Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Internetowa Telewizja Kielce

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Cmentarze Wszystkich Świetych 2005

INFORMACJA

dotycząca zmian w organizacji ruchu w rejonie cmentarzy w okresie Wszystkich Świętych 2005 r.:

 

  • Rejon cmentarzy przy ulicy Ściegiennego

Zmiany w organizacji ruchu obowiązywać będą w dniu 1.11.2005 r. w godz. 5.00-21.00:

- od wyjazdu przy budynku WDK do ul. Gagarina obowiązuje zakaz zatrzymywania się pojazdów

z uwagi na wydzielony pas dla autobusów MPK, który zostanie oznakowany dodatkowymi znakami ;

- na ulicy Ściegiennego przy parkingach (strona zachodnia) utrzymane zostaną tablice z napisem: "zakaz handlu na parkingu";

- w związku z robotami drogowymi na ulicy Husarskiej utrzymuje się objazd od strony ulicy Krakowskiej Aleją Legionów, do połączenia z ulicą Ściegiennego przy WDK (w razie potrzeby nadzór Policji).

 

W tym czasie ulicami jednokierunkowymi będą:

- ul. Gagarina od ul. Ściegiennego do Al. Legionów,

- ul. Ściegiennego od ul. Gagarina do ul. Husarskiej,

- ul. Kwasa od ul. Szczepaniaka do ul. Gagarina,

- ul. Spokojna od ul. Ściegiennego do ul. Langiewicza,

- ul. Langiewicza od ul. Spokojnej do ul. Mała Zgoda.

- ul. Zgoda od ul. Spokojnej do ul. Mała Zgoda.

 

Uwzględniając układ dni wolnych od pracy poprzedzających dzień świąteczny, w przypadku konieczności Policja może podjąć decyzję o wcześniejszym wprowadzeniu zmian.

Dlatego też oznakowanie na czas nowej organizacji ruchu zostanie ustawione w porze nocnej z dnia 28.10.2005 r. na 29.10.2005 r. i zasłonięte, a w razie potrzeby odsłonięte.

 

  • Cmentarz przy ul. Zagnańskiej.

Zmiany w organizacji ruchu obowiązywać będą od dnia 29.10.2005 r. od godz. 7.00 do dnia 1.11.2005 r.do godz. 21.00:

- po przeciwnej stronie cmentarza obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania pojazdów,

- przy ul. Warszawskiej i ul. Witosa ustawione będą tablice informacyjne o dojeździe do
cmentarza przy ul. Zagnańskiej.

 

  • Cmentarz w Cedzynie.

Zmiany w organizacji ruchu zostaną wprowadzone w porze nocnej z 28.10.2005 r. na 29.10.2005 r. i obowiązywać będą do dnia 1.11.2005 r.do godz. 20.00:

- za ulicą Wikaryjską (jadąc od centrum), wzorem lat ubiegłych, należy wykorzystać utwardzone pobocze, jako pas ruchu dla pojazdów skręcających w prawo, w ulicę Cmentarną, natomiast pas środkowy będzie przeznaczony tylko dla pojazdów jadących na wprost.

O zmianach w organizacji ruchu informować będzą odpowiednie znaki: oznakowanie pionowe (znaki F-10) i oznakowanie poziome (naklejane strzałki na jezdni ).

- przystanek MPK przeniesiony zostanie za skrzyżowanie drogi krajowej E-74 z ul. Cmentarną
(autobusy nie będą wjeżdżały w ulicę Cmentarną) i ustawiony 27.10.2005 r.

- na drodze w kierunku do Kielc, przed i za skrzyżowaniem z ul. Cmentarną wprowadzony
zostanie zakaz wyprzedzania;

- na ulicy Cmentarnej obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się pojazdów po obydwu
stronach;

- na drodze E-74 za skrzyżowaniem z ulicą Wikaryjską do ulicy Warzywnej wprowadzone
zostaną zakazy zatrzymywania się pojazdów po obu stronach;

- dla zapewnienia sprawnej organizacji ruchu na przycmentarnym parkingu funkcjonariusze
Straży Miejskiej i Policji będą nadzorowali ruch pojazdów;

- na chodniku przed cmentarzem od strony bramy głównej ustawione zostaną tablice z napisem: "Zakaz handlu na jezdniach".

 

  • Wyłączenia sygnalizacji świetlnych.

Dla usprawnienia ruchu kołowego w dniu 1.11.2005 r. od godz. 5.00 do godz. 21.00 zostanie wyłączona (w razie potrzeby wcześniej) sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniach:

- Posłowicka - Ściegiennego;

- ul. Zagnańska - OBI.

W przypadku zaistnienia potrzeby sygnalizacja świetlna może zostać wyłączona również na innych skrzyżowaniach.

 

  • Objazdy dla autobusów MPK.

W związku ze zmianą organizacji ruchu, o trasach objazdów linii autobusowych, pasażerowie będą mogli zapoznać się z wcześniej zamieszczonych przez Zarząd Transportu Miejskiego rozkładów jazdy i informacji.

W związku ze znacznym wzrostem liczby pojazdów samochodowych może dojść do powstania zatorów na ulicach prowadzących do cmentarzy.

W takich przypadkach dojazd w bezpośredni rejon cmentarzy znacznie się wydłuży, a nawet może się okazać niemożliwy i wówczas pojazdy będą kierowane w bardziej odległe rejony.

Jednocześnie apelujemy do użytkowników dróg o pozostawienie swoich pojazdów i korzystanie z komunikacji miejskiej, gdyż MPK w tych dniach uruchamia (jak co roku) dodatkowe linie autobusowe.

Kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i jazdę zgodnie z obowiązującym oznakowaniem.

Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności