Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Internetowa Telewizja Kielce

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Archiwum aktualności październik 2005

28.10.2005 r.

31 października (poniedziałek) będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miasta Kielce. Dyżury w tym dniu w godzinach 7.30-15.30 pełnić będą pracownicy następujących Referatów:

- w Wydziale Spraw Obywatelskich
Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych,
Referat Rejestracji Pojazdów,
Referat Praw Jazdy
Referat Spraw Wojskowych

- w Urzędzie Stanu Cywilnego - rejestracja zgonów.

- w Wydziale Organizacynym
Biuro Obsługi Interesantów.


Zgodnie z Zarządzeniem Nr 327/2005 Prezydenta Miasta Kielce dzień wolny urzędnicy odpracowali w sobotę, 22 października br.

W związku z dużym zainteresowaniem przedsiębiorców zagadnieniami związanymi z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej na rynku niemieckim, Centrum Euro Info przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej zaprasza na szkolenie pn. "Zasady prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Niemiec". Szkolenie odbędzie się 17 listopada 2005 r. (czwartek) w godzinach 10.00-15.00 w Kielcach (siedziba SIPH przy ul. Sienkiewicza 53, IV p.).

Pliki do pobrania

formularz zgłoszeniowy

W okresie od 29 października do 1 listopada br. wystąpią  zmiany  w  organizacji  ruchu  w  rejonach  cmentarzy przy ul. Zagnańskiej, Ściegiennego i w Cedzynie - informuje Miejski Zarząd Dróg w Kielcach. (więcej)

Od dziś do 2 listopada br. obowiązują zmiany w kursowaniu niektórych linii autobusowych - informuje Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach. (więcej)

27.10.2005 r.

IV Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii rozpoczęła się dziś w budynku Biblioteki Głównej Politechniki Świętokrzyskiej (Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 7). W holu biblioteki wystawione są stoiska firm działających w obszarze nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania szerokopasmowego Internetu, elektronicznego obiegu dokumentów oraz możliwości, jakie stwarza regionalny portal e-świętokrzyskie. Podczas uroczystego otwarcia Giełdy odbyła się wideokonferencja, w ramach, której nastąpiło połączenie m.in. z prezydentem Kielc oraz dyrektorem Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Organizatorem imprezy jest Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Wstęp wolny.

 

W Sali Seminaryjnej nr 34 Biblioteki Głównej Politechniki Świętokrzyskiej odbywa się, towarzysząca Giełdzie konferencja "Zastosowanie nowoczesnych technologii informatycznych w biznesie i administracji", adresowana do administracji, placówek publicznych, organizacji pozarządowych, przedstawicieli biznesu, studentów oraz mieszkańców regionu. Konferencja poświęcona jest rozwojowi innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw, kierunkom rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie świętokrzyskim, prezentacji nowych technologii i usług informacyjnych. Partnerem przedsięwzięcia jest NASK - Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa. O godzinie 16.00, podczas uroczystego zakończenia Giełdy, zostaną wręczone wyróżnienia w trzech kategoriach: "Najciekawsza ekspozycja", "Nowoczesny produkt", "Innowacyjna usługa".

Pliki do pobrania

Zespół Urzędu Miasta z...

5:3 pokonali we wczorajszym meczu piłkarskim miejscy urzędnicy drużynę Politechniki Świętokrzyskiej. Spotkanie rozegrane na stadionie międzyszkolnym zakończyło sportową inaugurację nowego roku akademickiego na PŚ.

31 października (poniedziałek) będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miasta Kielce. Dyżury w tym dniu w godzinach 7.30-15.30 pełnić będą pracownicy następujących Referatów:

- w Wydziale Spraw Obywatelskich
Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych,
Referat Rejestracji Pojazdów,
Referat Praw Jazdy
Referat Spraw Wojskowych

- w Urzędzie Stanu Cywilnego - rejestracja zgonów.

- w Wydziale Organizacynym
Biuro Obsługi Interesantów.


Zgodnie z Zarządzeniem Nr 327/2005 Prezydenta Miasta Kielce dzień wolny urzędnicy odpracowali w sobotę, 22 października br.

Komisja Edukacji i Kultury Rady Miejskiej w Kielcach zebrała się dziś w siedzibie Galerii BWA. Tematem posiedzenia była m.in. sytuacja finansowa, działalność i plany rozwojowe placówki. Radni dyskutowali także nad pozyskiwaniem środków finansowych poza budżetowych przez instytucje kultury. Dziś w ratuszu spotkała się Komisja Statutowo-Samorządowa RM. Radni omówiali współpracę miasta z organizacjami pozarządowymi.

W okresie od 29 października do 1 listopada br. wystąpią  zmiany  w  organizacji  ruchu  w  rejonach  cmentarzy przy ul. Zagnańskiej, Ściegiennego i w Cedzynie - informuje Miejski Zarząd Dróg w Kielcach. (więcej)

Od jutra do 2 listopada br. obowiązują zmiany w kursowaniu niektórych linii autobusowych - informuje Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach. (więcej)

26.10.2005 r.

IV Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii rozpocznie się jutro o godz. 10.00 w budynku Biblioteki Głównej Politechniki Świętokrzyskiej (Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 7). W holu biblioteki staną stoiska wystawowe firm działających w obszarze nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania szerokopasmowego Internetu, elektronicznego obiegu dokumentów oraz możliwości, jakie stwarza regionalny portal e-świętokrzyskie. Podczas uroczystego otwarcia Giełdy odbędzie się wideokonferencja, w ramach, której nastąpi połączenie m.in. z prezydentem Kielc oraz dyrektorem Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Organizatorem imprezy jest Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Wstęp wolny.

W Sali Seminaryjnej nr 34 Biblioteki Głównej Politechniki Świętokrzyskiej odbywa się, towarzysząca Giełdzie konferencja "Zastosowanie nowoczesnych technologii informatycznych w biznesie i administracji", adresowana do administracji, placówek publicznych, organizacji pozarządowych, przedstawicieli biznesu, studentów oraz mieszkańców regionu. Konferencja poświęcona jest rozwojowi innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw, kierunkom rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie świętokrzyskim, prezentacji nowych technologii i usług informacyjnych. Partnerem przedsięwzięcia jest NASK - Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa. O godzinie 16.00, podczas uroczystego zakończenia Giełdy, zostaną wręczone wyróżnienia w trzech kategoriach: "Najciekawsza ekspozycja", "Nowoczesny produkt", "Innowacyjna usługa".

 

 

Pliki do pobrania

Siedzibę WSA otwiera Prezes...

Otwarcie siedziby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego odbyło się dziś przy ul. Prostej 10 w Kielcach. W uroczystości brali udział przedstawiciele m.in.: władz województwa, wymiaru sprawiedliwości oraz władz miasta. Budynek dla potrzeb Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przekazała na rzecz Skarbu Państwa Rada Miejska w Kielcach w 2004 roku.

21 października weszła w życie ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180/2005, poz. 1495), która określa wymagania, jakim powinien odpowiadać sprzęt elektryczny i elektroniczny, jak również zasady postępowania ze zużytym sprzętem w sposób zapewniający ochronę zdrowia i życia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Mecz piłkarski pomiędzy pracownikami Politechniki Świętokrzyskiej a urzędnikami kieleckiego ratusza zakończy dziś sportową inaugurację nowego roku akademickiego na PŚ. Spotkanie rozpocznie się o godz. 16.00 na stadionie międzyszkolnym przy ul. Prostej. Zapraszamy do dopingowania naszych kolegów.

W okresie od 29 października do 1 listopada br. wystąpią  zmiany  w  organizacji  ruchu  w  rejonach  cmentarzy przy ul. Zagnańskiej, Ściegiennego i w Cedzynie - informuje Miejski Zarząd Dróg w Kielcach. (więcej)

Wizerunek Kielc był tematem...

25.10.2005 r.

Prezentacja multimedialna wyników badań dotyczących wizerunku Miasta Kielce odbyła się dziś w Urzędu Miasta. Przedsięwzięcie to jest kolejnym etapem, jaki realizuje Urząd Miasta w celu stworzenia silnej "Marki Kielce". Kompleksowe badania sondażowe będą stanowiły podstawę do stworzenia Strategii Promocji Miasta na lata 2006-2010 - wyjaśnia M. Frankiewicz, kierownik Referatu Promocji UM. Ich celem było wyodrębnienie: obecnego wizerunku miasta, obszarów negatywnych skojarzeń, a także atutów wizerunkowych. W prezentacji, którą przeprowadził wykonawca badań firma IQS Quant Group z Warszawy, wzięli udział przedstawiciele władz miasta, radni oraz dyrektorzy magistrackich wydziałów. Badania zostały wykonane na reprezentatywnej grupie 1005 mieszkańców całej Polski, a także 400-osobowej grupie kielczan oraz 100 - przedsiębiorców i 60 - dziennikarzy.

 

Z badań tych wynika, iż Kielce nie dysponują wyrazistym symbolem, który mógłby być wyróżnikiem naszego miasta. Ponadto osoby, które odwiedziły już Kielce postrzegają je znacznie lepiej niż ci, którzy nie gościli w naszym mieście. Sympatia do swojego miejsca zamieszkania jest silniejsza wśród kielczan niż u innych mieszkańców Polski. Z badań możemy również wywnioskować założenie, że "Kielce bez regionu nie istnieją", co w tym wypadku oznacza, że zdecydowana większość pozytywnych skojarzeń to odniesienia do regionu świętokrzyskiego i Gór Świętokrzyskich. Dla wykreowania wyraźnej marki miasta niezbędne są klarowne, czytelne symbole, "klamra" spinająca naturalny potencjał. Mogą to być np. unikalne atrakcje geologiczne, możliwość uprawiania sportów ekstremalnych/zimowych, przyjazne człowiekowi środowisko, jedna wiodąca i bardzo charakterystyczna impreza czy wreszcie targi.

31 października (poniedziałek) będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miasta Kielce. Dyżury w tym dniu w godzinach 7.30-15.30 pełnić będą pracownicy następujących Referatów:

- w Wydziale Spraw Obywatelskich
Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych,
Referat Rejestracji Pojazdów,
Referat Praw Jazdy
Referat Spraw Wojskowych

- w Urzędzie Stanu Cywilnego - rejestracja zgonów.

- w Wydziale Organizacynym
Biuro Obsługi Interesantów.


Zgodnie z Zarządzeniem Nr 327/2005 Prezydenta Miasta Kielce dzień wolny urzędnicy odpracowali w sobotę, 22 października br.

Zgodnie z Rozporządzeniem Wojewody Świętokrzyskiego Nr 91/2005 z dnia 5 października br. w okresie od 26.10.2005 r. do 28.02.2006 r. obowiązywała będzie ochrona gatunkowa jodły pospolitej na terenie całego regionu. Rozporządzenie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego Nr 240 z dnia 12.10.2005 r. poz. 2968.

Ilona Sojda od pięciu lat rozwijająca swoje umiejętności wokalne w Domu Kultury "Zameczek" pod kierunkiem instruktora muzycznego Andrzeja Wolskiego zdobyła I nagrodę 41. Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie. Iloną opiekuje się także Marek Tercz, prowadzący Studio Interpretacji Piosenki Aktorskiej w KCK w Kielcach.

Komisja Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Kielcach zbierze się dziś (godz. 13.00) w ratuszu. Radni dyskutować będą nad stanem zaawansowania rozbudowy tras zjazdowych i biegowych. Omówione zostaną także propozycje powstania lodowisk w mieście.

123 osoby skorzystały minionej nocy z pomocy kieleckich placówek dla bezdomnych i potrzebujących. (więcej)

W Urzędzie Miasta przyjmowano...

24.10.2005 r.

Spokojnie przebiegała wczoraj w naszym mieście II tura wyborów prezydenta RP. Kielczanie głosowali w 97 obwodowych komisjach wyborczych. 11 obwodów utworzono w szpitalach, domach pomocy społecznej oraz areszcie śledczym. Przedstawiciele pierwszych komisji dotarli z policzonymi głosami do Urzędu Miasta około 20.30 Tu, podobnie jak w wyborach parlamentarnych wyniki zostały wprowadzone do kalkulatora wyborczego i przesłane do Okręgowej Komisji Wyborczej w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim. Wprowadzanie danych z protokołów zakończono w ratuszu przed 23. Według oficjalnych wyników Państwowej Komisji Wyborczej ze wszystkich obwodów głosowania Lecha Kaczyńskiego w drugiej turze poparło 54,04 % głosujących. Na Donalda Tuska głos oddało 45,96 % biorących udział w wyborach.

123 osoby skorzystały minionej nocy z pomocy kieleckich placówek dla bezdomnych i potrzebujących. (więcej)

Wydawanie dokumentów...

22.10.2005 r.

Jutro II tura wyborów prezydenta RP. Dziś w Urzędzie Miasta wydawano dokumenty przedstawicielom obwodowych komisji wyborczych z terenu Kielc. W dniu głosowania (23 października br.) lokale wyborcze otwarte będą od godz. 6.00 do 20.00.

W celu ułatwienia osobom niepełnosprawnym zamieszkującym w Kielcach dojazdu do lokali wyborczych i powrotu do domu 23 października br. (II tura wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej) zostanie zabezpieczony transport. Osoby zainteresowane tą formą pomocy mogą składać zamówienia w dniu wyborów pod numerem telefonu 36-76-600 w godz. 8.00- 20.00.

Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach informuje, że od 23 października br. (niedziela) w związku z otwarciem dla ruchu kołowego węzła komunikacyjnego ul. Krasickiego i Al. Solidarności, wznowione zostaną kursy autobusów linii Nr: 35, 40, 40 bis, 101, F, TESCO (wg obowiązujących rozkładów jazdy).

21.10.2005 r.

II tura wyborów prezydenta RP odbędzie się w niedzielę, 23 października 2005 r. W Kielcach dla przeprowadzenia wyborów parlamentarnych i prezydenta RP utworzono 97 obwodowych komisji wyborczych, w tym 11 obwodów w szpitalach, domach pomocy społecznej oraz areszcie śledczym. W każdej z obwodowych komisji wyborczych zasiądzie 9 osób. Siedem siedzib obwodowych komisji wyborczych jest specjalnie przystosowanych dla osób niepełnosprawnych: nr 6 - Integracyjne Przedszkole Samorządowe nr 27, ul. S. Toporowskiego nr 11a (tel. 342-68-45), nr 13 - Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, ul. Zagórska 14 (tel. 344-34-47), nr 16 - Dom Kultury "Zameczek", ul. Słowackiego 23 (tel. 361-39-44), nr 21 - w III L.O. im. C.K. Norwida przy ul. Jagiellońskiej 4 (tel. 368-46-48), nr 40 - Świętokrzyska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Warszawska 155 (tel. 331-42-69), nr 43 - Przedszkole Samorządowe nr 42, ul. E. Orzeszkowej 26 (tel. 331-34-20), nr 56 - Urząd Miasta, ul. Szymanowskiego 6, (tel. 367-65-02). Przypominamy także, że dla przeprowadzenia wyborów parlamentarnych i prezydenta RP dokonano zmian w podziale miasta na obwody głosowania tworząc nowe obwody głosowania. Dotyczy to obwodów: nr 39 - Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, ul. Zagnańska 232 A (tel. 331-40-99), nr 58 - Dom Działkowca, ul. Głogowa 6 (tel. 607-919-435), nr 66 - Zespół Szkół Ogólnokształcacych nr 16, ul. Barwinek 31 (tel. 361-95-08), nr 84- Dom Harcerza, ul. Pańska 1 a (tel. 345-27-37) - szczegóły Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce z dnia 22 sierpnia 2005 roku. 9 października br. lokale wyborcze otwarte będą od godz. 6.00 do 20.00. Obwodowe komisje wyborcze będą pracować od godz. 5.00.

Jeszcze dziś wydawane będą zaświadczenia o prawie do głosowania dla osób, które zamierzają głosować poza miejscem stałego zamieszkania (także osoby niepełnosprawne, które chcą głosować poza miejscem swojego zamieszkania w obwodach specjalnie przystosowanych). Mozna je odbierać w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta w Kielcach, ul. Szymanowskiego 6, Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych w pokojach: 88, 89, 90, 91 w godzinach od 8.00 do 17.00.

Sortowanie dokumentów

W Urzędzie Miasta trwają ostatnie przygotowania do II tury wyborów prezydenta RP. Niezbędne do ich przeprowadzenia dokumenty są gromadzone i rozdzielane na poszczególne obwody. W sobotę rano przedstawiciele Obwodowych Komisji Wyborczych odbiorą materiały. Następnie dokumenty zostaną przewiezione do lokali wyborczych w mieście.

Spotkanie w Urzędzie Miasta

Zespół Reagowania Kryzysowego zebrał się dziś w ratuszu. Spotkanie odbyło się w związku z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 15 października 2005 r. "w sprawie zarządzenia środków związanych z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu". Tematem dyskusji była przede wszystkim sprawa przekazania ujednoliconej informacji na temat działań w wypadku zagrożeń wszystkim odpowiednim służbom na terenie miasta oraz mieszkańcom Kielc. - Dochodzą do nas sygnały od zaniepokojonych mieszkańców. Chcemy rzetelnie poinformować kielczan na temat postępowania w razie zagrożenia - powiedział Krzysztof Papuda, dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego UM Kielce. - Miasto ma warianty działania na wypadek sytuacji kryzysowej - dodał. W spotkaniu brali udział przedstawiciele: Urzędu Miasta, Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej oraz Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej. Przypadki odnalezienia martwych ptaków należy zgłaszać pod numerami tel.: 986 i 112.

31 października (poniedziałek) będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miasta Kielce. Dyżury w tym dniu w godzinach 7.30-15.30 pełnić będą pracownicy następujących Referatów:

- w Wydziale Spraw Obywatelskich
Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych,
Referat Rejestracji Pojazdów,
Referat Praw Jazdy
Referat Spraw Wojskowych

- w Urzędzie Stanu Cywilnego - rejestracja zgonów.

- w Wydziale Organizacynym
Biuro Obsługi Interesantów.


Zgodnie z Zarządzeniem Nr 327/2005 Prezydenta Miasta Kielce dzień wolny urzędnicy odpracują w sobotę, 22 października br.

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że w nocy z 21 na 22 października br. zostanie włączone do ruchu kołowego nowo wybudowane rondo na skrzyżowaniu ulic: Bp. Mieczysława Jaworskiego i Al. Solidarności.

Dom Kultury "Zameczek" zaprasza na kolejne spotkanie w ramach młodzieżowej kawiarni artystycznej. Dziś o godz. 17.30 w siedzibie placówki przy ul. Słowackiego 23 rozpocznie się program pt. "Kabaret z piosenką w tle" przygotowany przez Grupę Inicjatyw Kulturalnych "Jaskinia Platona". Wstęp wolny.

20.10.2005 r.

Goście z miast partnerskich...
Symboliczne przekazanie...
Ślubowanie nowych radnych
Sportowy upominek dla...
Wpisy do Księgi Pamięci...

Delegacje miast partnerskich Kielc: Budapesztu Czepel z Węgier, Gotha z Niemiec, Orange z Francji, Sandviken ze Szwecji i Winnicy z Ukrainy gościły na sesji Rady Miejskiej w Kielcach, która odbywa się dziś w Urzędzie Miasta. Podczas sesji przekazano niemal 3000 książek zebranych w naszym mieście dla polskiej szkoły, działającej przy parafii Ojców Kapucynów w Winnicy. Placówka poprosiła o pomoc w zorganizowaniu biblioteki z książkami i podręcznikami w języku polskim kielecką delegację, która przebywała na Ukrainie w połowie września br. W czasie obrad zaprzysiężono również dwóch nowych radnych - Jacka Nowaka i Dariusza Pęczkowicza, którzy zastąpią obecnych parlamentarzystów: senatora Jacka Włosowicza oraz posła Włodzimierza Stępnia. W porządku obrad znalazły się również uchwały m.in. w sprawach: przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej oraz powołania na to stanowisko nowego kandydata. Z uwagi na przejście na emeryturę dotychczasowego Miejskiego Rzecznika Konsumentów, Stanisława Kamińskiego, rajcy powołali dziś na to stanowisko Mariusza Burcharta. Radni zajmą się również uchwałami dotyczącymi: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "KIELCE POŁUDNIE - DYMINY - OBSZAR 2" (rejon ulic Ściegiennego, Kalinowej i Łukowskiej do granic administracyjnych miasta z gmina Morawica), a także miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kielcach, ograniczonego ulicami: Aleją IX Wieków Kielc i Piotrkowską. (program sesji)

Radny Krzysztof Słoń został na dzisiejszej sesji wybrany na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kielcach, zastępując na tym stanowisku Posła na Sejm RP Halinę Olendzką.

Stanisław Kamiński i Mariusz...

Radni powołali dziś Mariusza Burcharta na Miejskiego Rzecznika Konsumentów. Zastapił on na tym stanowisku odchodzącego na emeryturę Stanisława Kamińskiego. Mariusz Burchart ma 44 lata. Jest absolwentem Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 1988 roku rozpoczął pracę w Oddziale Wojewódzkim Stowarzyszenia PAX w Kielcach - od 1990 Dyrektor Oddziału. W czerwcu 1999 roku powołany na stanowisko zastępcy Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej. Współpracował m.in. z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, szczególnie w zakresie wdrażania do polskiego prawodawstwa dyrektyw Unii Europejskiej związanych z prawami konsumentów. W latach 1999-2003 także w składzie Rady Programowej Polskiego Radia Kielce S.A. Posiada certyfikaty z zakresu Zintegrowanych Systemów Zarządzania oraz Certyfikat Auditora Wewnętrznego ZSZ.

Dziś i jutro Najwyższa Izba Kontroli przeprowadzi badania ankietowe - badania zadowolenia mieszkańców z jakości obsługi w Urzędzie Miasta Kielce. Ankieta zawierać będzie kilka ogólnych pytań związanych z załatwianiem spraw administracyjnych. Jesteśmy przekonani, że wypełnienie tej ankiety nie sprawi Państwu kłopotu, ani też nie zajmie dużo czasu, natomiast pozwoli Najwyższej Izbie Kontroli zebrać niezwykle cenne informacje.

Seniorzy z miast partnerskich Kielc (Budapesztu Czepel z Węgier, Gotha z Niemiec, Orange z Francji, Sandviken ze Szwecji i Winnicy z Ukrainy) biorący udział w projekcie pn. "Jesienny Uniwersytet Trzeciego Wieku" przebywają w naszym mieście. Goście uczestniczą w licznych spotkaniach, wykładach oraz poznają Kielce i region. Dziś w ratuszu spotkali się z władzami Kielc, a odwiedzą także Bazylikę Katedralną, Muzeum Narodowe oraz wezmą udział w koncercie w Filharmonii Świętokrzyskiej wspólnie z delegacjami biorącymi udział w Weekendzie Partnerstwa.

Pliki do pobrania

- program

Do dnia 21 października br. wydawane będą zaświadczenia o prawie do głosowania dla osób, które zamierzają głosować poza miejscem stałego zamieszkania (także osoby niepełnosprawne, które chcą głosować poza miejscem swojego zamieszkania w obwodach specjalnie przystosowanych). Mozna je odbierać w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta w Kielcach, ul. Szymanowskiego 6, Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych w pokojach: 88, 89, 90, 91 w godzinach od 8.00 do 17.00.

31 października (poniedziałek) będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miasta Kielce. Dyżury w tym dniu w godzinach 7.30-15.30 pełnić będą pracownicy następujących Referatów:

- w Wydziale Spraw Obywatelskich
Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych,
Referat Rejestracji Pojazdów,
Referat Praw Jazdy
Referat Spraw Wojskowych

- w Urzędzie Stanu Cywilnego - rejestracja zgonów.

- w Wydziale Organizacynym
Biuro Obsługi Interesantów.


Zgodnie z Zarządzeniem Nr 327/2005 Prezydenta Miasta Kielce dzień wolny urzędnicy odpracują w sobotę, 22 października br.

19.10.2005 r.

Sesja Rady Miejskiej w Kielcach odbędzie się jutro (godz. 10.00) w Urzędzie Miasta, Rynek 1. Gośćmi obrad będą delegacje miast partnerskich Kielc: Budapesztu Czepel z Węgier, Gotha z Niemiec, Orange z Francji, Sandviken ze Szwecji i Winnicy z Ukrainy. Podczas sesji zostaną przekazane książki zebrane w naszym mieście dla polskiej szkoły działającej przy parafii Ojców Kapucynów w Winnicy. Placówka poprosiła o pomoc w zorganizowaniu biblioteki z książkami i podręcznikami w języku polskim kielecką delegację, która przebywała na Ukrainie w połowie września br. W porządku obrad znalazły się również uchwały m.in. w sprawach: przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej oraz powołania Wiceprzewodniczącego RM oraz odwołania i powołania Miejskiego Rzecznika Konsumentów. Radni zajmą się również uchwałami dotyczącymi: przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "KIELCE POŁUDNIE - DYMINY - OBSZAR 2" (rejon ulic Ściegiennego, Kalinowej i Łukowskiej do granic administracyjnych miasta z gmina Morawica), a także Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kielcach, ograniczonego ulicami: Aleją IX Wieków Kielc i Piotrkowską. (program sesji)

- Urząd Lotnictwa Cywilnego wykluczył możliwość udzielenia koncesji na loty pasażerskie z lotniska w Masłowie, bez względu na długość pasa - poinformował dziś prezydent Kielc. Zdaniem Wojciecha Lubawskiego, lotnisko to może dalej pełnić funkcje sportowo-rekreacyjne, natomiast Kielce i sąsiednie gminy powinny myśleć o budowie w innym miejscu dużego portu lotniczego. Potrzeba na to 300 - 400 ha terenu. Wojciech Lubawski spotka się ze specjalistami od projektowania lotnisk, którzy zapoznają się dziś z terenami zaproponowanymi przez gminy Miedziana Góra, Piekoszów i Morawica. - Jeżeli myślimy o dynamicznym rozwoju naszego miasta i województwa musimy planować budowę lotniska. W ciągu dwóch lat chcemy zabezpieczyć odpowiedni teren, przygotować prace koncepcyjne i uzyskać różnego rodzaju pozwolenia - mówi. Dla sfinansowania przedsięwzięcia Kielce będą chciały skorzystać z dofinansowania w wysokości 50% w ramach Programu Operacyjnego Spójność Terytorialna i Konkurencyjność Regionów (Priorytet 1.Wspieranie infrastruktury o znaczeniu ponadregionalnym. Działanie 1.2 Rozbudowa lotnisk o znaczeniu regionalnym).

Prezydent Kielc oglądał...

Budynki przy ul. Zbożowej, w których mieściły się warsztaty samochodowe Policji zostaną przekazane z inicjatywy prezydenta Kielc do użytkowania artystom. Dziś Wojciech Lubawski obejrzał obiekt, w skład którego wchodzą budynek biurowy, duża hala o powierzchni ponad 3 tys. m kw. i kilka mniejszych hal. Znajdzie się tam miejsce do spotkań i prób dla m.in. około 20 zespołów muzycznych skupiających się przy tzw. Kieleckiej Szkole Jazdy, także fotografików, malarzy, rzeźbiarzy, grup teatralnych. - Postawienie na tzw. sztukę alternatywną daje bardzo często niespodziewane efekty. To rozwiązanie jest szansą na wyciągnięcie z piwnic i garaży różnych zespołów, które dziś nie mają się gdzie podziać. Nie może to być oczywiście następne KCK czy Dom Środowisk Twórczych - mówi prezydent. Miasto będzie pokrywać koszty dozoru mienia, tak jak obecnie, energii elektrycznej i ogrzewania. Sfinansuje doprowadzenie łączy internetowych. Działające na terenie obiektu grupy będzie obowiązywał regulamin. - Obiektem musi kierować ktoś, kto niekoniecznie zna się na muzyce alternatywnej, ale musi być znakomitym fachowcem w zakresie pracy z młodzieżą - zapowiada W. Lubawski.

Wystawę pokonkursową "Sacrum i profanum w obiektywie" można oglądać do 6 listopada br. w Kieleckiej Galerii Fotografii ul. Planty 7. Temat konkursu zainteresował fotografików z całego kraju, a nawet zagranicy. 106 autorów z 58 miejscowości z całej Polski oraz z Wiednia, nadesłało 356 fotografii. Pierwsze miejsce zajęły prace Wojciecha Gepnera (Kielce) - "Boże Ciało", "Neonazizm", "Sacrum i profanum". Organizatorami przedsięwzięcia były: Redakcja Świętokrzyskiego Magazynu Kulturalno-Artystycznego "Dedal" oraz Okręg Świętokrzyski ZPAF i Galeria BWA w Kielcach. (więcej)

Komisja Rodziny i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Kielcach zebrała się dziś w ratuszu na wspólnym posiedzeniu z Komisją Sportu i Turystyki RM. Radni omawiali możliwości pomocy w uprawianiu sportu dzieciom i młodzieży z rodzin ubogich. Tematem był także projekt budżetu Miasta Kielce na 2006 rok.

18.10.2005 r.

W dniach 20-21 października 2005 roku Najwyższa Izba Kontroli przeprowadzi badania ankietowe - badania zadowolenia mieszkańców z jakości obsługi w Urzędzie Miasta Kielce. Ankieta zawierać będzie kilka ogólnych pytań związanych z załatwianiem spraw administracyjnych. Jesteśmy przekonani, że wypełnienie tej ankiety nie sprawi Państwu kłopotu, ani też nie zajmie dużo czasu, natomiast pozwoli Najwyższej Izbie Kontroli zebrać niezwykle cenne informacje.

Jubileusz X-lecia obchodził dziś Dom Pomocy Społecznej Polskiego Związku Niewidomych w Kielcach. Podczas uroczystości, w których brali udział m.in. prezydent Kielc oraz przedstawiciele władz województwa wyróżniono pracowników i mieszkańców placówki przy ul. Złotej 7. 4 osoby zostały również uhonorowane, przez przedstawicieli zarządu PZN, Złotą Odznaką Honorową Polskiego Związku Niewidomych. Wśród odznaczonych znaleźli się m.in. prezydent Kielc Wojciech Lubawski oraz dyrektor MOPR Marek Scelina.

Gratulacje od prezydenta...
Złotą Odznakę Honorową...
Dyplom od prezydenta Kielc...

Z kieleckimi rzeźbiarzami, uczestnikami konkursu na realizację popiersia Niemena, Warhola i Herberta, spotkał się dziś Wojciech Lubawski. Twórcy otrzymali od prezydenta Kielc dyplomy oraz pamiątkowe albumy. W ogłoszonym przez Urząd Miasta i Związek Polskich Artystów Rzeźbiarzy konkursie, który został rozstrzygnięty 4 października br. zwyciężyli: Paweł Witkowski (autor popiersia Niemena), Sławomir Micek (autor rzeźby Warhola) oraz Arkadiusz Latos (autor popiersia Herberta). Ich rzeźby można będzie oglądać na Skwerze Szarych Szeregów jeszcze w tym miesiącu.

Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Kielcach zebrała się dziś w Urzędzie Miasta. Radni zajmowali się opiniowaniem projektów uchwał na sesję RM.

17.10.2005 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jerzy Pilarczyk podpisał w dniu 15 października 2005 r. rozporządzenie "w sprawie zarządzenia środków związanych z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu". Wprowadza ono zakaz:

- organizowania targów, wystaw, pokazów i konkursów z udziałem żywych kur, kaczek, gęsi, indyków, przepiórek, perlic, strusi oraz innych bezgrzebieniowych, gołębi, bażantów, kuropatw;
- przechowywania i prezentacji w celu sprzedaży, oferowania do sprzedaży, dostarczania oraz każdego sposobu zbycia ww. zwierząt na targowiskach;
- utrzymywania drobiu na otwartej przestrzeni.
Konieczność wydania tego rozporządzenia wynika z bezpośredniego zagrożenia, jakie stanowią sezonowe wędrówki dzikiego ptactwa. Zakazy wprowadzone rozporządzeniem mają na celu ograniczenie przemieszczanie drobiu hodowlanego i kontaktów z ptactwem dzikim. (więcej)

Msza św. na dworcu PKP w...

Dziś obchodzimy Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Nędzy. Międzynarodowy Ruch ATD Czwarty Świat i Stowarzyszenie Przyjaciół Ruchu ATD zapraszają do wzięcia udziału w spotkaniach, które z tej okazji odbywają się w naszym mieście. Jednym z punktów dzisiejszych spotkań była msza święta na hali dworcowej PKP w intencji ofiar głodu, nędzy i bezdomności. W nabożeństwie wzięli udział m.in. prezydent Kielc Wojciech Lubawski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Bogucki. Tegoroczne przedsięwzięcie odbywa się wokół przesłania: "Nędza jest pogwałceniem praw człowieka...", "... Jest dziełem człowieka i tylko człowiek może ją zniszczyć". Od kilku już lat Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Nędzy gromadzi ludzi, którzy czują potrzebę okazania solidarności z najbardziej potrzebującymi, aby zgodnie z nauczaniem Ojca Świętego Jana Pawła II "Bronić z mocą godnością i praw każdego człowieka". (wiecej)

"Cieszę się, że Czarnów zyskał miejsce, które będzie przyjazne dla ludzi. Wierzę, że skorzysta z tego wielu potrzebujących"- powiedział prezydent Kielc Wojciech Lubawski podczas otwarcia kolejnej stołówki z sieci "Jedenasta Trzydzieści" przy ul. Piekoszowskiej 32 a w Kielcach. W uroczystej inauguracji działalności jadłodajni wzięli także udział m.in.: poseł na Sejm RP Halina Olendzka, Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Bogucki, dyrektor MOPR-u Marek Scelina oraz wicedyrektor "Caritas" diecezji kieleckiej - ks. Andrzej Drapała. Lokal już cieszy się ogromnym powodzeniem, tuż przed jego oficjalnym otwarciem w stołówce zebrało się kilkadziesiąt osób. W jadłodajni będą wydawane posiłki (obiady 2-daniowe) dla:

- osób którym przyznano obiady decyzją administracyjną MOPR
- klientów biorących udział w projekcie "Posiłek za pracę"- osoba zawiera kontrakt zobowiązując się do świadczenia prac społecznych na rzecz gminy w zamian otrzymując posiłek (1 godzina pracy za 1 obiad)
- osób potrzebujących na zasadzie doraźnej pomocy (jednorazowo)- dalsza pomoc uzależniona od dopełnienia formalności u pracownika socjalnego właściwego Rejonu Opiekuńczego
- mieszkańców miasta - obiad w cenie 6,00 zł

Stołówka czynna będzie codziennie w godzinach: 11.30 - 17.00.

Uroczyste otwarcie...
Przygotowana na otwarcie...
Przygotowana na otwarcie...

Oratorium w hołdzie Janowi Pawłowi II "Tu es Petrus. Ty jesteś skała", napisane na zamówienie prezydenta Kielc przez Zbigniewa Książka i Piotra Rubika, zostało zaprezentowane wczoraj podczas Dnia Papieskiego w Kieleckim Centrum Kultury. Niedzielny koncert związany był z promocją płyty DVD z oratorium, którego prapremiera odbyła się 14 maja w kieleckim amfiteatrze na Kadzielni. Wystąpili soliści: Dorota Marczyk, Joanna Słowińska, Olga Szomańska, Przemysław Branny, Maciej Miecznikowski i Janusz Radek, ponadto Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Świętokrzyskiej oraz przygotowane przez Ewę Robak - Chór Kameralny Fermata z Kielc i Chór Instytutu Edukacji Muzycznej Akademii Świętokrzyskiej. W rolę narratora wcielił się Igor Michalski.

Artyści wystąpili na Dużej...
Kompozytor Piotr Rubik...

Seniorzy z miast partnerskich Kielc biorący udział w projekcie pn. "Jesienny Uniwersytet Trzeciego Wieku" będą dziś uczestniczyć w prezentacji kieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wykład nt. "Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest (...) miłość nigdy nie ustaje" - w życiu, twórczości, spuściźnie Jana Pawła II wygłosi dr Dorota Połowniak - Wawrzonek w Wojewódzkim Domu Kultury (godz. 16.00).

100 urodziny obchodzi pani Sabina Manastyrska. Jubilatka urodziła się 16 października 1905 roku w Kielcach. Dziś przyjęła urodzinowe życzenia m.in. od zastępcy prezydenta Kielc Andrzeja Syguta.

Komisja Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Kielcach zebrała się dziś w ratuszu. Radni zajmowali się projektem budżetu na 2006 r. w zakresie działania komisji. Tematem posiedzenia był także stan realizacji zadań inwestycyjnych za III kwartał 2005 roku oraz przygotowania inwestycji wnioskowanych o wsparcie finansowe z Funduszu Spójności.

14.10.2005 r.

 

- Tak jak praca rzeźbiarza na delikatnym materiale, tak państwa zawód wymaga niezwykłych umiejętności, precyzji, taktu, delikatności i cierpliwości. Nakłada konieczność ciągłego uczenia się, doskonalenia swoich umiejętności, by móc iść z duchem czasu i odpowiadać na zmieniające się wyzwania czasów. Nie zawsze przynosi satysfakcję, czasem też sprawia przykrość - mówił do pedagogów zastępca prezydenta Kielc Marian Parafiniuk podczas wczorajszej uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Złote Krzyże Zasługi otrzymały Zuzanna Banaś, dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 25 oraz Halina Bakalarz - Jachym, nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2. Podczas gali w Kieleckim Centrum Kultury 21 kieleckich nauczycieli otrzymało Srebrne Krzyże Zasługi, a 39 - Brązowe. 27 osób uhonorowano Medalami Komisji Edukacji Narodowej, 4 - Nagrodami Ministra Edukacji Narodowej, 13 - Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty . Prezydent Kielc przyznał 68 pedagogom swoje nagrody I, II i III stopnia w wysokości od 4000 do 2000 zł. Uroczystość uświetnił koncert "Album Polski" w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga.

Nauczyciele nagrodzeni...
Nagrody prezydenta Kielc...

Zarząd Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Kielcach zaprasza na uroczystość związaną z ekshumacją zwłok żołnierzy AK z Cmentarza Starego na Cmentarz Partyzancki, która odbędzie się 15 października br. Wydarzenie to rozpocznie (godz. 11.00) Msza św. Polowa na Cmentarzu Partyzanckim. W programie uroczystości m.in. apel poległych, salwa honorowa oraz składanie wieńców i kwiatów.

Pliki do pobrania

Międzynarodowy Ruch ATD Czwarty Świat i Stowarzyszenie Przyjaciół Ruchu ATD zapraszają do wzięcia udziału w spotkaniach (16 i 17 października br.) z okazji Światowego Dnia Sprzeciwu Wobec Nędzy. Tegoroczne przedsięwzięcie odbywać się będzie wokół przesłania: "Nędza jest pogwałceniem praw człowieka...", "... Jest dziełem człowieka i tylko człowiek może ją zniszczyć". Od kilku już lat Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Nędzy gromadzi ludzi, którzy czują potrzebę okazania solidarności z najbardziej potrzebującymi , aby zgodnie z nauczaniem Ojca Świętego Jana Pawła II "Bronić z mocą godnością i praw każdego człowieka". W roku ubiegłym w czasie warsztatów twórczości, które odbyły się na dworcu PKP powstały prace, które towarzyszyć nam będą w czasie tegorocznych spotkań. Organizatorzy mają nadzieję, że i tym razem będzie to okazja do odkrycia własnych talentów i budowania przyjaźni. (więcej)

Jutro przyjeżdżają do Kielc uczestnicy projektu pn. Jesienny Uniwersytet Trzeciego Wieku, który realizowany będzie do 25 października. Inicjatorem jest Urząd Miasta Kielce, przy współpracy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, działającego od wielu lat w naszym mieście. Przedsięwzięcie uzyskało wsparcie finansowe unijnego programu "Town Twinning", skierowanego do europejskich miast partnerskich. W ramach Jesiennego Uniwersytetu odbędzie się spotkanie grup seniorów z miast partnerskich Kielc: Budapesztu Czepel z Węgier, Gotha z Niemiec, Orange z Francji, Sandviken ze Szwecji i Winnicy z Ukrainy. (więcej)

Oratorium w hołdzie Janowi Pawłowi II "Tu es Petrus. Ty jesteś skała", napisane na zamówienie prezydenta Kielc przez Zbigniewa Książka i Piotra Rubika, zostanie zaprezentowane 16 października w Kieleckim Centrum Kultury. Jeden z utworów pt. "Niech mówią, że to nie jest miłość" został Przebojem Lata Festiwalu Jedynki w Sopocie. Niedzielny koncert związany jest z promocją płyty DVD z oratorium, którego prapremiera odbyła się 14 maja w kieleckim amfiteatrze na Kadzielni. Organizatorem przedsięwzięcia jest producent i wydawca płyty z oratorium, firma Duo. Na Dużej Scenie KCK wystąpią soliści: Dorota Marczyk, Joanna Słowińska, Olga Szomańska, Przemysław Branny, Maciej Miecznikowski i Janusz Radek, ponadto Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Świętokrzyskiej oraz przygotowane przez Ewę Robak - Chór Kameralny Fermata z Kielc i Chór Instytutu Edukacji Muzycznej Akademii Świętokrzyskiej. W rolę narratora wcieli się Igor Michalski. Z uwagi na ogromne zainteresowanie wydarzeniem, przed KCK wystawiony zostanie telebim z nagłośnieniem dla tych, którym nie udało się kupić biletów. Po koncercie artyści będą podpisywać płyty.

Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. J. Szermentowskiego w Kielcach obchodzi jutro jubileusz 60-lecia. Obchody tego wydarzenia rozpocznie (godz. 9.30) msza w Kościele św. Wojciecha. W programie uroczystości są także: gala w Wojewódzkim Domu Kultury (godz. 12.00), wernisaż wystawy "Absolwenci i Nauczyciele na 60-lecie kieleckiego Plastyka" (godz. 17.00, Galeria BWA "Piwnice") oraz Bal Wspomnień (godz. 20.00) w WDK.

Dziś kolejny dzień II Świętokrzyskiego Festiwalu Teatrów Lakowych "Brzechwa i inni". Widzowie (godz. 10.00, 12.00) zobaczą "Koziołka Matołka" w wykonaniu Teatru Lalek "Banialuka" z Bielska-Białej. Jutro podczas ostatniego dnia imprezy na ul. Sienkiewicza (most na Silnicy) odbędzie się (godz.13.00) spektakl plenerowy "Śmietnik". Festiwal zakończy ogłoszenie werdyktu dziecięcego jury oraz spektakl "Alchemik". (program festiwalu)

13.10.2005 r.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej kieleccy nauczyciele zostaną dziś uhonorowani odznaczeniami państwowymi - Złotymi (2), Srebrnymi (21) oraz Brązowymi (39) Krzyżami Zasługi podczas uroczystości, która rozpocznie się o godz. 16.00 w Kieleckim Centrum Kultury. Złoty Krzyż Zasługi otrzymają Zuzanna Banaś, dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 25 oraz Halina Bakalarz - Jachym, nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2. Wręczone zostaną także odznaczenia resortowe - Medale Komisji Edukacji Narodowej (27) oraz Nagrody Ministra Edukacji Narodowej (4) i Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty (13). Prezydent Kielc przyznał w tym roku blisko 70 swoich nagród dla pedagogów: 59 - III stopnia, w wysokości po 2000 zł, 6 - II stopnia, w wysokości po 3000 zł oraz 3 - I stopnia, w wysokości po 4000 zł. Uroczystość uświetni koncert "Album Polski" w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach informuje, że 17 października 2005 r. o godzinie 11.30 otwarta zostanie kolejna stołówka z sieci "Jedenasta Trzydzieści", mieszcząca się w Kielcach przy ul. Piekoszowskiej 32 a. W stołówce będą wydawane posiłki (obiady 2-daniowe) dla:

- osób którym przyznano obiady decyzją administracyjną MOPR
- klientów biorących udział w projekcie "Posiłek za pracę"- osoba zawiera kontrakt zobowiązując się do świadczenia prac społecznych na rzecz gminy w zamian otrzymując posiłek (1 godzina pracy za 1 obiad)
- osób potrzebujących na zasadzie doraźnej pomocy (jednorazowo)- dalsza pomoc uzależniona od dopełnienia formalności u pracownika socjalnego właściwego Rejonu Opiekuńczego
- mieszkańców miasta - obiad w cenie 6,00 zł

Stołówka czynna będzie codziennie w godzinach: 11.30 - 17.00.

Prapremiera oratorium odbyła...

Oratorium w hołdzie Janowi Pawłowi II "Tu es Petrus. Ty jesteś skała", napisane na zamówienie prezydenta Kielc przez Zbigniewa Książka i Piotra Rubika, zostanie zaprezentowane 16 października w Kieleckim Centrum Kultury. Jeden z utworów pt. "Niech mówią, że to nie jest miłość" został Przebojem Lata Festiwalu Jedynki w Sopocie. Niedzielny koncert związany jest z promocją płyty DVD z oratorium, którego prapremiera odbyła się 14 maja w kieleckim amfiteatrze na Kadzielni. Organizatorem przedsięwzięcia jest producent i wydawca płyty z oratorium, firma Duo. Na Dużej Scenie KCK wystąpią soliści: Dorota Marczyk, Joanna Słowińska, Olga Szomańska, Przemysław Branny, Maciej Miecznikowski i Janusz Radek, ponadto Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Świętokrzyskiej oraz przygotowane przez Ewę Robak - Chór Kameralny Fermata z Kielc i Chór Instytutu Edukacji Muzycznej Akademii Świętokrzyskiej. W rolę narratora wcieli się Igor Michalski. Z uwagi na ogromne zainteresowanie wydarzeniem, przed KCK wystawiony zostanie telebim z nagłośnieniem dla tych, którym nie udało się kupić biletów. Po koncercie artyści będą podpisywać płyty.

W Teatrze Lalki i Aktora "Kubuś" trwa II Świętokrzyski Festiwal Teatrów Lakowych "Brzechwa i inni". Dziś można będzie obejrzeć (godz. 10.00, 12.00) premierowy spektakl "Kubusia" - "Przygody Sindbada Żeglarza". Jutro w tych samych godzinach widzowie zobaczą "Koziołka Matołka" w wykonaniu Teatru Lalek "Banialuka" z Bielska-Białej. Najlepsze festiwalowe przedstawienie wyłoni dziecięce jury. (więcej)

Wernisaż wystawy linorytów laureatki "Przedwiośnia 2004", Magdaleny Szplit rozpocznie się dziś o 18.00 w Domu Środowisk Twórczych.

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że od dziś do 28.10.2005 r. zamknięte jest skrzyżowanie ulic: Husarska - Chodkiewicza. W tym czasie wykonywane będą roboty związane z włączeniem budowanego kanału deszczowego do istniejącej kanalizacji deszczowej.
W czasie robót objazdy dla samochodów poprowadzono:
- dla jadących z centum i do centrum ul. Ściegiennego do ul. Chodkiewicza ul. Dygaśińskiego.
- dla jadących ul. Wapiennikową do ul. Chodkiewicza ulicami: Ściegiennego i Dygaśińskiego.

MZD przeprasza kierowców za utrudnienia w ruchu i prosi o jazdę zgodnie z przyjętym oznakowaniem.

12.10.2005 r.

Zarząd Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Kielcach zaprasza na uroczystość związaną z ekshumacją zwłok żołnierzy AK z Cmentarza Starego na Cmentarz Partyzancki, która odbędzie się 15 października br. Wydarzenie to rozpocznie (godz. 11.00) Msza św. Polowa na Cmentarzu Partyzanckim. W programie uroczystości m.in. apel poległych, salwa honorowa oraz składanie wieńców i kwiatów.

Pliki do pobrania

W Biurze Rady Miejskiej...

Trwa zbiórka książek dla polskiej szkoły działającej przy parafii Ojców Kapucynów w Winnicy. Placówka poprosiła o pomoc w zorganizowaniu biblioteki z książkami i podręcznikami w języku polskim kielecką delegację, która przebywała na Ukrainie w połowie września br. W związku z tym, Przewodniczący RM Tomasz Bogucki, zwrócił się z prośbą do radnych, urzędników, dziennikarzy oraz wszystkich, którzy chcą wesprzeć polską szkołę w Winnicy o przekazywanie książek w języku polskim, a szczególnie słowników polsko-rosyjskich, lektur i podręczników do nauki języka polskiego. Książki można składać do 15 października br. w Biurze Rady Miejskiej w Kielcach (Rynek 1, pokój 139), Biurze Obsługi Interesanta UM (Rynek 1, Szymanowskiego 6) oraz następujących punktach:

- Antykwariat Naukowy - Andrzej Metzger, ul. Sienkiewicza 13
- Księgarnia im. S. Żeromskiego - Krystyna Wróbel, ul. Sienkiewicza 60
- Księgarnia Literacka "Księgarz" s.c., ul. Sienkiewicza 30
- Księgarnia Ślefarski Bogusław, ul. Zagórska 58
- Księgarnia Świętokrzyska, ul. Manifestu Lipcowego 67 (Os. Świętokrzyskie)

Cały księgozbiór zostanie przekazany Polakom z Winnicy w dniu 20 października br. podczas Sesji Rady Miejskiej, w której wezmą udział delegacje miast partnerskich Kielc.

Jesienny Uniwersytet Trzeciego Wieku - projekt pod taką nazwą realizowany będzie w Kielcach w dniach 15-25 października. Inicjatorem tego przedsięwzięcia jest Urząd Miasta Kielce, przy współpracy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, działającego od wielu lat w naszym mieście. Przedsięwzięcie uzyskało wsparcie finansowe unijnego programu "Town Twinning", skierowanego do europejskich miast partnerskich. W ramach Jesiennego Uniwersytetu odbędzie spotkanie grup seniorów z miast partnerskich Kielc: z Budapesztu Csepel z Węgier, z Gotha z Niemiec, Orange z Francji, Sandviken ze Szwecji i Winnicy z Ukrainy. (więcej)

W Teatrze Lalki i Aktora "Kubuś" trwa II Świętokrzyski Festiwal Teatrów Lakowych "Brzechwa i inni" w ramach, którego prezentowane są przedstawienia. Dziś można będzie obejrzeć (godz. 10.00, 12.00) spektakl "Historia Calineczki" w wykonaniu Olsztyńskiego Teatru Lalek. Jutro w tych samych godzinach premierowy spektakl "Kubusia" - "Przygody Sindbada Żeglarza". Najlepszy festiwalowe przedstawienie wyłoni dziecięce jury. (więcej)

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że w dniach 13-28.10.2005 r. zamknięte będzie skrzyżowanie ulic: Husarska - Chodkiewicza. W tym czasie wykonywane będą roboty związane z włączeniem budowanego kanału deszczowego do istniejącej kanalizacji deszczowej.
W czasie robót objazdy dla samochodów poprowadzono:
- dla jadących z centum i do centrum ul. Ściegiennego do ul. Chodkiewicza ul. Dygaśińskiego.
- dla jadących ul. Wapiennikową do ul. Chodkiewicza ulicami: Ściegiennego i Dygaśińskiego.

MZD przeprasza kierowców za utrudnienia w ruchu i prosi o jazdę zgodnie z przyjętym oznakowaniem.

11.10.2005 r.

Uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Kielcach odbyła się dziś w Urzędzie Miasta, Rynek 1. W czasie obrad podjęto uchwałę o wygaśnięciu mandatów radnych, którzy w wyborach do parlamentu RP uzyskali mandaty: posłów - Halina Olendzka, Włodzimierz Stępień oraz senatora - Jacek Włosowicz. Parlamentarzyści elekci przyjęli podziękowania za dotychczasową pracę w samorządzie oraz życzenia wytrwałości, a także sukcesów w pracach parlamentarnych. Złożyli również swoje zobowiązanie w Księdze Pamięci Miasta Kielce.

Parlamentarzyści elekci:...
Podziękowania i gratulacje od...
Wpis do Księgi Pamięci Miasta...
Wręczono także drobne...
Wspólne zdjęcie radnych z...

Pliki do pobrania

Międzynarodowy Ruch ATD Czwarty Świat i Stowarzyszenie Przyjaciół Ruchu ATD zapraszają do wzięcia udziału w spotkaniach (16 i 17 października br.) z okazji Światowego Dnia Sprzeciwu Wobec Nędzy. Tegoroczne przedsięwzięcie odbywać się będzie wokół przesłania: "Nędza jest pogwałceniem praw człowieka...", "... Jest dziełem człowieka i tylko człowiek może ją zniszczyć". Od kilku już lat Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Nędzy gromadzi ludzi, którzy czują potrzebę okazania solidarności z najbardziej potrzebującymi , aby zgodnie z nauczaniem Ojca Świętego Jana Pawła II "Bronić z mocą godnością i praw każdego człowieka". W roku ubiegłym w czasie warsztatów twórczości, które odbyły się na dworcu PKP powstały prace, które towarzyszyć nam będą w czasie tegorocznych spotkań. Organizatorzy mają nadzieję, że i tym razem będzie to okazja do odkrycia własnych talentów i budowania przyjaźni. (program spotkań)

Młodym szachistom kibicowali...

Blisko 200 uczniów kieleckich szkół wzięło dziś udział w inauguracji Świętokrzyskiej Szkolnej Ligi Szachowej, która odbyła się w Katolickiej Szkole Podstawowej w Kielcach (ul. św. Stanisława Kostki). Jest to druga edycja tej imprezy, a zawodnicy rywalizują w czterech kategoriach: klasy 0-3, 4-6, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne. Finał turnieju, którego organizatorem jest Świętokrzyski Związek Szachowy odbędzie się w maju 2006 roku.

Teatr Lalki i Aktora "Kubuś" świętuje jubileusz 50-lecia istnienia. Z tej okazji odbywa się także II Świętokrzyski Festiwal Teatrów Lakowych "Brzechwa i inni" w ramach, którego prezentowane są przedstawienia. Dziś można będzie obejrzeć (godz. 10.00, 12.00) spektakl "Zima w Dolinie Muminków" w wykonaniu Teatru "Baj" z Warszawy. Jutro (godz. 10.00, 12.00) "Historię Calineczki" przedstawi Olsztyński Teatr Lalek. Najlepszy festiwalowy spektakl wyłoni dziecięce jury. (program festiwalu)

Komisja Zdrowia Rady Miejskiej w Kielcach zebrała się dziś w Urzędzie Miasta. Tematem posiedzenia było m.in. przygotowanie opinii komisji w przedmiocie zabezpieczenia na rok 2006 świadczeń medycznych przez NFZ z zakresu: programów profilaktycznych, leczenia stomatologicznego próchnicy u dzieci i młodzieży oraz zabezpieczenia w mieście całodobowego ambulatorium (chirurgicznego, ortopedycznego, okulistycznego, laryngologicznego).

10.10.2005 r.

Uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Kielcach odbędzie się jutro (godz. 14.00) w sali konferencyjnej UM, Rynek 1. W czasie obrad zostanie podjęta uchwała o wygaśnięciu mandatów radnych, którzy w wyborach do parlamentu RP uzyskali mandaty: posłów - Halina Olendzka, Włodzimierz Stępień oraz senatora - Jacek Włosowicz.

Spokojnie przebiegały wczoraj w naszym mieście wybory prezydenta RP. Kielczanie głosowali w 97 obwodowych komisjach wyborczych. 11 obwodów utworzono w szpitalach, domach pomocy społecznej oraz areszcie śledczym. Przedstawiciele pierwszych komisji dotarli z policzonymi głosami do Urzędu Miasta kilkadziesiąt minut po 20. Tu, podobnie jak w wyborach parlamentarnych, głosy oddane na poszczególnych kandydatów zostały wprowadzone do kalkulatora wyborczego i przesłane do Okręgowej Komisji Wyborczej w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim. Wprowadzanie danych z protokołów zakończono w ratuszu o północy. Według sondażowych danych żaden z kandydatów nie uzyskał ponad 50 procent głosów, dlatego 23 października odbędzie się druga tura wyborów prezydenckich.

Zespół ds. wyborów przyjmował...
O północy zakończono...
Przedstawiciele komisji...

Trzecia edycja konferencji "OPEN DAYS - europejski tydzień regionów i miast" rozpoczęła się dziś w Brukseli. Kielce reprezentują Prezydent Wojciech Lubawski oraz Artur Sobolewski, dyrektor Wydziału Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta. Tematem tegorocznego przedsięwzięcia jest "Współpraca dla wzrostu regionalnego i zatrudnienia". Konferencja, organizowana przez Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej oraz Komitet Regionów we współpracy ze 105 regionami i miastami z 26 pań stw europejskich, ma na celu pomoc państwom członkowskim oraz regionom w przygotowaniach do nowej generacji programów i instrumentów funduszy strukturalnych na lata 2007-2013. W Brukseli odbędzie się ponad 70 warsztatów, seminariów i sesji plenarnych poświęconych szerokiemu zakresowi zagadnień, takich jak rozwój regionów i miast, innowacje, rozwój zrównoważony oraz współpraca transgraniczna i ponadnarodowa. Ponad trzystu prelegentów i praktyków w dziedzinie rozwoju regionalnego oraz zarządzania funduszami i instrumentami strukturalnymi, z prawie wszystkich państw członkowskich, będzie przemawiać do 2 tys. osób bezpośrednio zaangażowanych w sprawy polityki regionalnej na poziomie europejskim, narodowym i regionalnym.

Kielce biorą udział w roli wystawcy w największych w Europie Międzynarodowych Targach Nieruchomości Inwestycyjnych EXPO REAL 2005, które rozpoczynają się dziś w Monachium. Miasto zaprezentuje się na stoisku polskim obok takich ośrodków, jak między innymi Gdańsk, Szczecin, Wrocław, Kraków czy Opole. Organizatorem wspólnej powierzchni wystawienniczej polskich samorządów, firm i stowarzyszeń jest Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa. Do współpracy oraz prezentacji ofert inwestycyjnych zaproszone zostały gminy wchodzące w skład Kieleckiego Obszaru Metropolitalnego. W związku z tym na naszym stoisku wyeksponowane będą także materiały promocyjne dostarczone przez Gminy Morawica i Daleszyce. Targi zakończą się 12 października br.

XI Liceum Ogólnokształcące im. K.I. Gałczyńskiego w Kielcach zaprasza do udziału w Międzyszkolnym Konkursie "Solidarność 1980-1989". W ramach obchodów 25-lecia NSZZ "Solidarność" szkoła zorganizuje także dyskusję panelową na temat udziału, roli i wkładu "Solidarności" w okresie ostatnich lat w życie naszego regionu i kraju. W konkursie może uczestniczyć po trzech uczniów z każdej ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zgłoszenia przyjmowane będą do 30 października w XI L.O., natomiast konkurs odbędzie się 13 grudnia br. Dodatkowych informacji udzielają nauczyciele - Dorota Batóg oraz Ewa Wójcikowska, tel. 331-27-22.

Wydawanie dokumentów...

8.10.2005 r.

Jutro wybory prezydenta RP. Dziś w Urzędzie Miasta wydawano dokumenty przedstawicielom obwodowych komisji wyborczych z terenu Kielc. W dniu głosowania (9 października br.) lokale wyborcze otwarte będą od godz. 6.00 do 20.00.

7.10.2005 r.

Wybory prezydenta RP odbędą się w niedzielę, 9 października 2005 r. W Kielcach dla przeprowadzenia wyborów parlamentarnych i prezydenta RP utworzono 97 obwodowych komisji wyborczych, w tym 11 obwodów w szpitalach, domach pomocy społecznej oraz areszcie śledczym. W każdej z obwodowych komisji wyborczych zasiądzie 9 osób. Siedem siedzib obwodowych komisji wyborczych jest specjalnie przystosowanych dla osób niepełnosprawnych: nr 6 - Integracyjne Przedszkole Samorządowe nr 27, ul. S. Toporowskiego nr 11a (tel. 342-68-45), nr 13 - Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, ul. Zagórska 14 (tel. 344-34-47), nr 16 - Dom Kultury "Zameczek", ul. Słowackiego 23 (tel. 361-39-44), nr 21 - w III L.O. im. C.K. Norwida przy ul. Jagiellońskiej 4 (tel. 368-46-48), nr 40 - Świętokrzyska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Warszawska 155 (tel. 331-42-69), nr 43 - Przedszkole Samorządowe nr 42, ul. E. Orzeszkowej 26 (tel. 331-34-20), nr 56 - Urząd Miasta, ul. Szymanowskiego 6, (tel. 367-65-02). Przypominamy także, że dla przeprowadzenia wyborów parlamentarnych i prezydenta RP dokonano zmian w podziale miasta na obwody głosowania tworząc nowe obwody głosowania. Dotyczy to obwodów: nr 39 - Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, ul. Zagnańska 232 A (tel. 331-40-99), nr 58 - Dom Działkowca, ul. Głogowa 6 (tel. 607-919-435), nr 66 - Zespół Szkół Ogólnokształcacych nr 16, ul. Barwinek 31 (tel. 361-95-08), nr 84- Dom Harcerza, ul. Pańska 1 a (tel. 345-27-37) - szczegóły Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce z dnia 22 sierpnia 2005 roku. 9 października br. lokale wyborcze otwarte będą od godz. 6.00 do 20.00. Obwodowe komisje wyborcze będą pracować od godz. 5.00.

Jeszcze tylko dziś do godz. 17.00 wydawane będą zaświadczenia o prawie do głosowania dla osób, które zamierzają głosować poza miejscem stałego zamieszkania (także osoby niepełnosprawne, które chcą głosować poza miejscem swojego zamieszkania w obwodach specjalnie przystosowanych). Mozna je odbierać w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta w Kielcach, ul. Szymanowskiego 6, Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych w pokojach: 88, 89, 90, 91.

W celu ułatwienia osobom niepełnosprawnym zamieszkującym w Kielcach dojazdu do lokali wyborczych i powrotu do domu 9 października br. (wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej) zostanie zabezpieczony transport. Osoby zainteresowane tą formą pomocy mogą składać zamówienia w dniu wyborów pod numerem telefonu 36-76-600 w godz. 8.00- 20.00.

Sortowanie dokumentów

W Urzędzie Miasta trwają ostatnie przygotowania do niedzielnych wyborów prezydenta RP. Niezbędne do ich przeprowadzenia dokumenty są gromadzone i rozdzielane na poszczególne obwody. W sobotę rano przedstawiciele Obwodowych Komisji Wyborczych odbiorą materiały. Następnie dokumenty zostaną przewiezione do lokali wyborczych w mieście.

W wyniku rozwijającej się współpracy z Polsko-Brytyjską Izbą Przemysłowo Handlową, Miasto Kielce otrzymało propozycję nieodpłatnego udziału w targach spożywczych w dniach 7-9 października br. w Melton Mowbray w Wielkiej Brytanii. Impreza jest jedną z największych o charakterze spożywczym w Wielkiej Brytanii i odbędzie się w regionie Midlands w pobliżu Nottingham i Leicester. Kielce zaprezentują się wraz z działającymi w mieście przedsiębiorstwami m.in. Piekarnią Pod Telegrafem, jako źródło importu produktów spożywczych oraz region przyjazny dla przemysłu spożywczego słynący z dużej gościnności. Z punktu widzenia biznesowego udział w targach zapewnia ogromne możliwości nawiązania niezbędnych kontaktów w celu sprzedaż bezpośredniej produktów regionalnych do Wielkiej Brytanii. Powierzchnia wystawiennicza Kielc i przedsiębiorców zostanie sfinansowana w ramach programu bliźniaczego Unii Europejskiej.

Teatr Lalki i Aktora "Kubuś" świętuje jubileusz 50-lecia istnienia. Obchody rozpocznie premiera "Przygód Sindbada Żeglarza" w niedzielę (9 października o godz. 11.00). Otwarta zostanie także Galeria Lalki Teatralnej, w której zgromadzono lalki z kilkudziesięciu przedstawień. W poniedziałek (10 października) rozpocznie się II Świętokrzyski Festiwal Teatrów Lakowych "Brzechwa i inni", w ramach którego zaprezentowane zostaną m.in. "Okulary Pana Andersena", "Historia Calineczki", "Koziołek Matołek", "Zima w Dolinie Muminków" oraz spektakl "Śmietnik". (program obchodów)

Msza św. w Bazylice Katedralnej rozpoczęła Jubileusz 15-lecia Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących w Kielcach (ul. Jagiellońska 30). Podczas dalszych uroczystości w Pałacyku Tomasza Zielińskiego zaprezentowany został film o działalności szkoły, a w programie artystycznym wystąpili uczniowie. Zaproszeni goście zwiedzili także świętującą szkołę. W skład Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych wchodzą: Zespół Szkół Specjalnych (Szkoła Podstawowa Specjalna dla Dzieci Słabosłyszących, Gimnazjum Specjalne Nr 21 dla Słabo Słyszących i Niesłyszących, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna dla Niesłyszących) oraz Internat dla Dzieci Niedosłyszących (Bursa Szkolna Nr 2). W placówce uczą się dzieci niedosłyszące i niesłyszące w wieku od 6 do 18 lat, które z racji swojej niepełnosprawności nie mogą kształcić się w miejscu swojego zamieszkania oraz dla młodzież szkół ponadpodstawowych, ucząca się poza miejscem stałego zamieszkania. Opiekę nad dziećmi, oprócz nauczycieli i wychowawców, sprawują także specjaliści: surdologopedzi. Obecnie w placówce kształci się 109 osób.

O powstaniu i działalności...
Zaproszeni goście tłumnie...
Wystąpił szkolny zespół...
Uczestnicy uroczystości...
Fragment widowiska

Dziś, jutro i w niedzielę w Kielcach wystąpi grupa polskich artystów "Ocelot", która zaprezentuje dwugodzinny spektakl "Ocelot-The Spirit of Artistics" przygotowany pod kierunkiem artystycznym Juliana Hasieja. Jest to innowacyjne widowisko łączące elementy akrobatyki, pantomimy i tańca. To synchronizacja muzyki, światła i ruchu. Ocelot jest jednym z najlepszych zespołów akrobatyczno - teatralnych w Europi. Oklaskiwany był już m.in. w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Holandii, Belgii, Danii, Francji, Hiszpanii, Turcji, Ukrainie i Włoszech. Był gościem specjalnym na Eurowizji Młodych Tancerzy, w lipcu gościł na XV Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym MALTA 2005 w Poznaniu, natomiast w sierpniu na XXXVIII Festiwalu delle Nazioni w Citta di Castello. Ocelot wystąpi w Kielcach na placu przy Al. IX Wieków Kielc i ul. Piotrkowskiej, dziś i w sobotę o godz. 19.30, natomiast w niedzielę o godz. 18.00. Patronat nad imprezą objął prezydent Wojciech Lubawski.

Oratorium "Świętokrzyska Golgota", autorstwa Zbigniewa Książka i Piotra Rubika, zostanie wystawione dziś wieczorem w Bazylice Mariackiej w Gdańsku na zakończenie obchodów 25-lecia Solidarności. Wystąpią: Chór Kameralny Fermata z Kielc i Chór Instytutu Edukacji Muzycznej Akademii Świętokrzyskiej oraz Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Świętokrzyskiej. Natomiast 16 października w Kieleckim Centrum Kultury z okazji Dnia Papieskiego zaprezentowane zostanie drugie oratorium "Tu es Petrus". Organizatorem przedsięwzięcia jest producent oratorium i wydawca płyty z koncertem, firma Duo. Z uwagi na ogromne zainteresowanie wydarzeniem, przed KCK wystawiony zostanie telebim z nagłośnieniem dla tych, którym nie udało się kupić biletów.

Pałacyk T. Zielińskiego i firma VANAX zapraszają na "Happening na 300 gitar", który odbędzie się 9 października o godz. 16.00. 300 gitarzystów z towarzyszeniem chóru Fermata i solistów sekcji instrumentalnej EKT Gdynia, pod kierownictwem muzycznym Łukasza Mazura zagra w ogrodzie DŚT utwór "Hey Jude" - THE BEATLES. Do udziału w przedsięwzięciu zaproszeni są wszyscy, którzy potrafią grać na gitarze, również początkujący (proste akordy D A G C - zobacz na stronie www.kielcedst.net. Zainteresowani powinni przyjść z gitarą do Pałacyku T. Zielińskiego 9 października o godz. 14.30. Uczestnicy występu wezmą udział w losowaniu atrakcyjnych nagród ufundowanych przez firmę VANAX. Dla wszystkich grających wstęp wolny na koncert EKT Gdynia.

Kielczanie biorą udział w...

W ramach trzeciej edycji ogólnopolskiej akcji "Servier dla Serca" dziś w godzinach od 10 do 18 na Placu Konstytucji 3 Maja można skorzystać z bezpłatnych badań i konsultacji kardiologicznych. Wykonywane są badania ciśnienia, poziomu glukozy, cholesterolu oraz EKG. W Kardiologicznej Poradni Servier można także uzyskać bezpłatną konsultację kardiologa. Celem inicjatywy jest przebadanie osób pod kątem ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia. Choroby układu sercowo - naczyniowego stanowią przyczynę około połowy wszystkich zgonów w Polsce. W 2001 r. z powodu choroby wieńcowej zmarło 173 tys. Polaków. Prawie co piąty zgon dotyczy osób poniżej 65 roku życia.

6.10.2005 r.

Prezydent Wojciech Lubawski oraz Artur Sobolewski, dyrektor Wydziału Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta wyjechali dziś do Brukseli, gdzie wezmą udział w trzeciej edycji konferencji "OPEN DAYS-europejski tydzień regionów i miast", która odbywać się będzie w Brukseli w dniach 10-13 października 2005 r.To przedsięwzięcie skupiające się na zagadnieniach rozwoju regionalnego, organizowane jest przez Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej oraz Komitet Regionów we współpracy ze 105 regionami i miastami z 26 państw europejskich. Tegoroczny temat konferencji - "Współpraca dla wzrostu regionalnego i zatrudnienia"- koncentruje się na przyszłości polityki spójności Unii Europejskiej. Ma na celu pomoc państwom członkowskim oraz regionom w przygotowaniach do nowej generacji programów i instrumentów funduszy strukturalnych na lata 2007-2013.

 

- Świętokrzyskie może otrzymać w tym okresie nawet do 4 miliardów złotych. Przygotowanie się oraz zbudowanie koncepcji pozyskania tych pieniędzy jest bardzo ważne bez względu na to, kto będzie prezydentem czy marszałkiem -podkreślił prezydent. W ciągu tygodnia odbędzie się w Brukseli ponad 70 warsztatów, seminariów i sesji plenarnych poświęconych szerokiemu zakresowi zagadnień, takich jak rozwój regionów i miast, innowacje, rozwój zrównoważony oraz współpraca transgraniczna i ponadnarodowa. Ponad trzystu prelegentów i praktyków w dziedzinie rozwoju regionalnego oraz zarządzania funduszami i instrumentami strukturalnymi, z prawie wszystkich państw członkowskich, będzie przemawiać do 2 tys. osób bezpośrednio zaangażowanych w sprawy polityki regionalnej na poziomie europejskim, narodowym i regionalnym.

W drodze do Brukseli prezydent Kielc złoży wizytę w naszym partnerskim mieście Gotha, gdzie trwają obchody "Tygodnia Partnerstwa". Dziś do Niemiec wyjechała już delegacja urzędników, którzy zajmują się problematyką gospodarki przestrzennej, administracji budowlanej i pomocy społecznej.

W wyniku rozwijającej się współpracy z Polsko-Brytyjską Izbą Przemysłowo Handlową, Miasto Kielce otrzymało propozycję nieodpłatnego udziału w targach spożywczych w dniach 7-9 października br. w Melton Mowbray w Wielkiej Brytanii. Impreza jest jedną z największych o charakterze spożywczym w Wielkiej Brytanii i odbędzie się w regionie Midlands w pobliżu Nottingham i Leicester. Kielce zaprezentują się wraz z działającymi w mieście przedsiębiorstwami m.in. Piekarnią Pod Telegrafem, jako źródło importu produktów spożywczych oraz region przyjazny dla przemysłu spożywczego słynący z dużej gościnności. Z punktu widzenia biznesowego udział w targach zapewnia ogromne możliwości nawiązania niezbędnych kontaktów w celu sprzedaż bezpośredniej produktów regionalnych do Wielkiej Brytanii. Powierzchnia wystawiennicza Kielc i przedsiębiorców zostanie sfinansowana w ramach programu bliźniaczego Unii Europejskiej.

Do dnia 7 października 2005 r. wydawane będą zaświadczenia o prawie do głosowania dla osób, które zamierzają głosować poza miejscem stałego zamieszkania (także osoby niepełnosprawne, które chcą głosować poza miejscem swojego zamieszkania w obwodach specjalnie przystosowanych). Mozna je odbierać w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta w Kielcach, ul. Szymanowskiego 6, Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych w pokojach: 88, 89, 90, 91 w godzinach od 8.00 do 17.00.

Trwa zbiórka książek dla polskiej szkoły działającej przy parafii Ojców Kapucynów w Winnicy. Placówka poprosiła o pomoc w zorganizowaniu biblioteki z książkami i podręcznikami w języku polskim kielecką delegację, która przebywała na Ukrainie w połowie września br. W związku z tym, Przewodniczący RM Tomasz Bogucki, zwrócił się z prośbą do radnych, urzędników, dziennikarzy oraz wszystkich, którzy chcą wesprzeć polską szkołę w Winnicy o przekazywanie książek w języku polskim, a szczególnie słowników polsko-rosyjskich, lektur i podręczników do nauki języka polskiego. Książki można składać do 15 października br. w Biurze Rady Miejskiej w Kielcach (Rynek 1, pokój 139), Biurze Obsługi Interesanta UM (Rynek 1, Szymanowskiego 6) oraz następujących punktach:

- Antykwariat Naukowy - Andrzej Metzger, ul. Sienkiewicza 13
- Księgarnia im. S. Żeromskiego - Krystyna Wróbel, ul. Sienkiewicza 60
- Księgarnia Literacka "Księgarz" s.c., ul. Sienkiewicza 30
- Księgarnia Ślefarski Bogusław, ul. Zagórska 58
- Księgarnia Świętokrzyska, ul. Manifestu Lipcowego 67 (Os. Świętokrzyskie)

Cały księgozbiór zostanie przekazany Polakom z Winnicy w dniu 20 października br. podczas Sesji Rady Miejskiej, w której wezmą udział delegacje miast partnerskich Kielc.

Teatr Lalki i Aktora "Kubuś" świętuje jubileusz 50-lecia istnienia. Obchody rozpocznie premiera "Przygód Sindbada Żeglarza" w niedzielę (9 października o godz. 11.00). Otwarta zostanie także Galeria Lalki Teatralnej, w której zgromadzono lalki z kilkudziesięciu przedstawień. W poniedziałek (10 października) rozpocznie się II Świętokrzyski Festiwal Teatrów Lakowych "Brzechwa i inni", w ramach którego zaprezentowane zostaną m.in. "Okulary Pana Andersena", "Historia Calineczki", "Koziołek Matołek", "Zima w Dolinie Muminków" oraz spektakl "Śmietnik". (program obchodów)

Tylko do jutra można zgłaszać kandydatów do ósmej edycji Plebiscytu "Złota Miotła". Konkurs prowadzony jest w III kategoriach: dla administracji osiedli, właścicieli - zarządców nieruchomości oraz firm. Mieszkańcy mogą wybrać nieruchomości zasługujące na nagrodę za wzorowe utrzymywanie czystości, prawidłowe postępowanie ze śmieciami i szczególnie estetyczne zagospodarowanie zielenią. Zwycięzcy otrzymają z rąk prezydenta Kielc statuetki, nagrody przydatne w pielęgnacji ogrodu oraz pamiątkowe dyplomy. Zgłoszenia przyjmuje Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (ul. Szymanowskiego 6, pok. 49, 65; tel. 36-76-649, 36-76-665). (więcej)

XI Liceum Ogólnokształcące im. K.I. Gałczyńskiego w Kielcach zaprasza do udziału w Międzyszkolnym Konkursie "Solidarność 1980-1989". W ramach obchodów 25-lecia NSZZ "Solidarność" szkoła zorganizuje także dyskusję panelową na temat udziału, roli i wkładu "Solidarności" w okresie ostatnich lat w życie naszego regionu i kraju. W konkursie może uczestniczyć po trzech uczniów z każdej ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zgłoszenia przyjmowane będą do 30 października w XI L.O., natomiast konkurs odbędzie się 13 grudnia br. Dodatkowych informacji udzielają nauczyciele - Dorota Batóg oraz Ewa Wójcikowska, tel. 331-27-22.

Komisja Edukacji i Kultury Rady Miejskiej w Kielcach zebrała się dziś w Kieleckim Centrum Kultury. Tematem posiedzenia była m.in. sytuacja finansowa i plany rozwojowe placówki. Radni omawiali także funkcjonowanie Kieleckiego Teatru Tańca oraz stan realizacji inwestycji w sferze kultury.

Podpisanie porozumienia

5.10.2005 r.

Prezydent Kielc Wojciech Lubawski i Komendant Miejski Policji Ryszard Wydrzyński podpisali dziś w siedzibie kieleckiej drogówki porozumienie inaugurujące działalność Nieetatowego Zespołu Obsługi Fotoradarów. Zespół został utworzony w ramach realizowanej w Kielcach od 2003 roku miejskiej strategii bezpieczeństwa "Służyć i chronić" i ukierunkowany jest na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W skład 14-osobowego zespołu wchodzą strażnicy miejscy i policjanci kieleckiej drogówki. Obsługuje on wszystkie stacjonarne fotoradary zainstalowane dotychczas na ulicach Kielc, jak i przenośne typy tych urządzeń. Członkowie zespołu pracują w systemie służby 24-godzinnej. Od pewnego już czasu pojawiają się na wielu kieleckich ulicach i osiedlach. Od początku roku do dnia dzisiejszego ukarali ponad 1300 piratów drogowych, karząc ich mandatami na blisko 290 tys. zł. Wielu z ujawnionych sprawców tych wykroczeń utraciło już swoje prawa jazdy. Warto wspomnieć, że jeden fotoradar kosztuje około 180 tys. zł. Planowana jest instalacja kolejnych urządzeń tego typu. Zespoły z fotoradarami pojawiać się będą niespodziewanie w różnych punktach Kielc i o różnych porach. Od kielczan oczekujemy licznych sygnałów o ulicach i miejscach, które szczególnie upodobali sobie "piraci za kółkiem". Na pewno będziemy reagować.

- Wprowadzimy wielkie utrudnienia dla tych, którzy jeżdżą za szybko i zagrażają sobie oraz innym. Będziemy robić wszystko, aby wymusić wolniejszą i ostrożniejszą jazdę - zapowiedział dziś prezydent Kielc. Przejęcie przez Straż Miejską fotoradaru spowodowało, że codziennie kierowcy otrzymują mandaty na kilkanaście tysięcy złotych. Pieniądze te zostaną przeznaczone na remonty dróg i poprawę bezpieczeństwa.- Podkreślam, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo. Jeżeli jakiś policjant czy strażnik odstąpi od przyznania mandatu, to straci pracę - dodał Wojciech Lubawski. Prezydent zapowiedział także ustawienie przy drogach wjazdowych do Kielc oznaczeń wskazujących na to, że w naszym mieście troszczymy się o bezpieczeństwo.-Te działania nie wszystkim będą się podobać, tak było w przypadku wprowadzenia ograniczenia prędkości na ul. Warszawskiej. Statystyki potwierdzają jednak, że zastosowane rozwiązania przyniosły skutek - mniej wypadków na tej ulicy - podsumował W. Lubawski.

- Dziś do Powiatowego Urzędu Pracy oraz Związków Zawodowych trafią zawiadomienia o zwolnieniach grupowych w Szpitalu Miejskim - poinformował Wojciech Lubawski. Obejmą one grupę około 110 osób.-Robimy wszystko, aby ci ludzie znaleźli zatrudnienie gdzie indziej - pokreślił. Następnie Miasto przystąpi do likwidacji ZOZ-u zarządzającego szpitalem.-Jeżeli chodzi o majątek, nikomu nic nie dajemy za darmo. Zarówno majątek ruchomy, jak i nieruchomy zostanie wyceniony przez rzeczoznawców, a informacje o tym będą upublicznione- oświadczył prezydent. Cały proces przebiegał będzie w uzgodnieniach ze związkami zawodowymi.

Prezydent Wojciech Lubawski oraz Artur Sobolewski, dyrektor Wydziału Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta wyjeżdżają jutro do Brukseli, gdzie wezmą udział w trzeciej edycji konferencji "OPEN DAYS-europejski tydzień regionów i miast", która odbywać się będzie w Brukseli w dniach 10-13 października 2005 r.To przedsięwzięcie skupiające się na zagadnieniach rozwoju regionalnego, organizowane jest przez Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej oraz Komitet Regionów we współpracy ze 105 regionami i miastami z 26 państw europejskich. Tegoroczny temat konferencji - "Współpraca dla wzrostu regionalnego i zatrudnienia"- koncentruje się na przyszłości polityki spójności Unii Europejskiej. Ma na celu pomoc państwom członkowskim oraz regionom w przygotowaniach do nowej generacji programów i instrumentów funduszy strukturalnych na lata 2007-2013.

 

- Świętokrzyskie może otrzymać w tym okresie nawet do 4 miliardów złotych. Przygotowanie się oraz zbudowanie koncepcji pozyskania tych pieniędzy jest bardzo ważne bez względu na to, kto będzie prezydentem czy marszałkiem -podkreślił prezydent. W ciągu tygodnia odbędzie się w Brukseli ponad 70 warsztatów, seminariów i sesji plenarnych poświęconych szerokiemu zakresowi zagadnień, takich jak rozwój regionów i miast, innowacje, rozwój zrównoważony oraz współpraca transgraniczna i ponadnarodowa. Ponad trzystu prelegentów i praktyków w dziedzinie rozwoju regionalnego oraz zarządzania funduszami i instrumentami strukturalnymi, z prawie wszystkich państw członkowskich, będzie przemawiać do 2 tys. osób bezpośrednio zaangażowanych w sprawy polityki regionalnej na poziomie europejskim, narodowym i regionalnym.

W drodze do Brukseli prezydent Kielc złoży wizytę w naszym partnerskim mieście Gotha, gdzie trwają obchody "Tygodnia Partnerstwa". Dziś do Niemiec wyjechała już delegacja urzędników, którzy zajmują się problematyką gospodarki przestrzennej, administracji budowlanej i pomocy społecznej.

Jesienny Uniwersytet Trzeciego Wieku - projekt pod taką nazwą realizowany będzie w Kielcach w dniach 15-25 października, poinformował na dzisiejszej konferencji prasowej prezydent W. Lubawski. Inicjatorem tego przedsięwzięcia jest Urząd Miasta Kielce, przy współpracy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, działającego od wielu lat w naszym mieście. Przedsięwzięcie uzyskało wsparcie finansowe unijnego programu "Town Twinning", skierowanego do europejskich miast partnerskich. W ramach Jesiennego Uniwersytetu odbędzie spotkanie grup seniorów z miast partnerskich Kielc: z Budapesztu Csepel z Węgier, z Gotha z Niemiec, Orange z Francji, Sandviken ze Szwecji i Winnicy z Ukrainy.

 

W bardzo bogatym programie, uczestnikom z zagranicy, towarzyszyć będzie grupa słuchaczy kieleckiej uczelni dla seniorów. Odbędzie się szereg spotkań i imprez integracyjnych w miejscu zakwaterowania uczestników, w Ośrodku Wypoczynkowym "Wierna" w Bocheńcu. Jednym z punktów programu jest przeprowadzenie przez zaproszone grupy prezentacji na temat ich działalności i kultury narodowej. Uczestnicy wezmą również udział w uroczystej sesji Rady Miejskiej i spotkaniu z władzami Kielc. Będą mieli okazję zapoznać się z sytuacją kieleckich seniorów, odwiedzając m.in. Domy Pomocy Społecznej czy spotykając się z Kręgiem Seniorów Instruktorów ZHP w Domu Harcerza w Białogonie. Zaplanowano kilka wycieczek po Kielcach i całym regionie, zwiedzanie Muzeum Narodowego czy Skansenu w Tokarni. Ciekawie zapowiada się wycieczka do Sandomierza, z udziałem uczestniczących w tym czasie w Weekendzie Partnerstwa zwierzchników władz miast partnerskich Kielc.

Wybory prezydenta RP odbędą się w niedzielę, 9 października 2005 r. W Kielcach dla przeprowadzenia wyborów parlamentarnych i prezydenta RP utworzono 97 obwodowych komisji wyborczych, w tym 11 obwodów w szpitalach, domach pomocy społecznej oraz areszcie śledczym. W każdej z obwodowych komisji wyborczych zasiądzie 9 osób. Siedem siedzib obwodowych komisji wyborczych jest specjalnie przystosowanych dla osób niepełnosprawnych: nr 6 - Integracyjne Przedszkole Samorządowe nr 27, ul. S. Toporowskiego nr 11a (tel. 342-68-45), nr 13 - Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, ul. Zagórska 14 (tel. 344-34-47), nr 16 - Dom Kultury "Zameczek", ul. Słowackiego 23 (tel. 361-39-44), nr 21 - w III L.O. im. C.K. Norwida przy ul. Jagiellońskiej 4 (tel. 368-46-48), nr 40 - Świętokrzyska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Warszawska 155 (tel. 331-42-69), nr 43 - Przedszkole Samorządowe nr 42, ul. E. Orzeszkowej 26 (tel. 331-34-20), nr 56 - Urząd Miasta, ul. Szymanowskiego 6, (tel. 367-65-02). Przypominamy także, że dla przeprowadzenia wyborów parlamentarnych i prezydenta RP dokonano zmian w podziale miasta na obwody głosowania tworząc nowe obwody głosowania. Dotyczy to obwodów: nr 39 - Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, ul. Zagnańska 232 A (tel. 331-40-99), nr 58 - Dom Działkowca, ul. Głogowa 6 (tel. 607-919-435), nr 66 - Zespół Szkół Ogólnokształcacych nr 16, ul. Barwinek 31 (tel. 361-95-08), nr 84- Dom Harcerza, ul. Pańska 1 a (tel. 345-27-37) - szczegóły Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce z dnia 22 sierpnia 2005 roku. 9 października br. lokale wyborcze otwarte będą od godz. 6.00 do 20.00. Obwodowe komisje wyborcze będą pracować od godz. 5.00.

Do dnia 7 października 2005 r. wydawane będą zaświadczenia o prawie do głosowania dla osób, które zamierzają głosować poza miejscem stałego zamieszkania (także osoby niepełnosprawne, które chcą głosować poza miejscem swojego zamieszkania w obwodach specjalnie przystosowanych). Mozna je odbierać w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta w Kielcach, ul. Szymanowskiego 6, Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych w pokojach: 88, 89, 90, 91 w godzinach od 8.00 do 17.00.

W celu ułatwienia osobom niepełnosprawnym zamieszkującym w Kielcach dojazdu do lokali wyborczych i powrotu do domu 9 października br. (wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej) zostanie zabezpieczony transport. Osoby zainteresowane tą formą pomocy mogą składać zamówienia w dniu wyborów pod numerem telefonu 36-76-600 w godz. 8.00- 20.00.

Spotkanie w Urzędzie Miasta

W ratuszu trwają ostatnie przygotowania do wyborów prezydenta RP. Dziś przedstawiciele Urzędu Miasta: sekretarz miasta, Pełnomocnik Okręgowej Komisji Wyborczej Janusz Koza, dyr. Wydziału Organizacyjnego UM Bożena Janicka spotkali się z szefami placówek, w których mieszczą się obwodowe komisje wyborcze na terenie Kielc. Tematem dyskusji był zakres zadań związanych z przygotowaniem lokali wyborczych do przeprowadzenia głosowania.

Uczniowie podczas rozmowy z...

Uczniowie Gimnazjum Nr 1 w Kielcach gościli dziś w Urzędzie Miasta, gdzie spotkali się z prezydentem Kielc. Wojciech Lubawski odpowiadał na liczne pytania. Gimnazjalistów interesowało m.in. z jakimi problemami przychodzą mieszkańcy, pytali również o prywatne zainteresowania W. Lubawskiego oraz wspomnienia z lat szkolnych.

Rozpoczyna się akcja "Servier dla Serca". W ramach tej inicjatywy z bezpłatnych badań i konsultacji kardiologicznych, będą mogli skorzystać mieszkańcy Kielc i Radomia (6 października, Plac Jagieloński). Organizatorzy tego przedsięwzięcia zapraszają kielczan 7 października na Plac Konstytucji 3 Maja w godzinach 10-18. Celem tej inicjatywy jest przebadanie osób pod kątem ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia.

"Świętokrzyska Golgota" zostanie wystawiona w najbliższy piątek w Bazylice Mariackiej w Gdańsku na zakończenie obchodów 25-lecia Solidarności i Dnia Papieskiego. W koncercie wystąpią: Chór Kameralny Fermata z Kielc i Chór Instytutu Edukacji Muzycznej Akademii Świętokrzyskiej oraz Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Świętokrzyskiej. "Tu es Petrus" zostanie zaprezentowane 16 października w Kieleckim Centrum Kultury. Organizatorem przedsięwzięcia jest producent oratorium i wydawca płyty z koncertem, firma Duo. Z uwagi na ogromne zainteresowanie wydarzeniem, przed KCK wystawiony zostanie telebim z nagłośnieniem dla tych, którym nie udało się kupić biletów. Po koncercie artyści rozdawać będą autografy.

W najbliższy weekend w Kielcach wystąpi grupa polskich artystów "Ocelot", która zaprezentuje dwugodzinny spektakl "Ocelot-The Spirit of Artistics" przygotowany pod kierunkiem artystycznym Juliana Hasieja. Jest to innowacyjne widowisko łączące elementy akrobatyki, pantomimy i tańca. To synchronizacja muzyki, światła i ruchu. Ocelot jest jednym z najlepszych zespołów akrobatyczno - teatralnych w Europi. Oklaskiwany był już m.in. w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Holandii, Belgii, Danii, Francji, Hiszpanii, Turcji, Ukrainie i Włoszech. Był gościem specjalnym na Eurowizji Młodych Tancerzy, w lipcu gościł na XV Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym MALTA 2005 w Poznaniu, natomiast w sierpniu na XXXVIII Festiwalu delle Nazioni w Citta di Castello. Ocelot wystąpi w Kielcach na placu przy Al. IX Wieków Kielc i ul. Piotrkowskiej, w piątek (7.10) i w sobotę (8.10) o godz. 19.30, natomiast w niedzielę (9.10) o godz. 18.00. Patronat nad imprezą objął prezydent Wojciech Lubawski.

4.10.2005 r.

Delegacja Miasta Kielce weźmie udział w dniach 6-8 października br. w obchodach "Tygodnia Partnerstwa" w Gotha, z którą współpracujemy od 1995 roku. Kielce będzie reprezentował prezydent Wojciech Lubawski oraz urzędnicy, którzy zajmują się problematyką gospodarki przestrzennej, administracji budowlanej i pomocy społecznej. W programie przewidziane jest spotkanie prezydentów miast partnerskich Gotha, wymiana doświadczeń z zakresu planowania przestrzennego, opieki społecznej oraz zwiedzanie miasta.

Ponad 300 osób zgłosiło chęć udziału w organizowanych przez Urząd Miasta kursach, finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Kielce dostały na ten cel 250 tys. zł. Do egzaminu z języka angielskiego, na podstawie którego wyłonieni zostaną uczestnicy kursów, dopuszczonych zostało 125 zainteresowanych. Wczoraj zdawała go pięćdziesięcioosobowa grupa, ubiegająca się o miejsca na kursie: angielski i informatyka biznesowa (24 miejsca). Dziś do testu podejdzie 75 kandydatów, którzy chcą uczyć się na kursie: angielski, rachunkowość oraz Międzynarodowe Systemy Sprawozdawczości Finansowej (24 miejsca). Kursy rozpoczną się już 10 października

Ćwiczenia Straży Pożarnej odbyły się dziś na terenie bazy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Kielcach. Założeniem akcji był wybuch pożaru podczas prac naprawczych w hali, w wyniku czego jeden z pracowników uległ zatruciu spalinami. Po nieudanej próbie ugaszenia ognia zostali wezwani strażacy. Pierwszy zastęp straży przybył już po 3 minutach od wezwania. Przystąpiono do akcji gaśniczej i ewakuacji pracownika z autobusu, któremu udzielono pierwszej pomocy. Całością akcji, w której brały udział 3 wozy bojowe straży kierował młodszy brygadier Robert Włodarczyk.

Ćwiczenia na terenie bazy...
Spotkanie w ratuszu

Narada pełnomocników prezydenta miasta do spraw przeprowadzenia wyborów prezydenta RP odbyła się dziś w Urzędzie Miasta. Tematem spotkania był zakres zadań związanych z pełnieniem powyższych obowiązków. W Kielcach dla przeprowadzenia wyborów parlamentarnych i prezydenta RP utworzono 97 obwodowych komisji wyborczych, w tym 11 obwodów w szpitalach, domach pomocy społecznej oraz areszcie śledczym.

Popiersia Czesława Niemena, Zbigniewa Herberta oraz Andy'ego Warhola dołączą do rzeźb na Skwerze Szarych Szeregów. Dziś wyłoniono zwycięzców w konkursie. Są to: Paweł Witkowski (autor popiersia Niemena), Sławomir Micek (autor rzeźby Warhola) oraz Arkadiusz Latos (autor popiersia Herberta). Jury obradowało w składzie: Artur Hajdorowicz (Wydział Gospodarki Przestrzennej i Administracji Budowlanej UM), Marian Rumin (dyrektor BWA), Andrzej Płonka (Geopark) oraz rzeźbiarze: Kornel Arciszewski, Jan Szaławski, Jan Niedbał i Anna Grabiwoda, którzy nie brali udziału w konkursie.

W piątek (7 października br.) mija termin zgłaszania kandydatów do nagrody "Złota Miotła". Urząd Miasta organizuje ten popularny plebiscyt już po raz ósmy. Mieszkańcy mogą wybrać nieruchomości zasługujące na nagrodę za wzorowe utrzymywanie czystości, prawidłowe postępowanie ze śmieciami i szczególnie estetyczne zagospodarowanie zielenią. Plebiscyt prowadzony jest w III kategoriach: dla administracji osiedli, właścicieli - zarządców nieruchomości oraz firm. Zwycięzcy otrzymają z rąk prezydenta Kielc statuetki, nagrody przydatne w pielęgnacji ogrodu oraz pamiątkowe dyplomy. Zgłoszenia przyjmuje Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (ul. Szymanowskiego 6, pok. 49, 65; tel. 36-76-649, 36-76-665). (więcej)

Pałacyk T. Zielińskiego i firma VANAX zapraszają na "Happening na 300 gitar", który odbędzie się 9 października o godz. 16.00. 300 gitarzystów z towarzyszeniem chóru Fermata i solistów sekcji instrumentalnej EKT Gdynia, pod kierownictwem muzycznym Łukasza Mazura zagra w ogrodzie DŚT utwór "Hey Jude" - THE BEATLES. Do udziału w przedsięwzięciu zaproszeni są wszyscy, którzy potrafią grać na gitarze, również początkujący (proste akordy D A G C - zobacz na stronie www.kielcedst.net. Zainteresowani powinni przyjść z gitarą do Pałacyku T. Zielińskiego 9 października o godz. 14.30. Uczestnicy występu wezmą udział w losowaniu atrakcyjnych nagród ufundowanych przez firmę VANAX. Dla wszystkich grających wstęp wolny na koncert EKT Gdynia.

Komisja Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Kielcach spotkała się dziś w Urzędzie Miasta. Radni udali się na wizytacje wybranych boisk szkolnych.

3.10.2005 r.

Urząd Miasta realizuje plan mający doprowadzić do stworzenia silnej "Marki Kielce". Kolejnym elementem tego przedsięwzięcia było przeprowadzenie kompleksowych badań sondażowych, które będą stanowiły podstawę do stworzenia Strategii Promocji Miasta na lata 2006-2010. Jak informuje M. Frankiewicz, kierownik Referatu Promocji UM z badań tych wynika, iż Kielce nie dysponują wyrazistym symbolem, który mógłby być wyróżnikiem naszego miasta. Ponadto osoby, które odwiedziły już Kielce postrzegają je znacznie lepiej niż ci, którzy nie gościli w naszym mieście. Sympatia do swojego miejsca zamieszkania jest silniejsza wśród kielczan niż u innych mieszkańców Polski. Z badań możemy również wywnioskować założenie, że "Kielce bez regionu nie istnieją", co w tym wypadku oznacza, że zdecydowana większość pozytywnych skojarzeń to odniesienia do regionu świętokrzyskiego i Gór Świętokrzyskich. Celem przeprowadzonych badań było wyodrębnienie: obecnego wizerunku miasta, obszarów negatywnych skojarzeń, a także atutów wizerunkowych. Badania zostały przeprowadzone na reprezentatywnej grupie 1005 mieszkańców całej Polski, a także 400-osobowej grupie kielczanie oraz 100 - przedsiębiorców i 60 - dziennikarzy.

 

Trwa zbiórka książek dla polskiej szkoły działającej przy parafii Ojców Kapucynów w Winnicy. Placówka poprosiła o pomoc w zorganizowaniu biblioteki z książkami i podręcznikami w języku polskim kielecką delegację, która przebywała na Ukrainie w połowie września br. W związku z tym, Przewodniczący RM Tomasz Bogucki, zwrócił się z prośbą do radnych, urzędników, dziennikarzy oraz wszystkich, którzy chcą wesprzeć polską szkołę w Winnicy o przekazywanie książek w języku polskim, a szczególnie słowników polsko-rosyjskich, lektur i podręczników do nauki języka polskiego. Książki można składać do 15 października br. w Biurze Rady Miejskiej w Kielcach (Rynek 1, pokój 139) oraz następujących punktach:

- Antykwariat Naukowy - Andrzej Metzger, ul. Sienkiewicza 13
- Księgarnia im. S. Żeromskiego - Krystyna Wróbel, ul. Sienkiewicza 60
- Księgarnia Literacka "Księgarz" s.c., ul. Sienkiewicza 30
- Księgarnia Ślefarski Bogusław, ul. Zagórska 58
- Księgarnia Świętokrzyska, ul. Manifestu Lipcowego 67 (Os. Świętokrzyskie)

Cały księgozbiór zostanie przekazany Polakom z Winnicy w dniu 20 października br. podczas Sesji Rady Miejskiej, w której wezmą udział delegacje miast partnerskich Kielc.

Wybory prezydenta RP odbędą się w niedzielę, 9 października 2005 r. W Kielcach dla przeprowadzenia wyborów parlamentarnych i prezydenta RP utworzono 97 obwodowych komisji wyborczych, w tym 11 obwodów w szpitalach, domach pomocy społecznej oraz areszcie śledczym. W każdej z obwodowych komisji wyborczych zasiądzie 9 osób. Siedem siedzib obwodowych komisji wyborczych jest specjalnie przystosowanych dla osób niepełnosprawnych: nr 6 - Integracyjne Przedszkole Samorządowe nr 27, ul. S. Toporowskiego nr 11a (tel. 342-68-45), nr 13 - Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, ul. Zagórska 14 (tel. 344-34-47), nr 16 - Dom Kultury "Zameczek", ul. Słowackiego 23 (tel. 361-39-44), nr 21 - w III L.O. im. C.K. Norwida przy ul. Jagiellońskiej 4 (tel. 368-46-48), nr 40 - Świętokrzyska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Warszawska 155 (tel. 331-42-69), nr 43 - Przedszkole Samorządowe nr 42, ul. E. Orzeszkowej 26 (tel. 331-34-20), nr 56 - Urząd Miasta, ul. Szymanowskiego 6, (tel. 367-65-02). Przypominamy także, że dla przeprowadzenia wyborów parlamentarnych i prezydenta RP dokonano zmian w podziale miasta na obwody głosowania tworząc nowe obwody głosowania. Dotyczy to obwodów: nr 39 - Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, ul. Zagnańska 232 A (tel. 331-40-99), nr 58 - Dom Działkowca, ul. Głogowa 6 (tel. 607-919-435), nr 66 - Zespół Szkół Ogólnokształcacych nr 16, ul. Barwinek 31 (tel. 361-95-08), nr 84- Dom Harcerza, ul. Pańska 1 a (tel. 345-27-37) - szczegóły Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce z dnia 22 sierpnia 2005 roku. 9 października br. lokale wyborcze otwarte będą od godz. 6.00 do 20.00.

Do dnia 7 października 2005 r. wydawane będą zaświadczenia o prawie do głosowania dla osób, które zamierzają głosować poza miejscem stałego zamieszkania. Mozna je odbierać w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta w Kielcach, ul. Szymanowskiego 6, Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych w pokojach: 88, 89, 90, 91 w godzinach od 8.00 do 17.00.

W celu ułatwienia osobom niepełnosprawnym zamieszkującym w Kielcach dojazdu do lokali wyborczych i powrotu do domu 9 października br. (wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej) zostanie zabezpieczony  transport. Osoby zainteresowane tą formą pomocy mogą składać zamówienia w dniu wyborów pod numerem telefonu 36-76-600 w godz. 8.00- 20.00.

W Regatach o Puchar Gór Świętokrzyskich, które odbyły się podczas weekendu na zalewie w Cedzynie wzięło udział 75 zawodników z całej Polski, w tym z Wrocławia, Krakowa, Warszawy, Rybnika, Rzeszowa i Nowego Targu. Były to największe sportowe zawody żeglarskie, jakie kiedykolwiek odbyły się w województwie świętokrzyskim. Rywalizowano w wielu kategoriach wiekowych. Dzieci w wieku od 7 do 11 lat ścigały się o Błękitną Wstęgę Cedzyny w ramach akcji NIVEA Błękitne Żagle - ogólnopolskiego programu partnerskiego dla najmłodszych żeglarzy pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Bardziej doświadczeni żeglarze walczyli o punkty rankingowe w Pucharze Polski. Główną nagrodą regat były żagle ufundowane przez prezydenta Kielc Wojciecha Lubawskiego oraz starostę Zbigniewa Banaśkiewicza. W tym roku otrzymały je UKS "Żagielek" Zabajka, JK AZS Wrocław oraz Kuźnia Rybnik. Indywidualnie triumfowała dwunastoletnia Nikola Ojcowicz z Energetyka Rybnik, wyprzedzając dwóch jedenastolatków: Wojtka Kosmalę UKS "Zalew Kielce" i Michała Żmijowskiego z UKS "Żagielek" Zabajka. Impreza zakończyła tegoroczny cykl zawodów Pucharu Polski. Regaty zorganizował Uczniowski Klub Żeglarski "Zalew Kielce".

Komisja Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Kielcach zebrała się dziś w Urzędzie Miasta. Radni zajmowali się zgłoszonymi wnioskami i opiniami mieszkańców, radnych dotyczącymi projektu budżetu na 2006 rok. Tematem posiedzenia było także opracowanie na temat: "Operat przeciwpowodziowy dla Miasta Kielce".

Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności