Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Internetowa Telewizja Kielce

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Ptasia grypa

Należy zwrócić szczególną uwagę na następujące objawy u zwierząt hodowanych w gospodarstwach:

  • spadek spożycia paszy i wody wyższy niż 20%; 
  • spadek nieśności jaj wyższy niż 5% w czasie dłuższym niż 2 dni; 
  • zwiększona śmiertelność drobiu wyższa niż 3% w ciągu tygodnia (na fermach przemysłowych); jakiekolwiek objawy kliniczne: depresję, gwałtowny spadek lub utratę produkcji jaj, miękkie skorupy jaj, objawy nerwowe, obrzęk i zasinienie grzebienia i dzwonków, silne łzawienie, obrzęk zatok podoczodołowych, kichanie i duszność, biegunka;
  • lub zmiany anatomopatologiczne sugerujące ptasią grypę.

Oceniono, że najbardziej narażone na przeniesienie wirusa z wędrownego, dzikiego ptactwa na drób hodowlany są gospodarstwa:

  • położone wzdłuż szlaków migracji ptaków, szczególności z Azji Centralnej i Wschodniej, Morza Kaspijskiego oraz Morza Czarnego;
  • położone w pobliżu terenów podmokłych, stawów, bagien, jezior i rzek, gdzie mogą gromadzić się ptaki migrujące;
  • położone w rejonach o dużym zagęszczeniu ptaków migrujących zwłaszcza wodnych;
  • w których drób lub ptaki łowne hodowlane przetrzymywane są na powietrzu lub w sposób, który nie pozwala na wyeliminowanie kontaktu pomiędzy tymi zwierzętami i dzikim ptactwem.

Dodatkowo do grupy ryzyka zalicza się gospodarstwa, znajdujące się na terenach o dużym zagęszczeniu hodowli drobiu oraz w rejonach o dużej skali handlu drobiem hodowlanym lub ptakami łownymi hodowlanymi, gdyż poruszanie się z farmy na farmę samochodów i ludzi zaangażowanych handel, powodować może przeniesienie wirusa H5N1. Główny Lekarz Weterynarii nakazał wzmożony nadzór nad tymi terenami.

Przypadki wystąpienia wszelkich wcześniej wymienionych objawów u drobiu muszą być bezzwłocznie zgłaszane przez właścicieli zwierząt do urzędowego lekarza weterynarii, najbliższej lecznicy weterynaryjnej, wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Nakaz ten dotyczy również osób:

  • tymczasowo władających zwierzętami (np. kierowców przewożący drób), 
  • mających kontakt ze zwierzętami w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych lub zawodowych.

Ptasia grypa - WIĘCEJ

Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności