Informacje można uzyskać pod numerem telefonu 361-39-44.

148 osób skorzystało minionej nocy z pomocy kieleckich placówek dla bezdomnych i potrzebujących.(raport)

16.11.2005 r.

Trzeci rok swojej kadencji podsumował prezydent Kielc raportem, w którym porusza kwestie związane z gospodarką, bezpieczeństwem, kulturą, turystyką, służbą zdrowia i pomocą społeczną. - Dziękuję szczególnie dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, panu Markowi Scelinie za efektywne, przemyślane działania, dzięki którym w Kielcach otwarto 8 klubów młodzieżowych, dwie restauracje "11.30". Powstaje już drugi Klub Seniora, zmniejszyła się liczba dzieci w domach dziecka - powiedział na dzisiejszej konferencji prasowej Wojciech Lubawski. - Wyzwaniem, któremu chciałbym jeszcze sprostać, jest utworzenie w Kielcach hostelu - dodał prezydent.

Pliki do pobrania

Raport

Na temat pomnika "Homo Homini Nowy Jork 11.09.2001" prezydent Kielc rozmawiał z profesorem Adamem Myjakiem, jednym z najbardziej znanych polskich rzeźbiarzy, pedagogiem warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Artysta popiera ideę budowy w Kielcach tego dzieła, które stanowić będzie nie tylko upamiętnienie ofiar terrorystycznych zamachów, ale także protest dla działań mających za źródło uprzedzenia, ksenofobię, uznawanie siebie za lepszych od innych ludzi. A. Myjakowi podoba się także proponowana lokalizacja pomnika przy ul. Ściegiennego, pomiędzy dwoma nekropoliami. Sąd konkursowy nie wyłonił w sierpniu br. zwycięzcy ogłoszonego przez Miasto konkursu na: "Opracowanie koncepcji 'Pomnika 'Homo Homini Nowy Jork 11.09.2001' wraz z zagospodarowaniem otoczenia pomnika". Siedmioosobowa komisja ekspertów uznała, że żaden z ocenianych projektów pod względem artystycznym nie oddaje w pełni idei przedsięwzięcia, nie zarekomendowała żadnej z prac do realizacji.

XI Ogólnopolski Niezależny Przegląd Form Dokumentalnych NURT 2005 rozpoczyna się we wtorek, 22 listopada na Dużej Scenie Kieleckiego Centrum Kultury. Na tegoroczny przegląd nadesłano aż 119 form dokumentalnych. Spośród nich komisja selekcyjna wybrała te, które publiczność obejrzy na ekranie KCK w ramach poszczególnych pokazów. W piątek, podczas uroczystego zakończenia NURTU, wręczone zostaną: Nagroda Publiczności NURTU 2005, nagrody w I Ogólnopolskim Konkursie na Scenariusz Filmu Dokumentalnego oraz Wydarzenie NURTU 2005.

Z przedstawicielami grup artystów, którzy będą mieć swoje miejsce do pracy w tzw. "Bazie" po warsztatach samochodowych policji przy ul. Zbożowej spotkał się wczoraj Wojciech Lubawski. Obiekt, w skład którego wchodzą: budynek biurowy, duża hala o powierzchni ponad 3 tys. m kw. i kilka mniejszych hal, będzie z inicjatywy prezydenta Kielc przekazany w użytkowanie m.in. Kieleckiej Szkole Jazdy, Fundacji Kultury "Wici", fotografikom, malarzom, rzeźbiarzom, grupom teatralnym. Stanie się miejscem spotkań i prób. Jak poinformował prezydent, wszystkie stowarzyszenia, które będą tam pracować, mają w swych statutach zapisy dotyczące opieki nad młodzieżą. Placówka będzie zarządzana przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Pomieszczenia stolarni w Kieleckim Centrum Kultury zostaną przekazane do użytkowania dla Klubu bilardowego. Będą tam organizowane zawody, ale także będzie można amatorsko pograć w bilard.

Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega, że w ciągu najbliższej doby (w nocy z 16/17.11 i w dzień 17.11) nastąpi stopniowy spadek temperatury do wartości ujemnych. Wystąpią przelotne opady deszczu, które stopniowo przechodzić będą w opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Przelotne opady śniegu oraz ujemne temperatury utrzymywać się będą również w ciągu najbliższych dwóch dób. Pogorszą się warunki na drogach oraz w górach na szlakach turystycznych.

Okręgowe Komisje Wyborcze i Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach składają podziękowania m.in. dla władz naszego miasta i wszystkich osób zaangażowanych w sprawne przygotowanie i przeprowadzenie wyborów parlamentarnych i wyborów Prezydenta RP. Prezydent Kielc przekazuje także wyrazy uznania za wykonaną podczas wyborów pracę urzędnikom oraz wszystkim członkom obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta.

16 listopada jest Światowym Dniem POChP - przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. W związku z tym Stowarzyszenie Pomocy Chorym na POChP "Oddech" wraz z firmą farmaceutyczną GlaxoSmithKline jak co roku prowadzi działania edukakacyjne pod hasłem "Polska oddycha". Dziś do godz. 14.00 w Urzędzie Miasta (w Rynku od strony USC oraz na ul. Szymanowskiego przy Biurze Obsługi Interesanta) będą wykonywane bezpłatne badania spirometryczne dla wszystkich chętnych pracowników i interesantów.

Komisja Rodziny i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Kielcach zebrała się dziś w ratuszu. Tematem posiedzenia był m.in. stan przygotowania miejskich i pozarządowych placówek pomocy do okresy zimowego.

15.11.2005 r.

Urząd Miasta Kielce informuje o rozstrzygnięciu konkursu na opracowanie projektu koncepcyjnego przebudowy wnętrza ulicy Warszawskiej na odcinku od Al. IX Wieków Kielc do ulicy Orlej w Kielcach. Sąd konkursowy nie przyznał I nagrody w konkursie. II nagrodę, w wysokości 12.000 zł, otrzymała praca Danuty Jaroszyńskiej-Ziach z zespołem. Wyróżnienie - sumę 4000 tys. zł, zdobył projekt, którego autorami są Agnieszka Zych i Andrea Quarello.

Sesja Rady Miejskiej w Kielcach odbędzie się 17 listopada br. (godz. 9.00) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta, Rynek 1. W porządku obrad znalazły się uchwały m.in. w sprawach: określenia zasad zbycia udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Spółka z o.o. w Kielcach, przyjęcia Programu współpracy w 2006 roku Gminy Kielce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, a także zatwierdzenia Statutu Szpitala Miejskiego Św. Aleksandra w Kielcach. Radni zajmą się również uchwałami dotyczącymi wydzierżawienia gruntów oraz sprzedaży nieruchomości położonych w Kielcach. (program sesji)

16 listopada przypada Światowy Dzień POChP (przewlekłej obturacyjnej choroby płuc), jednej z najczęstszych chorób przewlekłych naszych czasów. Lekarze szacują, że jej objawy wykazuje co dziesiąta osoba powyżej 30 roku życia. W związku ze Światowym Dniem POChP Stowarzyszenie Pomocy Chorym na POChP "Oddech" wraz z firmą farmaceutyczną GlaxoSmithKline będzie jak co roku prowadzić działania edukakacyjne pod hasłem "Polska oddycha". 16 listopada br. w godzinach 9.00-14.00 w Urzędzie Miasta (w Rynku od strony USC oraz na ul. Szymanowskiego przy Biurze Obsługi Interesanta) będą wykonywane bezpłatne badania spirometryczne dla wszystkich chętnych pracowników i interesantów

Pierwsze spotkanie poświęcone organizacji tradycyjnego "Sylwestera pod Gwiazdami" odbyło się dziś w ratuszu. Uczestniczyli w nim przedstawiciele m.in.: Urzędu Miasta, Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej oraz Radia Kielce.

149 osób skorzystało minionej nocy z pomocy kieleckich placówek dla bezdomnych i potrzebujących. (raport)

14.11.2005 r.

Setki kielczan wzięły udział w obchodach 87. Rocznicy Odzyskania Niepodległości, które odbyły się 11 listopada br. Po nabożeństwie w Bazylice Katedralnej uczestnicy przeszli ulicami Kielc pod Pomnik Niepodległości, gdzie przedstawiciele m.in. władz państwowych i samorządowych oraz przybyłe delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów. Uroczystości związane ze Świętem Niepodległości zakończył koncert pieśni patriotycznych w Wojewódzkim Domu Kultury. Wzięły w nim udział m.in.: "Zespół Pieśni i Tańca Kielce" oraz "Małe Kielczanki" i "Rewanż". 10 listopada br. w WDK wystąpił zespół Loch Camelot z Krakowa.

Uroczystości pod Pomnikiem...
Uroczystości pod Pomnikiem...
Podczas koncertu zespołu Loch...
Podczas koncertu zespołu Loch...
Podczas koncertu zespołu Loch...
Podczas koncertu zespołu Loch...

Harcerski Klub Sportowy 47-Kielce przeprowadził w dniach 11-13 listopada br. pierwszą edycję zawodów strzeleckich z broni pneumatycznej pod nazwą "Puchar Niepodległości", w których udział wzięło 27 osób. W Starachowicach zorganizowano imprezę towarzyszącą - wielobój strzelecki dla 21 KDH im. 1 SBS z udziałem 18 harcerzy z tej kieleckiej drużyny. Zawodnicy strzelali z broni pneumatycznej, kulowej i śrutowej. W Kielcach najlepsi byli: w konkurencji kpn 30 strzałów - Michał Moćko - HKS 47-Kielce, w konkurencji kpn 20 strzałów - Maciej Pękalski - Związek Strzelecki Kielce, w konkurencji kpn 20 strzałów - Paweł Cieniek - uczeń SP 33 Kielce. Zwycięzcy otrzymali puchary, medale i dyplomy ufundowane przez firmę STRZELEC-KDH. Impreza organizowana będzie co roku.

Pliki do pobrania

Więcej o zawodach

Komisja Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Kielcach zebrała się dziś w ratuszu. Tematem posiedzenia były m.in. założenia do przygotowania nowej strategii rozwoju Miasta Kielce, a także realizacja dokumentacji przyszłościowej ujętej w budżecie miasta na 2005 rok.

141 osób skorzystało minionej nocy z pomocy kieleckich placówek dla bezdomnych i potrzebujących. (raport)

10.11.2005 r.

Kieleccy radni przyjeli na dzisiejszej sesji uchwałę w sprawie zmian do "Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalych na rok szkolny 2005/2006".

Zespół Loch Camelot z Krakowa wystąpi dziś w Wojewódzkim Domu Kultury w związku z jutrzejszym Narodowym Świętem Niepodległości. Koncert pod patronatem prezydenta Kielc Wojciecha Lubawskiego rozpocznie się o godz. 18.00. Wstęp na imprezę będzie bezpłatny. Artyści wykonają pieśni patriotyczne. We wspólne śpiewanie będzie się mogła włączyć także publiczność, która otrzyma śpiewniki "Radosna Niepodległości", wydane staraniem Urzędu Miasta Kielce.

Na uroczysty koncert z okazji 87 rocznicy Odzyskania Niepodległości zaprasza dziś o godzinie 17.30 Dom Harcerza im. Natalii Machałowej w Kielcach - Białogonie, przy ul. Pańskiej 1A. W programie: występ Harcerskiej Orkiestry Dętej oraz montaż słowno-muzyczny w wykonaniu dzieci i młodzieży.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 28 im. Żołnierzy 4 pp "Czwartaków" w Kielcach przyjęli dziś pod opiekę pomnik Powstania Listopadowego, który znajduje się u zbiegu ulic Źródłowej i Zagórskiej. Palcówka przystąpiła w tym roku szkolnym do programu edukacyjnego pod nazwą "Ślady Przeszłości - uczniowie adoptują zabytki", organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. W ramach inicjatywy dzieci i młodzież poszukują w swojej okolicy ciekawych obiektów, poznają ich historię i podejmują się opieki nad nimi.

Komisja Edukacji i Kultury Rady Miejskiej w Kielcach dyskutowała dziś na temat perspektyw rozwoju Akademii Świętokrzyskiej oraz współpracy uczelni z władzami samorządowymi. Posiedzenie wyjazdowe radnych odbyło się w siedzibie uczelni przy ul. Żeromskiego.

Jadwiga Skrobacka, koordynator Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu w Kielcach, kierownik Referatu Polityki i Edukacji Ekologicznej Urzędu Miasta zdobyła wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie na koordynatora lokalnego Europejskiego Dnia bez Samochodu 2005. Przedsięwzięcie pod patronatem Komisji Europejskiej, a w Polsce - Ministra Środowiska, organizowane było w dniach 16 - 23 września 2005 roku. Kampanii przyświecało w tym roku hasło "Do pracy bez samochodu". Celem przedsięwzięcia jest podniesienie społecznej świadomości o szkodliwości zanieczyszczeń, hałasu i zbyt dużego natężenia ruchu, a także prezentacja działań i projektów zmierzających do budowania zrównoważonego transportu miejskiego. Urząd Miasta Kielce zorganizował w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu oraz Europejskiego Dnia bez Samochodu wiele ciekawych imprez dla mieszkańców. Odbyły się m.in. konferencje, seminaria, konkursy, pikniki, a także wspólne przejazdy rowerowe. Nagrody w konkursie dla koordynatorów lokalnych wręczone zostaną 17 listopada podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich EKOMEDIA FORUM. (więcej na stronie www.22wrzesien.org)

Akcja edukacyjna "Odblaskowy Pierwszak" odbyła się dziś w godz. 13.00 - 14.30 w sali koncertowej WDK w Kielcach. Celem przedsięwzięcia, które organizuje Komenda Miejska Policji w Kielcach ze Stowarzyszeniem Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych "Alter Ego" z Warszawy, jest propagowanie bezpieczeństwa ruchu pieszych - pierwszoklasistów na terenie naszego miasta. Udział w akcji bierze Klub Sportowy "Kolporter Korona Kielce". Piłkarze wręczyli dziś pierwszakom kamizelki odblaskowe. Patronat nad imprezą objął prezydent Kielc.

Wernisaż wystawy fotografii czarno - białej "Akt", autorstwa Dariusza Łaskiego z Piotrkowa Trybunalskiego rozpocznie się dziś o godz. 17.00 w Galerii Współczesnej Sztuki Sakralnej. Ekspozycję będzie można oglądać w siedzibie galerii, przy ul. Zamkowej 5/7 w Kielcach do 14 grudnia.

Uroczystości z okazji obchodów 87. Rocznicy Odzyskania Niepodległości rozpoczną się jutro o godz. 11.00 Mszą Świętą w Bazylice Katedralnej w Kielcach. Z katedry uczestnicy przemaszerują ulicami Kielc pod Pomnik Niepodległości. Podczas uroczystości (o 13.00), z udziałem m.in. władz państwowych i samorządowych, przybyłe delegacje złożą pod pomnikiem wieńce i wiązanki kwiatów.

W związku ze świętem 11 listopada br., w godz. 6.00-15.00 wyłączony z ruchu kołowego będzie Plac Niepodległości (przy Dworcu PKP). W tym okresie postój taksówek zostanie odpowiednio oznakowany i przeniesiony poza teren placu, na którym będą odbywać się uroczystości.

Otwarte biegi przełajowe rozpoczną się jutro o godz. 11.00 na Stadionie Lekkoatletycznym przy ul. Bocznej 11. Do udziału w imprezie zaprasza Urząd Miasta Kielce. Zapisy od godz. 9.00.

Byli partyzanci oddziału Armii Krajowej "Wybranieccy" zapraszają na uroczyste odsłonięcie i poświęcenie Panteonu Pamięci "Wybranieckich", które odbędzie się jutro (11 listopada) o godz. 10.00 na Cmentarzu Partyzanckim w Kielcach. Przewodniczącym Komitetu Honorowego uroczystości jest prezydent Kielc Wojciech Lubawski.

11 listopada br. (piątek) będzie dniem wolnym od pracy dla Urzędu Miasta Kielce. W sobotę, 12 listopada dyżur pełni Urząd Stanu Cywilnego (9.00-14.00 - rejestracja zgonów; 10.00-16.00 ceremonie ślubne). W godz. 9.00-14.00 pracuje także Biuro Obsługi Interesanta (Rynek 1, od strony Placu Konstytucji).

Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach informuje, że od 14 listopada br. ulegną likwidacji kursy linii Nr 103 (trasa: Dworzec PKP ul. Żelazna - Barwinek Al. Księdza Popiełuszki. Decyzja ta jest podyktowana niewielką ilością pasażerów korzystających z w/w linii autobusowej.

9.11.2005 r.

Sesja Rady Miejskiej w Kielcach odbędzie się jutro (godz. 12.00) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta, Rynek 1. W porządku obrad znalazł się projekt uchwały w sprawie zmian do "Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalych na rok szkolny 2005/2006".

11 listopada br. (piątek) będzie dniem wolnym od pracy dla Urzędu Miasta Kielce. W sobotę 12 listopada br. dyżur pełni Urząd Stanu Cywilnego (9.00-14.00 - rejestracja zgonów; 10.00-16.00 ceremonie ślubne). W godz. 9.00-14.00 pracuje także Biuro Obsługi Interesanta (Rynek 1, od strony Placu Konstytucji).

Galeria Sztuki Współczesnej zaprasza na wernisaż wystawy fotografii czarno - białej "Akt", autorstwa Dariusza Łaskiego z Piotrkowa Trybunalskiego. Początek wystawy, która czynna będzie do 14 grudnia, jutro o godz. 17.00 w siedzibie galerii przy ul. Zamkowej 5/7 w Kielcach.

Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach informuje, że od 14 listopada br. ulegną likwidacji kursy linii Nr 103 (trasa: Dworzec PKP ul. Żelazna - Barwinek Al. Księdza Popiełuszki. Decyzja ta jest podyktowana niewielką ilością pasażerów korzystających z w/w linii autobusowej.

Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Kielcach zebrała się dziś w ratuszu. Radni zajmowali się m.in. oceną sytuacji finansowej miasta za 9 m-cy 2005 roku. Tematem było także opiniowanie projektów uchwał na sesję.

Oficjalny plakat uroczystości

8.11.2005 r.

Uroczystości obchodów 87. Rocznicy Odzyskania Niepodległości rozpoczną się 11 listopada o godz. 11.00 Mszą Świętą w Bazylice Katedralnej w Kielcach. Z katedry uczestnicy przemaszerują ulicami Kielc pod Pomnik Niepodległości. Podczas uroczystości, z udziałem m.in. władz państwowych i samorządowych, przybyłe delegacje złożą pod pomnikiem wieńce i wiązanki kwiatów. 11 listopada br. Urząd Miasta zaprasza także do udziału w otwartych biegach przełajowych, które odbędą się o godz. 11.00 na Stadionie Lekkoatletycznym - ul. Boczna 11 (zapisy od godz. 9.00). W przeddzień uroczystości 87. Rocznicy Odzyskania Niepodległości w naszym mieście wystąpi zespół Loch Camelot z Krakowa. Podczas koncertu w Wojewódzkim Domu Kultury (10 listopada br., godz. 18.00) artyści wykonają pieśni patriotyczne. Wstęp na koncert będzie bezpłatny. W związku ze świętem narodowym 11 listopada br. (w godz. 6.00-15.00) wyłączony z ruchu kołowego będzie Plac Niepodległości (przy Dworcu PKP). W tym okresie postój taksówek przeniesiony zostanie poza teren placu, na którym będzie odbywać się uroczystość i odpowiednio oznakowany.

 

Śpiewnik (do pobrania *.pdf - 1,5 MB)

11 listopada br. (piątek) będzie dniem wolnym od pracy dla Urzędu Miasta Kielce. W sobotę 12 listopada br. dyżur pełni Urząd Stanu Cywilnego (9.00-14.00 - rejestracja zgonów; 10.00-16.00 ceremonie ślubne). W godz. 9.00-14.00 pracuje także Biuro Obsługi Interesanta (Rynek 1, od strony Placu Konstytucji).

Dom Harcerza zaprasza na uroczysty koncert z okazji 87 rocznicy odzyskania niepodległości, który odbędzie się 10 listopada 2005 r. o godzinie 17.30 w Domu Harcerza im. Natalii Machałowej w Kielcach - Białogonie, przy ul. Pańskiej 1A. W programie uroczystości: koncert Harcerskiej Orkiestry Dętej oraz montaż słowno muzyczny w wykonaniu dzieci i młodzieży.

Byli partyzanci oddziału Armii Krajowej "Wybranieccy" zapraszają na uroczyste odsłonięcie i poświęcenie Panteonu Pamięci "Wybranieckich", które odbędzie się 11 listopada br. (godz. 10.00) na Cmentarzu Partyzanckim w Kielcach. Przewodniczącym Komitetu Honorowego uroczystości jest prezydent Kielc Wojciech Lubawski.

Młodzi wokaliści i uczestnicy zajęć plastycznych z Młodzieżowego Domu Kultury w Kielcach znaleźli się wśród laureatów III Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej "Nad Wierną Rzeką" w Małogoszczu oraz XXVIII Ogólnopolskiego Konkursu Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży "Krajobraz Polski-Tradycje, Współczesność, Przyszłość" w Gorzowie Wielkopolskim.

 

III Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dziecięcej "Nad Wierną Rzeką" w Małogoszczu - 5 listopada br.

I miejsce w kategorii wiekowej do 10 lat zajęła Marta Rabiej - uczennica Joanny Litwin - Studio Piosenki "Blue Song"

I miejsce w kategorii wiekowej 11-13 lat zajęła Małgorzata Nakonieczna ze Studia Piosenki "Ga-Ga" prowadzonego przez Grażynę Budziasz

III miejsce w kategorii wiekowej 14-16 lat zdobyła Klaudia Dzwonek ze Studia Piosenki "Talent" prowadzonego przez Mirosława Ziąbera.

 

XXVIII Ogólnopolski Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży "Krajobraz Polski- Tradycje, Współczesność, Przyszłość" Gorzów Wielkopolski. Nagrodzono i wyróżniono następujące osoby z MDK w Kielcach:

Nagrody:

Joanna Mucha lat 7 - uczennica Oliwii Hildebrandt-Ryczek

Ada Szymonek lat 8 - uczennica Barbary Wałek

Adrian Siudak lat 9 - uczeń Oliwii Hildebrandt-Ryczek

 

Wyróżnienia:

Karol Benć lat 5 - uczeń Oliwii Hildebrandt-Ryczek

Mateusz Dziedzic lat 6 - uczeń Barbary Wałek

Weronika Pacanowska lat 6 - uczennica Oliwii Hildebrandt-Ryczek

Kacper Błaszczyk lat 7 - uczeń Oliwii Hildebrandt-Ryczek

Maja Śliwakowska lat 7 - uczennica Oliwii Hildebrandt-Ryczek

Stefania Stefańczyk lat 7 - uczennica Barbary Wałek

 

Pani Oliwia Hildebrandt-Ryczek została uhonorowana przez jury konkursu nagrodą specjalną (jedną z 10 w Polsce) z uwagi na ilość nagrodzonych i wyróżnionych prac oraz ich wysoki poziom artystyczny.

Komisja Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Kielcach zebrała się dziś w hotelu "Stadion" przy ul. Ściegiennego 8. Tematem posiedzenia był m.in. stan zaawansowania budowy stadionu piłkarskiego i hali sportowej. Komisja zajęła także stanowisko w sprawie projektu budżetu na 2006 rok.

Oficjalny plakat uroczystości

7.11.2005 r.

 Uroczystości obchodów 87. Rocznicy Odzyskania Niepodległości rozpoczną się 11 listopada o godz. 11.00 Mszą Świętą w Bazylice Katedralnej w Kielcach. Z katedry uczestnicy przemaszerują ulicami Kielc pod Pomnik Niepodległości. Podczas uroczystości, z udziałem m.in. władz państwowych i samorządowych, przybyłe delegacje złożą pod pomnikiem wieńce i wiązanki kwiatów. 11 listopada br. Urząd Miasta zaprasza także do udziału w otwartych biegach przełajowych, które odbędą się o godz. 11.00 na Stadionie Lekkoatletycznym - ul. Boczna 11 (zapisy od godz. 9.00). W przeddzień uroczystości 87. Rocznicy Odzyskania Niepodległości w naszym mieście wystąpi zespół Loch Camelot z Krakowa. Podczas koncertu w Wojewódzkim Domu Kultury (10 listopada br., godz. 18.00) artyści wykonają pieśni patriotyczne. W związku ze świętem narodowym 11 listopada br. (w godz. 6.00-15.00) wyłączony z ruchu kołowego będzie Plac Niepodległości (przy Dworcu PKP). W tym okresie postój taksówek przeniesiony zostanie poza teren placu, na którym będzie odbywać się uroczystość i odpowiednio oznakowany.

 

Śpiewnik (do pobrania *.pdf - 1,5 MB)

Ocenie pracy dydaktyczno-szkoleniowej z zakresu prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w klasach sportowych poświęcone było spotkanie, które odbyło się dziś w Urzędzie Miasta przy ul. Szymanowskiego 6. Szczegółowo omówione zostały zajęcia z piłki ręcznej, organizowane dla dziewcząt i chłopców w kieleckich szkołach.

4.11.2005 r.

Kolejne popiersia stanęły dziś na Skwerze Szarych Szeregów w Kielcach. Są to rzeźby: Cz. Niemena, A. Warhola oraz Z. Herberta. Prace autorstwa Pawła Witkowskiego, Sławomira Micka i Arkadiusza Latosa zwyciężyły w ogłoszonym przez Urząd Miasta i Związek Polskich Artystów Rzeźbiarzy konkursie, który został rozstrzygnięty 4 października br.

 

 

Ocenie pracy dydaktyczno-szkoleniowej z zakresu prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w klasach sportowych poświęcone zostanie spotkanie, które odbędzie się w poniedziałek (7.11) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta przy ul. Szymanowskiego 6. Szczegółowemu omówieniu poddane będą zajęcia z piłki ręcznej, organizowane dla dziewcząt i chłopców w kieleckich szkołach.

3.11.2005 r.

O G Ł O S Z E N I E  

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta w Kielcach informuje, iż z dniem 01.05.2004 r. uległy zmianie art. 5 i 6 ustawy z dnia 16.07.1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tj. Dz. U. z 2003, Nr 159, poz.1547, Dz.U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz.1055. Nr 167, poz.1760, Dz.U. z 2005r. Nr 175, poz.1457) m.in. w zakresie dot. wyborów do rad gmin.

Zgodnie z zapisami ww. ustawy, prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) do rady gminy ma każdy obywatel polski, który:

- najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat oraz stale zamieszkuje na obszarze działania tej rady;

- został wpisany do prowadzonego w tej gminie stałego rejestru wyborców, najpóźniej na 12 miesięcy przed dniem wyborów;

- został wpisany do stałego rejestru wyborców w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień głosowania, jeżeli ukończył 18 lat w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień wyborów lub w dniu głosowania.

Z powyższego wynika, że w przypadku osób dokonujących zameldowania na terenie Miasta Kielce udział w wyborach weźmie ten wyborca, który dokona zameldowania lub wpisze się do stałego rejestru wyborców na własny wniosek na terenie miasta najpóźniej na 12 miesięcy przed dniem wyborów.

 - Cieszymy się, że będziemy mogli prowadzić zajęcia sportowe w lepszych warunkach. Dziękujemy za to władzom miasta - powiedziała dyrektor Gimnazjum Nr 2 Alina Wójcik podczas uroczystego oddania do użytku zmodernizowanych boisk szkolnych. W uroczystości brali udział przedstawiciele m.in.: Urzędu Miasta, Rady Miejskiej, Kuratorium Oświaty oraz nauczyciele i uczniowie. Inwestycja została sfinansowana z budżetu miasta.

Książki, które zostały zgromadzone dla polskiej szkoły w Winnicy podczas zbiórki zainicjowanej przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kielcach, są obecnie segregowane w ratuszu. Placówka poprosiła o pomoc w zorganizowaniu biblioteki z książkami i podręcznikami w języku polskim kielecką delegację, która przebywała na Ukrainie w połowie września br. Księgozbiór trafi wkrótce do polskiej szkoły działającej przy parafii Ojców Kapucynów w Winnicy.

35161 złotych udało się zebrać na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Starym podczas zbiórki organizowanej w Dniu Wszystkich Świętych przez Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Narodowego. Na sumę tę składa się także kwota 3512 złotych uzbierana przez kielczanina Zdzisława Sabata, kwestującego na rzecz kieleckich nekropolii od 1981 roku.

Byli partyzanci oddziału Armii Krajowej "Wybranieccy" zapraszają na uroczyste odsłonięcie i poświęcenie Panteonu Pamięci "Wybranieckich", które odbędzie się 11 listopada br. (godz. 10.00) na Cmentarzu Partyzanckim w Kielcach. Przewodniczącym Komitetu Honorowego uroczystości jest prezydent Kielc Wojciech Lubawski.

Komisja Zdrowia Rady Miejskiej w Kielcach zebrała się dziś w Urzędzie Miasta. Tematem posiedzenia była spłata zadłużenia przez ZOZ Kielce i Szpital Miejski (stan zobowiązań na koniec października 2005 r.).

2.11.2005 r.

Uroczystości obchodów 87. Rocznicy Odzyskania Niepodległości rozpoczną się 11 listopada o godz. 11.00 Mszą Świętą w Bazylice Katedralnej w Kielcach. Z katedry uczestnicy przemaszerują ulicami Kielc pod Pomnik Niepodległości. Podczas uroczystości, z udziałem m.in. władz państwowych i samorządowych, przybyłe delegacje złożą pod pomnikiem wieńce i wiązanki kwiatów. 11 listopada br. Urząd Miasta zaprasza także do udziału w otwartych biegach przełajowych, które odbędą się o godz. 11.00 na Stadionie Lekkoatletycznym - ul. Boczna 11 (zapisy od godz. 9.00). W przeddzień uroczystości 87. Rocznicy Odzyskania Niepodległości w naszym mieście wystąpi zespół Loch Camelot z Krakowa. Podczas koncertu w Wojewódzkim Domu Kultury (10 listopada br., godz. 18.00) artyści wykonają pieśni patriotyczne.

W związku z dużym zainteresowaniem przedsiębiorców zagadnieniami związanymi z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej na rynku niemieckim, Centrum Euro Info przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej zaprasza na szkolenie pn. "Zasady prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Niemiec". Szkolenie odbędzie się 17 listopada 2005 r. (czwartek) w godzinach 10.00-15.00 w Kielcach (siedziba SIPH przy ul. Sienkiewicza 53, IV p.).

Pliki do pobrania

Formularz zgłoszeniowy

"Zaduszki Szantowe", które odbyły się w minioną sobotę w Kieleckim Centrum Kultury, rozpoczęły odgłosy syren okrętowych. Widowisko, poświęcone zostało pamięci wszystkich tych, którzy zginęli w morzu. Wystąpili: "The Grogers", "Bezmiary", Grzegorz "Gooroo" Tyszkiewicz, "Cztery Refy", Piotr Zadrożny, "Passat", Bogusław Nowicki, "Pchnąć w Tę Łódź Jeża" i na zakończenie formacja "all hands". Publiczność znakomicie przyjęła płynące ze sceny melodie tradycyjnych pieśni żeglarskich, pieśni bitewne i wielorybnicze oraz ballady. Koncert, zorganizowany przez Stowarzyszenie "Gejtawy" rozpoczął III Kieleckie Spotkania z Piosenką Żeglarską "Szanta na sukces".

Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności